Frokostmøte: Mannen med grisehjertet – skal vi bruke organer fra dyr i mennesker?

7. februar 2023

Sted: Litteraturhuset, Olav H. Hauge – Bergen

Tidspunkt: 08.30-09.00

Ny genteknologi gjør nå at drømmen om å bruke organer fra dyr til å redde menneskeliv kan bli virkelighet. Gjennom de siste hundre årene har kaninnyrer, sjimpansetestikler og bavianhjerter blitt brukt i syke mennesker, men kroppen har alltid støtt fra seg de fremmede organene.

I dette foredraget forteller Eirik Joakim Tranvåg fra Bioteknologirådet om vitenskapelige eksperimenter som har vist at man kan unngå dette ved å bruke genmodifiserte griser som organdonor. Er dette løsningen på organmangelen? Hvordan genmodifiseres griser slik at de ligner mer på et menneske? Hva betyr dette for grisen? Og vil et grisehjerte gjøre deg litt mindre menneskelig?

Eirik Joakim Tranvåg er seniorrådgiver i Bioteknologirådet og lege med doktorgrad i medisinsk etikk.

Møtet er gratis og åpent for alle. Møtet strømmes.
Frokostservering fra kl. 8.15. Foredrag fra kl. 8.30 til 09.00.
Sted: Litteraturhuset i Bergen, rom Olav H. Hauge.

Påmelding her.