Frokostmøte: Når det lønner seg å tukle med naturen

5. desember 2023

Sted: Litteraturhuset, sal Olav H. Hauge – Bergen

Tidspunkt: 08.30 - 09.15

Visste du at blomkål, brokkoli, rosenkål og grønnkål alle er avlet frem fra den samme ville planten?

Forholdet mellom lønnsomhet og natur er en av de mest grunnleggende spenningene i begrepet bærekraftig utvikling. Den grønne revolusjonen på 60-tallet førte til at kornproduksjonen gikk opp med omtrent 2,5 ganger (og resultat; økt befolkning). Avl har gitt oss ris som ikke knekker, bakehvete som kan dyrkes i Norge og kyr som produser mer melk og har god dyrevelferd.

Nå står vi overfor en ny revolusjon, i matens arvemateriale. Med gensaksen i hende kan forskere og utviklere gjenskape sjeldne egenskaper i organismene vårt matsystem bygger på, eller skape helt nye egenskaper naturen ikke har sett før. Men med naturkrisen og klimakrisen som henger over oss er det ikke nok at organismene produserer mer, de må også produsere mer naturvennlig.

Foredragsholder er Håvard Øritsland Eggestøl, seniorrådgiver i Bioteknologirådet og fiskehelsebiolog med doktorgrad i fiskeimmunologi. Bioteknologirådet er oppnevnt av regjeringen og gir råd, informerer og skaper debatt om bruk av bioteknologi.

Påmelding her

Lenke til strømming av arrangement

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel servering.

Tid: 5. desember. Foredrag fra kl. 08.30 – 09.00. Spørsmål fra salen 09.00 – 09.15.

Sted: Litteraturhuset i Bergen, sal Olav H. Hauge.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel servering.