Kompensasjon for egg- og sæddonorer

11. mars 2021

Sted: Litteraturhuset, Web – Bergen

Hvor mye penger bør egg- og sæddonorer få for å donere?

Da Stortinget sommeren 2020 vedtok at eggdonasjon skulle bli tillatt, var en føring at donor skal få en kompensasjon uten at økonomiske motiver skal spille inn. Nå skal Stortingets vedtak tolkes og bli praktisk hverdag. Helsedirektoratet har derfor gjennomført en offentlig høring om egg- og sæddonasjon. Hvor mye bør donor få betalt? Hvor går grensen mellom kompensasjon og betaling? Og hvorfor er det så viktig at donasjonen ikke skjer ut fra pengemotiv? Disse og andre spørsmål vil bli diskutert av fagpersoner og politikere.