Hvor presis er egentlig presisjonsmedisin?

29. november 2021

Sted: Litteraturhuset – Oslo

Tidspunkt: 17.00-18.30

Tradisjonelt har pasienter med samme sykdom fått lik behandling, og individuell tilpasning ble ofte gjort etter at effekten av behandlingen var evaluert. I presisjonsmedisin er et av målene å kunne forutse behandlingseffekten før behandlingen blir gitt. I PINpOINT-prosjektet bruker forskerne kunnskap om pasientenes kreftceller til å skreddersy behandling mot blodkreft.

En slik tilnærming har et stort potensial, men gir også en rekke utfordringer. I dette åpne møtet vil PINpOINT og Bioteknologirådet snakke med noen av UiO sine fremste forskere på feltet. Vi spør blant annet: Hva er det realistisk å få til med presisjonsmedisin? Hva er de store utfordringene? Og hvordan kan samfunnet bidra til den viktige forskningen?

Møtet er gratis og åpent for alle. Deler av programmet er på engelsk.
Enkel servering.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29
Møtet strømmes her
Arrangør:  Bioteknologirådet og PINpOINT. PINpOINT er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo, finansiert av Senter for digitalt liv Norge. Målet er å bruke funksjonelle analyser til å teste ulike kreftmedisiner direkte på pasientens kreftceller før de gis til pasienten, slik at hver enkelt pasient kan få best mulig behandling.

Program

17.00 Velkommen m/ordstyrer Eirik Tranvåg, seniorrådgiver Bioteknologirådet

17.05 Hva er presisjonsmedisin? Presentasjon av PINpOINT m/ Sigrid Skånland, Oslo universitetssykehus og Alvaro Kohn Luque, UiO.

17.35 Ansvarlig forskning og utvikling (RRI) i PINpOINT m/ Vincenzo Politi, UiO.

17.50 Panelsamtale og spørsmål fra publikum m/ Sigrid Skånland, Alvaro Kohn Luque, Kjetil Taskén, Oslo universitetssykehus og Anna Smajdor, UiO.

Trykk her for påmelding