• Lærerkurs i etikk, samfunn og bioteknologi Høsten 2004
  • Small molecules – crucial questions 17.09.04
  • Genressurser og rettigheter 02.09.04
  • Et barn i ditt bilde 16.06.04
  • Sameksistens (co-existence) 29.04.04
  • Fosterdiagnostikk  29.01.04 

Bioteknologinemnda, Den norske UNESCO-kommisjonen, Naturfagsentert og Skolelaboratoriet inviterer til:

Lærerkurs i etikk, samfunn og bioteknologi:

Små molekyler – store spørsmål
Todagerskurs for lærerutdannere og lærere i ungdomsskole og videregående skole.
Oslo: 16.-17. september

Bergen: 14.-15. oktober

Trondheim: 25.-26. november

Tromsø: 9.-10. desember (noen få ledige plasser)

Kurset er gratis. Måltider er inkludert. Overnatting på kurshotellet ca. 500 kr.
Ønsker du å søke om reisestøtte, fyll ut meldingsfeltet i påmeldingsskjemaet.

Kurset skal gi lærere og lærerutdannere en innføring og oppdatering i aktuelle bio- og genteknologiske temaer. Etisk debatt må bygge på et korrekt faglig grunnlag. Fagforedragene vil ta opp biologiske, etiske og samfunnsmessige sider ved bioteknologiske problemstillinger innen mat og medisin.

Den praktiske delen første dag er spesielt for biologi- og naturfaglærere. Kvelden første dag og hele annen dag er for alle lærere i relevante fag (KRL/religion, samfunnsfag, norsk, naturfag m.fl.).

Program
Dag 1: På skolelab: Gentesting av storfamilie
  På datarom: «Genteknologi» og «Kloning» (Viten.no)
Kveld: Foredrag, film og diskusjon  
Dag 2: Foredrag og konkrete undervisningsopplegg  

Bioteknologinemnda og Den norske UNESCO-kommisjonen inviterer til høstens store konferansebegivenhet:

Small molecules – crucial questions

17. september 2004, kl. 08.30 – 15.30. Universitetets aula, Karl Johans gate, Oslo.
Hovedtemaet for møtet er hvordan de nye oppdagelsene innen bioteknologi kaster lys over essensielle spørsmål:

Hva er liv – egentlig?
Hvordan former gener organismer?
Hva kan genomene fortelle oss om evolusjonen?
Er artsbegrepet fremdeles relevant?
Hva er unikt med mennesket?
Å følge med på hva som skjer på forskningsfronten er ikke bare spennende, men også viktig for å kunne føre en informert debatt om bioteknologi og den videre utviklingen. Med dette storslåtte åpne møtet ønsker Bioteknologinemnda og Den norske UNESCO-kommisjonen å gi inspirasjon til alle som er interessert i natur og vitenskap, fra skoleelever til forskere.

H.M. Kong Harald V og H.M. Dronning Sonja vil være tilstede. Konferansen åpnes av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet og markerer også åpningen av Forskningsdagene 2004.

Foredrag av Ian Wilmut (mannen som klonet frem sauen Dolly, Roslin Institute, Edinburgh), Christiane Nüsslein-Volhard (nobelprisvinner innen fosterutvikling og leder for Max Planck-instituttet for utviklingsbiologi, Tübingen), Michael Ruse (professor i evolusjonsfilosofi og forfatter, Florida State University) og Svante Pääbo (en av lederne i arbeidet med å sekvensere sjimpansens arvestoff og leder for avdeling for genetikk ved Max Planck-instituttet for evolusjonær antropologi, Leipzig).
Det blir et debattpanel med Dag O. Hessen (professor ved institutt for biologi, UiO), Nina Witoszek (professor ved senter for miljø og utvikling, UiO) og Ole Petter Ottersen (professor og leder for Centre for Molecular Biology and Neuroscience, UiO). Møteleder er Per Egil Hegge, redaktør i Aftenposten.

Møtet vil foregå på engelsk.

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmelding så snart som mulig. Forbehold om fulltegning.

Program

Information in English.

The Norwegian Biotechnology Advisory Board and the Norwegian National Commission for UNESCO invite you to the conference:

Small molecules – crucial questions
17. September 2004, 08:30 – 15:30. The University Aula, Karl Johans gate, Oslo.
The focus will be on the recent achievements in molecular biology and how they throw light on crucial questions.

