CRISPR

I GENialt: Genredigert mat – hva mener Ola og Kari Nordmann?

Bioøkonomi

Ny rapport: Hva mener norske forbrukere om genredigert mat?

Bioøkonomi

AVLYST: 16. april: Hva mener folk om CRISPR-mat?

GENialt

I GENialt: Bomullsfrø blir spiselige

Bioteknologi og helse i Sør

TV2 setter søkelys på CRISPR, klima og matsikkerhet

Arv og genetikk

Strømmes onsdag kl. 15.30-18: Bioteknologidagen 2020

Arv og genetikk

12. februar: Bioteknologidagen 2020

Arv og genetikk

Oppdatert tidslinje om utviklinga innan bio- og genteknologi

Arv og genetikk

Oslo 21. november: Film og panelsamtale: HUMAN NATURE

Etisk argumentasjon om bioteknologi

Miljødirektoratet fant løsning på tolking av regelverk for genterapi

Arv og genetikk

Bioteknologirådet oppsummerer Arendalsuka

Arv og genetikk

Video: Genredigert mat - hvordan skal det reguleres?

Arv og genetikk

Workshop for lærere: Nytt digitalt verktøy for ungdomsskolen

Bioøkonomi

Debatt i Tromsø 22.5: Ungdomspolitikere om GMO   

Etisk argumentasjon om bioteknologi

Bioteknologirådets forslag til ny GMO-regulering er publisert internasjonalt

Etisk argumentasjon om bioteknologi

Uetisk å ikke ta i bruk GMO, mener Etisk Råd i Danmark

Bioøkonomi

Arendalsuka: Genredigert mat – hvordan skal den reguleres?

Genmodifiserte planter og mat

USA: Første genredigerte matvare på markedet

Arv og genetikk

Bio- og genteknologi for ungdomsskolen

Arv og genetikk

Sjå video frå Bioteknologidagen her

Genmodifiserte dyr

Temaside til ungdomsskoleprosjekt: Genmodifisert laks