Rapporter fra åpne møter 1992-2009

Tidligere lagde Bioteknologinemnda rapporter fra åpne møter. Nå har vi gått over til å ta opp video på de åpne møtene, men tidligere rapporter kan lastes ned fra nett eller bestilles ved å fylle ut skjemaet på vår bestillingsside for publikasjoner.

Siden ble opprettet: 12.07.2010. Siden ble oppdatert: 03.06.2014

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter