Frokostforedrag: Hva kan gentester bety i kampen mot arvelig kreft?

Sted: Kafé Amalies hage i Bergen offentlige bibliotek, Strømgaten 6 – Bergen

Tidspunkt: 08.30-9.00

Gentester kan være et verktøy både for å forebygge sykdom og gi målrettet behandling. Helsevesenet opplever økt etterspørsel etter genetisk utredning og veiledning. Samtidig vet vi at mange som oppfyller kriterier for gentest som aldri får tilbudet. Når er gentesting riktig? Hva kan gentesting bety for pasienten og familien ved arvelig kreft? Og hva kan vi oppnå med mer og bedre bruk av gentester?

Bioteknologirådet inviterer til frokostforedrag med Hildegunn Høberg Vetti, overlege ved Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft i Helse Bergen og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole.

Sted: Kafé Amalies hage, Bergen offentlige bibliotek, Strømgaten 6

Gratis og åpent for alle.
Frokostservering fra kl. 8.00.
Opptak av møtet er her.