– What is life – actually?
– How do genes shape organisms?
– What can genomes tell us about evolution?
– Is the concept of the “species” still relevant?
– What is unique about human beings?

To know what is happening at the cutting edge of science is not only fascinating, but also important on order to engage in an informed debate. With this grand meeting we hope to give inspiration to everyone interested in the life sciences, from pupils to scientists.

H.M. King Harald V and H.M. Queen Sonja will be present. The conference will be opened by the Minister of Science and Education Kristin Clemet and will also mark the opening of the tenth annual «Science Week» festival.

Presentations will be held by Professor Ian Wilmut (the leader of the project that resulted in the cloned sheep Dolly, Roslin Institute, Edinburgh), Professor Christiane Nüsslein-Volhard (nobel laureate in embryology and Director for the Max-Planck-Institute for Developmental Biology, Tübingen), Professor Michael Ruse (professor of the philosophy of biology, Florida State University) and Professor Svante Pääbo (a leading figure in the work of sequencing the chimpanzee genome and Director for the Department of Genetics at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig).

There will be a discussion panel with the scientists Dag O. Hessen (professor at the Department of Biology, University of Oslo), Nina Witoszek (professor at the Centre for Development and the Environment (SUM), University of Oslo) and Ole Petter Ottersen (professor, director for The Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN), University of Oslo).

The panel discussion will be lead by Per Egil Hegge, editor in Aftenposten.

The conference will be held in English.

The conference is free of charge.
Information in Norwegian.
 

PROGRAMME
Update: Michael Ruse is unable to come, as flights out of Florida are cancelled due to the hurricane Ivan.
 
08.15 – 08.45 Registration.
The doors will be closed at 08:55, and not opened again until 10:30.
 
09.00 – 09.30 Opening
HM King Harald V and HM Queen Sonja arrive
Lars Ødegård, Chairman of the Norwegian Biotechnology Advisory Board
Kristin Clemet, Minister of Educationd and Research
Paal Alme, Director of the Research Council of Norway
09.30 – 10.30 Ian Wilmut: Cells from cloned embryos in research and therapy
 
10.30 HM King Harald V and HM Queen Sonja leaves the Aula
10.30 – 11.30 Christiane Nüsslein-Volhard: On genes and embryos
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 13.30 Peter Agre: Aquaporin Water Channels – From Atomic Structure to Clinical Medicine
 
13.30 – 14.30 Svante Pääbo: A chimpanzee view of the human genome
14.30 – 15.20 Debate
15.20 – 15.30 Closing remarks
Lars Ødegård
 

Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte:

Genressurser og rettigheter

torsdag 2. september 2004 kl. 12.00-17.00, Linken, Forskningsparken, Tromsø
Møtet er gratis. Påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Program
(kan bli noe endret)
 
12.00 – 12.30 Registrering
Kaffe/te og frukt.
12.30 – 12.45 Åpning
Åpning av møtet ved Kjetil Hindar, Bioteknologinemnda

12.45 – 13.15 Internasjonale reguleringer:
Bevaring av biologisk mangfold og rettigheter til genressurser
Kristin Rosendal, seniorforsker dr.polit., Fridtjof Nansens institutt
13.15 – 13.45

 Bioprospektering i nord: Hva leter vi etter, hvordan og hvorfor?
Jeanette Hammer Andersen, prosjektleder Marbio-programmet
13.45 – 14.15 Bioteknologisk industri i Norge – et gløtt fra virkeligheten
Dag Rune Gjellesvik, forskningsdirektør, Biotec Pharmacon
14.15 – 14.45 Pause med kaffe/te, frukt og kaker
14.45 – 15.15 Patentjus: Hvordan fungerer det egentlig?
Astri Lund, advokat, advokatfirmaet Grette
15.15 – 15.45 Urfolksrettigheter
Ánde Somby, 1. amanuensis dr.juris., Universitetet i Tromsø
15.45 – 16.45 Debatt
16.45 – 17.00 Avslutning
Sissel Rogne, direktør, Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte:

Et barn i ditt bilde

onsdag 16. juni 2004 kl. 12.30 – 18.00
Sted: Bergen, Dragefjellet (juridisk fakultet), auditorium III, Magnus Lagabøtes plass (kart).

