Kommende arrangement:

Arendal
13. august 2024

Arendalsuka 2024: Surrogatidebatten

Venstre ønsker å utrede ikke-kommersiell surrogati. Rødt, KrF og Pasientfokus ønsker å innskrenke muligheten til å bruke surrogat i utlandet. Vi tar surrogatidebatten i Arendal. Medvirkende: Ane Breivik, leder, Unge Venstre Ida Lindtveit Røse, nestleder, KrF Marian Hussein, stortingsrepresentant, SV Marianne Aasen, leder av Bioteknologirådet og spesialrådgiver OsloMet Mathias Barra, medlem av Bioteknologirådet og seniorforsker…

Arendal
14. august 2024

Arendalsuka 2024: New biotechnology to end malaria: a priority for Norwegian aid?

Mosquito control programs using genetically modified mosquitoes and more efficient malaria vaccines signal a promising trajectory to end malaria. How should these new malaria measures be prioritized? Who should decide – and pay? The malaria parasite is a significant global threat, with an annual toll of 250 million falling ill and 600,000 dying from the…

BERGEN
5. september 2024

Frokostmøte: Surrogati

I vår tok partiet Venstre initiativ til å utrede surrogati uten betaling. Tanken er at ved surrogati uten vederlag utsettes ikke surrogatmoren for økonomisk press. Andre partier ønsker å gjøre det mulig å staffe foreldre som benytter seg av surrogati i utlandet. Bioteknologirådet har i vår diskutert etiske problemstillinger ved surrogati. Seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Håvard…

BERGEN
3. oktober 2024

Frokostmøte: Isbjørn og hval i en petriskål

Store pattedyr spiller en viktig rolle i marine økosystem, men rovdyr høyt i næringskjeden er ekstra utsatt for miljøgifter. Anders Goksøyr og Sofie Søderstrøm ved Universitetet i Bergen forteller om hvordan vi kan forstå miljøgiftenes påvirkning på marine pattedyr som isbjørn, blåhval og spekkhoggere ved å studere celler fra dyrene i laboratoriet.    

Tidligere arrangement:

Se opptak
7. februar 2023

Frokostmøte: Mannen med grisehjertet – skal vi bruke organer fra dyr i mennesker?

Ny genteknologi gjør nå at drømmen om å bruke organer fra dyr til å redde menneskeliv kan bli virkelighet. Gjennom de siste hundre årene har kaninnyrer, sjimpansetestikler og bavianhjerter blitt brukt i syke mennesker, men kroppen har alltid støtt fra seg de fremmede organene. I dette foredraget forteller Eirik Joakim Tranvåg fra Bioteknologirådet om vitenskapelige…

Se opptak
24. januar 2023

Seminar i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi: Er tiden kommet for å tenke nytt om GMO?

Se opptak: https://youtu.be/k0y1Y9459U4 EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye matvarer som sikrer et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk, uttalte EASAC, en sammenslutning av europeiske vitenskapsakademier, i 2020. EASAC ba om en radikal fornyelse av lov- og regelverket, og hevdet at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi…

12. januar 2023

Frokostmøte i Kronstadparken: Hvordan vil vi lage barn i fremtiden? 

Helt siden pattedyrene oppsto for 178 millioner år siden har vi laget barn på den samme måten: En hann, en hunn og indre befruktning. Men store fremskritt innen medisin og biologi har endret hvordan mennesker kan lage barn. In vitro-fertilisering (IVF), eggfrysing, eggdonasjon og sæddonasjon har blitt vanlige metoder, men forskning innen reproduksjon stopper ikke…

Se opptak
10. januar 2023

Frokostmøte med strømming: Hvordan vil vi lage barn i fremtiden?

Helt siden pattedyrene oppsto for 178 millioner år siden har vi laget barn på den samme måten: En hann, en hunn og indre befruktning. Men store fremskritt innen medisin og biologi har endret hvordan mennesker kan lage barn. In vitro-fertilisering (IVF), eggfrysing, eggdonasjon og sæddonasjon har blitt vanlige metoder, men forskning innen reproduksjon stopper ikke…

Se opptak
23. november 2022

Er det greit å genredigere oppdrettslaksen?

