Frokostmøte: Fra boss til mat

6. februar 2024

Sted: Litteraturhuset, sal Olav H. Hauge – Bergen

Tidspunkt: 08.30 - 09.15

Hva om fremtidens mat ikke krever flere fjøs, merder eller åkre, men allerede finnes i det vi kaller avfall i dag?

Hør Tone Aspevik, forsker ved matforskningsinstituttet Nofima, fortelle om fremtidens matsystemer uten avfall, og om hvordan bioteknologi kan bidra til en sirkulær bruk av ressurser. Tone Aspevik forsker i dag på hvordan restavfall fra fisk kan utnyttes til ny mat for mennesker, og vil fortelle om dette og flere andre spennende Nofima-prosjekter, som viser hvordan vi kan utnytte biologien til å fø en stadig større verdensbefolkning med et klima i endring.

Tid: 6. februar kl. 8.30-9.15.
Sted: Bergen, Litteraturhuset, sal Olav H. Hauge