• Religion og bioteknologi 14.12.05
  • Åpen høring om forskning på befruktede egg  07.12.05
  • Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk 28.11.05
  • Lærerkurs i etikk, samfunn og bioteknologi 22.-23.11.05
  • Bios i Norge 01.11.05
  • Del I skolesatsingen forsetter, Odda 07.09.05
  • Del II teknologiske eventyr, Tyssedal 07.09.05
  • Fagdag i Ullensvang 08.09.05
  • DNA-registrering av hele befolkningen  13.06.05
  • Navlestrengsblod 17.03.05

  
Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte om:

Religion og bioteknologi

-bioteknologi i et flerkulturelt samfunn
Onsdag 14. desember 2005 kl. 12.30 -18.00
Sted: Oslo, Hotel Opera (Hotel Opera ved Oslo Sentralbanestasjon).
Møtet er gratis og åpent for alle.

Bakgrunn
De ulike verdensreligionene har ulike måter å se bioteknologi på. Tema som innen kristendommen er svært omstridte, kan for eksempel være uproblematiske innen buddhismen. Bioteknologinemnda ønsker med dette møtet å invitere til en åpen dialog om de ulike verdensreligionenes syn på bioteknologi.

Det er bestemt at bioteknologiloven skal revideres. I lovens formålsparagraf står i dag at bioteknologi skal utnyttes til beste for alle og at dette skal skje i samsvar med de etiske normer nedfelt i vår vestlige kulturarv. Hvordan skal vi forstå uttrykket ”vestlige kulturarv” i dagens flerkulturelle samfunn?
 

Program
(kan bli noe endret)
 
 
1230 – 1300
Registration
1300 -1320 Welcome and introductory remarks
Lars Ødegård, chairman of the Norwegian Biotechnology Advisory Board
1320 – 1420 Ethics and genetics – the case of PGD: An Islamic perspective
Aida I. Al Aqeel
1420 – 1520 The pluripotancy of faith: Stem cells through different faith perspectives – why Jews, Muslims, Buddhists and Hindus agree.
Laurie Zoloth
1520 – 1550 Coffee
1550 – 1650 Does the promise of stem cells represent brilliant new medicine or wishful thinking, what values should govern our human future? The role of religion and inter-religious dialogue in drafting an ethics of stem cell research and PGD. Donald Bruce
1650 – 1750 Ulla Schmidt Dr. theolog at Centre for Church Research (KIFO)
1750 – 1800 Concluding remarks

Bioteknologinemnda og Sosial- og helsedirektoratet:

Åpen høring om forskning på befruktede egg

Onsdag 7. desember 2005 kl. 11.45 – 16.00
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge (Bryggetorget 3), Oslo.

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Bakgrunn for høringen:
Stortinget vedtok 9. juni 2005 å be regjeringen legge frem et forslag til revidert bioteknologilov og i den forbindelse åpne for forskning på overtallige befruktede egg.

Norge har siden 1987 hatt et forbud mot forskning på befruktede egg. I 2002 ble loven endret for å presisere at forbudet mot forskning på befruktede egg også skulle gjelde menneskeembryoer og cellelinjer som er dyrket ut fra befruktede egg eller menneskeembryoer. I merknadene til dagens forbud er det presisert at forbruket også omfatter bruk til opplæring, metodeutvikling og kvalitetsutvikling.

I forbindelse med at bioteknologiloven skal revideres, har Bioteknologinemnda og Sosial- og helsedirektoratet blitt spurt av Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra. Vi ønsker at denne saken skal belyses fra alle sider og innkaller derfor til en bred høring der alle inviteres til å fremme sine synspunkter på forskning på befruktede egg.

Høringen vil ta opp etiske dilemmaer knyttet til ulike former for forskning på befruktede egg, hvilke egg som eventuelt bør kunne forskes på og under hvilke forutsetninger.
 

Program
(kan bli noe endret)
 
 
1145 – 1200 Registrering
Kaffe og te
1200 – 1210 Velkommen
Hans Petter Aarseth, Sosial- og helsedirektoratet
1210 – 1235 Forskning på befruktede egg for prøverørsbefruktning
Rita Kolvik, seksjonsoverlege, Haugesund sjukehus, medlem i Bioteknologinemnda og medlem av REK Vest
1235 – 1250 Hva sier parene om å donere befruktede egg til forskning?
Lars Nilsson, docent og overlege, IVF og reproduksjonsmedisin, Sahlgrenska Universitetssykehus
1250 – 1315 Forskning på humane embryonale stamceller for fremtidig celleterapi og legemiddelsutviklin
Johan Hyllner, Cellartis AB, Gøteborg
< 1315 – 1340 Pause m/kaffe og kake
1340 – 1555 Forhåndsanmeldte innlegg (maks 5 min) og fri debatt
1555 – 1600 Avslutning
Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda

Forhåndsanmeldte innlegg
For å sikre en best mulig høring der alle får komme til orde, ønsker arrangørene at interesserte bidragsytere, snarest og senest to dager før høringen, melder at de ønsker å holde et kort innlegg (maks 5 min).

