GENialt er Bioteknologinemnda sitt tidsskrift som tek opp etiske og samfunnsmessige sider ved bruk av moderne bioteknologi.