Norsk genredigert mat

6. juni 2023

Sted: Litteraturhuset i Oslo, sal Wergeland – Oslo

Tidspunkt: 10.00-12.30

Bioteknologirådet inviterer til et åpent møte om forskningsprosjektet GENEinnovate. Det næringsrettede prosjektet ønsker å utforske mulighetene for genredigering i norsk plante- og husdyrsavl, bygge kompetanse om teknologien og utforske samfunnets oppfatning av teknologien. Prosjektet er finansiert av Norsk forskningsråd og er et samarbeid mellom Norsvin, Geno, AquaGen, Graminor og NMBU.

Påmelding her.
Strømmelenke. 

Program 

10:00 Velkommen Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet og Eli Grindflek forskningssjef i Norsvin.

10:05  Hva er genredigering? Håvard Øritsland Eggestøl, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

10:15 Om GENEinnovate: Hvorfor et nødvendig prosjekt? 
Kristin Malonæs, administrerende direktør i Geno, Kristin Børresen, administrerende direktør i Graminor, Jacob Seilø, seniorforsker i AquaGen og Eli Grindflek, forskningssjef i Norsvin. Ordstyrer: Stine Indrelid, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

10:35 Genredigerte poteter – større muligheter enn du tror
Anders Keim Wulff-Vester, stipendiat, NMBU.

10:50 Pause med enkel servering.

11:10 Genredigering – hindre og muligheter
Henrik Stenwig, direktør miljø og helse i Sjømat Norge og Kristin Malonæs, administrerende direktør i Geno. Ordstyrer: Håvard Øritsland Eggestøl.

11:40 Ny regulering i EU og Norge?
Sigrid Bratlie, prosjektleder genteknologi, NCE Heidner Biocluster.

11:55  Ungdomspolitikerdebatt: En genredigert fremtid?  
Aleksandra Seljeseth (AUF), Emma Erlandsen (Høyre) og Ane Breivik (Unge Venstre). Ordstyrer: Petter Frost.