Hvor lang er veien til persontilpasset medisin?

28. september 2022

Sted: Litteraturhuset, Berner-Kjelleren – Oslo

Tidspunkt: 17.00-18.30

Med persontilpasset medisin vil forebygging, diagnostikk og behandling i større grad kunne tilpasses den enkelte pasients biologi enn det som har blitt gjort tidligere. Innen kreftområdet brukes molekylær kreftdiagnostikk til å undersøke svulstvev og ulike kreftmedisiner testes direkte på pasientens kreftceller, før man velger behandling tilpasset hver enkelt pasient. Målet er at norske kreftpasienter kan leve lengre og bedre.

Men det er ikke sånn at all persontilpasset medisin er god medisin. Ikke alle pasienter har nytte av det, og det er heller ikke slik at alle forskningsprosjekter gir resultatene man håpet på. Fordi det er knapphet på penger i både helsetjenesten og forskning er det viktig å stille de kritiske spørsmålene.

Bioteknologirådet og PINpOINT (NFR Digitalt Liv Norge) inviterer til debatt rundt den nye strategien for persontilpasset medisin som er under utvikling. Hva kan den nye strategien lære av kreftforskningen? Hvor mye forskning, innsats, penger og tålmodighet trengs før pasientene kan ha nytte av persontilpasset medisin?

Deltakere:

  • Gloria Traina, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Sigrid Bratlie, Kreftforeningen
  • Hans Olav Melberg, helseøkonom, UiT
  • Hege Russnes, leder for Nasjonalt kompetansenettverk for presisjonsmedisin i helsetjenesten, Oslo universitetssykehus
  • Kjetil Taskén, Oslo universitetssykehus og tilknyttet bl.a. prosjektene PINpOINT og IMPRESS-Norway
  • Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet

Ordstyrer: Eirik Joakim Tranvåg, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

Møtet er gratis, åpent for alle og strømmes.

Tid: Onsdag 28. september kl. 17.00-18.30.
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Berner-Kjelleren.
Påmelding her.

Møtet strømmes her.