Etisk argumentasjon om bioteknologi

Miljødirektoratet fant løsning på tolking av regelverk for genterapi

Arv og genetikk

Bioteknologirådet oppsummerer Arendalsuka

Arv og genetikk

Video: Genredigert mat - hvordan skal det reguleres?

Arv og genetikk

Workshop for lærere: Nytt digitalt verktøy for ungdomsskolen

Bioøkonomi

Debatt i Tromsø 22.5: Ungdomspolitikere om GMO   

Etisk argumentasjon om bioteknologi

Bioteknologirådets forslag til ny GMO-regulering er publisert internasjonalt

Etisk argumentasjon om bioteknologi

Uetisk å ikke ta i bruk GMO, mener Etisk Råd i Danmark

Bioøkonomi

Arendalsuka: Genredigert mat – hvordan skal den reguleres?

Genmodifiserte planter og mat

USA: Første genredigerte matvare på markedet

Arv og genetikk

Bio- og genteknologi for ungdomsskolen

Arv og genetikk

Sjå video frå Bioteknologidagen her

Genmodifiserte dyr

Temaside til ungdomsskoleprosjekt: Genmodifisert laks

Genmodifiserte dyr

Temaside til ungdomsskoleprosjekt: Genmodifiserte planter og dyr

Eldre arrangementer

Nyutviklet digitalt læringsverktøy for ungdom lanseres på Bioteknologidagen 14. februar

Arv og genetikk

Bioteknologidagen 2019: Vi oppsummerer utviklingen innen gen- og bioteknologi

Arv og genetikk

Bioteknologidagen 14. februar

Bioøkonomi

Sjå video: Ope møte om framtidas regulering av GMO

Arv og genetikk

Uttalelse: Bioteknologirådet vil modernisere GMO-regelverket

Bioøkonomi

Genteknologiloven

Arv og genetikk

USA: Høster genredigerte hvete med høyt fiberinnhold

Genmodifiserte dyr

Hvordan vurdere samfunnsnytte av GMO-er? Veileder på engelsk