Norsk oppdrettsnæring har utfordringer knyttet til dyrehelse og bærekraft. Kanskje kan genetiske endringer ved hjelp av genredigering brukes for å håndtere noen av disse utfordringene. Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for etisk akseptabel bruk av genredigering for å få mer bærekraftig og effektivt lakseoppdrett, og for at samfunnet skal godta at man bruker genredigering…

25. oktober 2022

Filmvisning og panelsamtale i samarbeid med BIFF - OF MEDICINE AND MIRACLES

BIFF (Bergen internasjonale filmfestival) viser den kritikerroste dokumentaren OF MEDICINE AND MIRACLES som skildrer immunologen og onkologen Carl Junes langvarige arbeid med å utvikle en kur for kreft. Sentral i filmen er også Emily Whitehead, som ble diagnostisert med dødelig leukemi i en alder av seks år, men ble første barn som ble kreftfri takket…

Se opptak
28. september 2022

Hvor lang er veien til persontilpasset medisin?

Med persontilpasset medisin vil forebygging, diagnostikk og behandling i større grad kunne tilpasses den enkelte pasients biologi enn det som har blitt gjort tidligere. Innen kreftområdet brukes molekylær kreftdiagnostikk til å undersøke svulstvev og ulike kreftmedisiner testes direkte på pasientens kreftceller, før man velger behandling tilpasset hver enkelt pasient. Målet er at norske kreftpasienter kan…

Se opptak
15. august 2022

Debatt under Arendalsuka 2022: Står det GMO-frie Norge for fall?

Krigen i Ukraina viser hvor sårbar den globale matproduksjonen er og mulig råvaremangel kan utfordre norske holdninger til bruk av genmodifisering i matproduksjon. Norge er i dag avhengig av å importere ingredienser til dyrefôr til vårt eget hav- og landbruk, men det meste av den globale produksjonen er genmodifisert og ikke godkjent til bruk i…

Se opptak
3. mai 2022

Hvor gammel vil du bli? - med Trond-Viggo Torgersen

Hva er aldring? Kan bioteknologi forlenge livet? Hva kan du gjøre nå for å få en bedre alderdom? Og vil vi egentlig leve lengst mulig? Lege Trond-Viggo Torgersen (Kroppen for voksne) og molekylærbiolog Caroline Bianchi Strømme fra Bioteknologirådet snakker om aldring og anti-aldring, og hvordan forskning på udødelige dyr, epigenetikk og stamceller kan forlenge livet.…

Se opptak
4. april 2022

Genredigering og dyreetikk/ Gene editing and animal welfare

Is it socially and morally acceptable to use gene editing on animals? In which circumstances can we use this technology? Three international experts on animal ethics debate with Norwegian scientists working on gene editing. The event is organised by the Norwegian Biotechnology Advisory Board, in collaboration with the CRISPRsalmon project. The event is free, open…

Se opptak
24. februar 2022

Bioteknologidagen 2022 Bergen - Persontilpasset medisin: revolusjon eller håp til en høy pris?

Med persontilpasset medisin vil forebygging, diagnostikk og behandling i større grad kunne tilpasses den enkelte pasients biologi enn det som har blitt gjort tidligere. Flere behandlinger som nylig har blitt utviklet baserer seg på genetisk analyse av kreftsvulsten, uavhengig av krefttype. Forskning i Bergen har vist at diabetesbehandling kan tilpasses, slik at noen barn med…

Se opptak
22. februar 2022

Bioteknologidagen 2022 Tromsø - Genteknologi og matproduksjon

I 2021 ble flere nye matvarer endret med genteknologi godkjent for salg i butikker verden over. Blant annet kan den første genredigerte tomaten kjøpes i Japan, og produsenten hevder at den gir lavere blodtrykk og bedre søvn. Golden Rice, en genmodifisert ris som kan motvirke barnedød gjennom høyere innhold av vitamin A, ble godkjent for…

Se opptak
17. februar 2022

Bioteknologidagen 2022 Trondheim - Industriell bioteknologi og syntetisk biologi

Industriell bioteknologi forventes å være en viktig driver for bærekraftig bioøkonomi i verden. Moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer brukes i dag til å produsere en rekke dagligdagse varer som medisiner, mat, tekstiler, energi og materialer. Vi kan også ta i bruk skogrester, biomasse fra alger eller avfall fra hav- og landbruk. Med syntetisk biologi tas produksjonen et «steg videre», og man bygger helt eller delvis kunstige biologiske systemer med nye egenskaper. Ved…