Møtet er gratis. Påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Hensikt
Målet med møtet er å diskutere de vanskelige dilemmaene knyttet til valg av egenskaper hos et ennå ufødt barn i lys av dagens og den nære fremtids teknologiutvikling. Tidligere måtte vi forholde oss til «skjebnen» slik naturen/tilfeldig hetene/Gud la det til rette for oss. Nå er det i stadig større grad situasjoner der vi med teknologi og kunnskap kan gripe inn og gjøre valg. Dette stiller oss overfor svært vanskelige og historisk sett helt nye etiske og politiske utfordringer. Det er ikke lett å finne direkte veiledning i disse spørsmålene i etablerte filosofiske, etiske eller teologiske tradisjoner.

Aktuelle temaer
Hvilke metoder gjør oss i stand til å velge bort/legge til egenskaper hos et ennå ufødt barn i dag og om 10-15 år? Hvordan er fremtidsutsiktene innen fosterdiagnostikk, genterapi og stamceller? Er det akseptabelt å velge barnets kjønn? Bør vi tillate utvelgelse av spesielle barn for å redde alvorlig syke søsken? Går vi mot et sorteringssamfunn? Hvordan skal vi forholde oss til et internasjonalt marked for medisinske tjenester og kan Norge opprettholde en strengere praksis enn våre naboland over tid? Hvordan skille mellom hva som er uønsket, uakseptabelt og forbudt? Er vi allerede for langt utpå skråplanet eller er Norge et bakstreversk og dobbeltmoralsk land? Hvordan ta avgjørelser uten et tilstrekkelig faktagrunnlag? Er det frie valg en trussel mot samfunnsutviklingen?

 Program
(kan bli noe endret)
 
12.00 – 12.30 Registrering
Kaffe og te.
12.30 – 12.45 Åpning
Åpning av møtet ved Werner Christie, leder av Bioteknologinemnda 
12.45 – 13.00 Fremtidsutsikter innen prøverørsbefruktning
Paul Rainsbury, The Rainsbury Clinic, England
13.00 – 13.15

Fremtidsutsikter innen fosterdiagnostikk
Karen Helene Ørstavik, professor og overlege ved avd. for medisinsk genetikk, Rikshospitalet
13.15 – 13.30 Fremtidsutsikter innen genterapi/stamceller
Thomas Jensen, professor dr. med ved The John F. Kennedy Institute, Danmark
13.30 – 14.30 Debatt
Skoleelever og pensjonister fra Bergen sitter i et debattpanel
14.30 – 15.00 Pause med kaffe/te, frukt og kaker
15.00 – 15.15 Fra genetisk kunnskap til økonomisk ansvar
Alexander Cappelen, Senterleder for etikk og økonomi ved NHH
15.15 – 15.30 Vårt bilde, ditt bilde, mitt bilde?
Inger Elise Engelund, cand.polit. og stipendiat ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen
15.30 – 16.15 Pause med bagetter og kaffe/te
16.15 – 16.30 I ditt eller guds bilde? Perspektiver fra kristen etikk
Ulla Schmidt, dr. theol, Stiftelsen Kirkeforskning
16.30 – 16.45 Vi vil ha ei tulle med øyne blå
Roger Strand, senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
16.45 – 17.45 Debatt
17.45 – 18.00 Avslutning
Werner Christie, leder i Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte/fagseminar om

Sameksistens (co-existence)

torsdag 29. april 2004 kl. 10.00 – 16.15
Sted: Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Møtet er gratis.

Møtet avholdes på engelsk.

Et av hovedspørsmålene i landbrukssammenheng er om man i fremtiden kan ivareta bøndenes og forbrukernes ønske om valgfrihet. Sameksistens er et begrep som omhandler utfordringene ved å etablere en landbruks- og distribusjonspraksis der genmodifiserte, økologiske og konvensjonelt dyrkede plantesorter kan håndteres side om side (og om dette for enkelte arter og sorter overhodet er mulig).

Selv om Norge ikke har godkjent noen genmodifiserte plantesorter for dyrking, berøres likevel norske bønder, forbrukere og myndigheter av sameksistensproblematikken gjennom vårt lands utstrakte import av såfrø, fôr- og råvarer for videre prosessering.

På dette fagseminaret berører vi dels biologiske forhold, for eksempel genspredningspotensialet hos ulike landbruksvekster. Videre får vi høre om tilnærmingsmåter til sameksistens i EU gjennom innlegg fra ulike land. Til sist orienterer norske aktører om hvordan de ser på utfordringene innen sameksistens i landbruket.

Av foredragsholderne finner vi blant andre Suzanne Warwick, Canada, Søren A. Mikkelsen, Danmark og Odd-Arne Rognli, Norge.

For mer informasjon om sameksistens se:

Genialt 4/2003 Genialt 1/2004 

Conference hosted by
Norwegian Biotechnology Advisory Board:
Co-existence (sameksistens)
Thursday 29. April 2004, 10.00 – 16.15
Felix Conference Centre, Aker Brygge, Bryggetorget 3, Oslo

Program
 
09.30-10.00 Registration
Registration and coffee
10.00-10.10 Welcome
Werner Christie, chair of he Norwegian Biotechnology Advisory Board (former Norwegian Minister of Health) 
10.10-10.50 Gene flow between canola varieties and to other wild species
Suzanne Warwick, Agriculture Canada, Ottawa
10.50-11.20

 Potential for gene flow in important crop plants for Norwegian agriculture
Odd Arne Rognli, Agricultural University of Norway
11.20-11.45 Discussion
11.45-12.30 Lunch
 
12.30-13.15 The Danish approach to co-existence: Report from the Working Group on the co-existence of genetically modified crops with conventional and organic crops
Søren A. Mikkelsen, Danish Institute of Agricultural Sciences
13.15-14.00 GMO-free zones, why and how
Werner Müller, Global 2000
14.00-14.45 Coffee, fruit, discussion 
14.45-15.00 Co-existence – also with GMOs?
Liv Birkeland, NORSØK (Organic farming center)
15.00-15.15 Co-existence – Strategic thinking within a feed company
Hans Abrahamsen, Skretting (fish feed producer)
15.15-15.30 Growing GMO-free soya in Mosambique – a Norwegian pilot project
Kai Roger Hennum, Felleskjøpet (importer of ingredients for food and feed)
15.30-15.45 Following the incident with GMO contamination in canola grain samples: How do we monitor and control our imported seed material?
Magne Gullord, Graminor (seed supplier in Norway)
15.45-16.15 Discussion
16.15 Closing remarks by Aina Bartmann, member of the Norwegian Biotechnology Advisory Board, formerly a farmer, now developing farmers markets in Norway.

Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte om

Fosterdiagnostikk

torsdag 29. januar 2004 kl. 12.00 – 18.00
Sted: Britannia Hotel Rica Partner, Dronningensgt. 5, 7401 Trondheim. (kart)

Møtet er gratis.

Den teknologiske utviklingen innen fosterdiagnostikk berører gravide, så vel som helsepersonale. Metoder som tidligere ble brukt for å fastsette termin og antall fostre, kan nå i økende grad avdekke utviklingsavvik i svangerskapet og egenskaper ved fosteret som reiser vanskelige spørsmål. Dette stiller nye krav til praksis og lovverk.

På møtet vil det bli foredrag og debatt om den nye bioteknologilovens konsekvenser for IVF (in vitro-fertilisering), fosterdiagnostikk og ultralyd, de etiske konsekvensene den nye loven innebærer, livskvalitetsvurdering og selektiv abort.
Program
 
12.00-12.30 12.30-12.45 Åpning
Åpning av møtet ved Werner Christie, leder av Bioteknologinemnda 
12.45-13.00 Ny bioteknologilov
Hva er endringene innenfor IVF?
Seniorrådgiver Anne Forus, Helsedirektoratet
13.00-13.30

 Ny bioteknologilov
Hva er endringene innen fosterdiagnostikk og ultralyd. Hva er regelverket i de andre nordiske landene.
Professor Sturla Eik-Nes, Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital
13.30-14.00 Hva innebærer Bioteknologiloven av etiske utfordringer?
Professor Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
  Kaffe og diskusjon
Ordstyrer førsteamanuensis Bjørn Myskja, Filosofisk institutt, NTNU
15.00-15.30 Alvorlighetsgrad av funksjonshemming og livskvalitetsvurderinger
Torstein Vik, Institutt for samfunnsmedisin
15.30-16.20 Selektiv abort: Hvordan gjøre det riktige valg.
Cathrine Bjorvatn, cand.polit. Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
Sølvi Marie Risøy, cand.polit. Rokkansenteret Bergen.
16.20-16.45 Valgets dilemma: Hvem skal velge?
Førsteamanuensis Berge Solberg, Filosofisk Institutt, NTNU
16.45-17.45 Diskusjon
Ordstyrer førsteamanuensis Bjørn Myskja, Filosofisk institutt, NTNU
17.45-18.00 Avslutning
Werner Christie, leder av Bioteknologinemnda