Se opptak
15. februar 2022

Bioteknologidagen 2022 Oslo - Genterapi: nåtid og fremtid

"Verdens dyreste medisin", en genterapi, ble tilgjengelig for norske pasienter i 2021. Det er den tredje genterapien som har fått godkjent offentlig finansiering. Samtidig er flere genterapier under vurdering for offentlig finansiering, og nye genterapier er under utvikling. Genterapi kan gi nye behandlingsmuligheter mot en rekke ulike sykdommer og lidelser, men har ukjent langtidseffekt. På…

Se opptak
7. desember 2021

Frokostforedrag: Hva kan gentester bety i kampen mot arvelig kreft?

Gentester kan være et verktøy både for å forebygge sykdom og gi målrettet behandling. Helsevesenet opplever økt etterspørsel etter genetisk utredning og veiledning. Samtidig vet vi at mange som oppfyller kriterier for gentest som aldri får tilbudet. Når er gentesting riktig? Hva kan gentesting bety for pasienten og familien ved arvelig kreft? Og hva kan…

Se opptak
29. november 2021

Hvor presis er egentlig presisjonsmedisin?

Tradisjonelt har pasienter med samme sykdom fått lik behandling, og individuell tilpasning ble ofte gjort etter at effekten av behandlingen var evaluert. I presisjonsmedisin er et av målene å kunne forutse behandlingseffekten før behandlingen blir gitt. I PINpOINT-prosjektet bruker forskerne kunnskap om pasientenes kreftceller til å skreddersy behandling mot blodkreft. En slik tilnærming har et…

Se opptak
27. oktober 2021

Åpent møte om CRISPRsalmon: Bør vi genredigere oppdrettslaksen?

Er det sosialt og moralsk akseptabelt å ta i bruk genredigering i laks? Under hvilke forutsetninger bør vi velge denne teknologien? Dette er sentrale spørsmål i forskningsprosjektet CRISPRsalmon. Prosjektet er ledet av NTNU, med GenØK, Bioteknologirådet og Havforskningsinstituttet som partnere. På dette møtet skal vi høre om hva som finnes av forskning på genredigering av…

Se opptak
18. august 2021

Arendalsuka 2021: Genredigering og global matproduksjon

Hvordan bør genredigert mat reguleres? Hvilke muligheter og utfordringer kan genredigering gi for Norge og norsk matproduksjon? Med genredigering er det mulig å raskere utvikle planter og dyr med forbedrede egenskaper. Griser som ikke blir syke av virussykdommer, poteter som ikke får tørråte og mais som vokser bedre i et tørt klima er noen eksempler.…

Se opptak
17. august 2021

Arendalsuka 2021: Fremtidens fosterdiagnostikk

En blodprøve av mor gjør det mulig å undersøke foster for stadig flere tilstander: Hva skal vi teste for og hvorfor? Sommeren 2020 vedtok Stortinget flere endringer som ga alle gravide i Norge tilgang til fosterdiagnostikk. Samtidig ba Stortinget regjeringen om å «sikre at bioteknologiloven i framtiden kan evalueres mer dynamisk og løpende for å…

Se opptak
22. april 2021

Bioteknologidagen 2021- dag 2

Årets bioteknologidag ble et heldigitalt arrangement over to dager. For første gang var programmet en innholdsrik turné med sending fra fire ulike byer. Programmene fra de ulike byene gav en smakebit på de viktigste hendelsene innenfor bioteknologi i året vi har bak oss. På dag 2 var det sending fra Tromsø og Bergen. Tidsanvisninger i…

Se opptak
21. april 2021

Bioteknologidagen 2021- dag 1

Årets bioteknologidag ble et heldigitalt arrangement over to dager. For første gang var programmet en innholdsrik turné med sending fra fire ulike byer. Programmene fra de ulike byene gav en smakebit på de viktigste hendelsene innenfor bioteknologi i året vi har bak oss. På dag 1 var det sending fra Oslo og Trondheim. Tidsanvisninger i…