 
Bioteknologinemnda og Dispensasjonsnemnda inviterer til:

Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk

Mandag 28. november 2005 kl. 11.45 – 16.00
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge (Bryggetorget 3), Oslo.

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Bakgrunn for høringen:
I forbindelse med at bioteknologiloven skal revideres har Bioteknologinemnda blitt
spurt av Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra. Vi ønsker at denne saken skal
bli belyst fra alle sider og innkaller derfor til en bred høring der alle inviteres til å fremme sine synspunkter på preimplantasjonsdiagnostikk.

Under høringen vil blant annet vanskelige dilemmaer knyttet til valg av egenskaper hos et ennå ufødt barn bli diskutert i lys av tilgjengelig teknologi og den teknologiutvikling som kan skisseres med dagens kunnskap. Storting og regjering ønsker en begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk. Arrangørene ønsker derfor i særdeleshet innspill på hvordan en eventuell begrensning kan gjennomføres i praksis.

Program
(kan bli noe endret)
 
 
1145 – 1200 Registrering
Kaffe og te
1200 – 1230 Velkommen og erfaring med dagens lovverk
Johan Henrik Frøstrup, leder i Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet
1230 – 1300 Preimplantsjonsdiagnostikk (PGD): historie, status og fremtidsutsikter
Elisabeth Blennow, docent, Klinisk genetikk, Karolinska universitetssykehuset
1300 – 1320 Pause m/kaffe og kake
1320 – 1555 Forhåndsanmeldte innlegg (maks 5 min) og fri debatt
1555 – 1600 Avslutning
Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda

Møteledere: Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda
Forhåndsanmeldte innlegg: For å sikre en best mulig høring der alle
får komme til orde, ønsker arrangørene at interesserte bidragsytere, snarest og
senest to dager før høringen, melder at de ønsker å holde et kort
innlegg (maks 5 min).

Bioteknologinemnda, Den norske UNESCO-kommisjonen, Naturfagsentert og Skolelaboratoriet inviterer til:

Lærerkurs i etikk, samfunn og bioteknologi:
Små molekyler – store spørsmål

Todagerskurs for lærerutdannere og lærere i ungdomsskole og videregående skole.
Oslo: 22.-23. november 2005, Biologibygget, Universitetet i Oslo, Blindern

Kurset er gratis. Måltider er inkludert. Overnatting på kurshotellet ca. 500 kr.
Ønsker du å søke om reisestøtte, fyll ut meldingsfeltet i påmeldingsskjemaet.

Kurset skal gi lærere og lærerutdannere en innføring og oppdatering i aktuelle bio- og genteknologiske temaer. Fagforedragene vil ta opp biologiske, etiske og samfunnsmessige sider ved bioteknologiske problemstillinger innen mat og medisin.

Den praktiske delen første dag er spesielt for biologi- og naturfaglærere. Kvelden første dag og hele annen dag er for alle lærere i relevante fag (KRL/religion, samfunnsfag, norsk, naturfag m.fl.).

Informasjon  
Invitasjon
Program tirsdag 22. november
0830 -0900 Registrering
0900 – 1000
 Åpningsforelesning
Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda
1000 – 1300
 Datarom (gruppe 1)
Skolelab (gruppe 2)
1300 -1400
 Lunsj, kantinen
1400 – 1700
 Datarom (gruppe 1)
Skolelab (gruppe 1)
1700 – 1800
 Middag, kantinen
1800 – 2100
 Visning av filmen GATTACA med diskusjon

 Onsdag 23.11.05: Etikk, samfunn og bioteknologi
0900 – 0945
 Generelt om etisk argumentasjon
Jakob Elster, Bioteknologinemnda
0945 – 1030
 Genmodifiserte organismer
Casper Linnestad, Bioteknologinemnda
1030 – 1115
 Stamceller og kloning
Ole Johan Borge, Bioteknologinemnda
1115 – 1200
 Lunsj
1200 -1245
 Assistert befruktning og fosterdiagnostikk
Grethe Foss, Bioteknologinemnda
1245 – 1330
 Gentester og genterapi
Grethe Foss, Bioteknologinemnda
1330 – 1345
 Pause med kaffe og kake
1345 – 1445
 Ulike undervisningsmetoder i bioetikk
1445 – 1500
 Evaluering og oppsummering

  
Bioteknologinemnda inviterer til møter i Odda og Tyssedal 7. september 2005

Møtene er gratis og åpne for alle.

Del I Skolesatsingen fortsetter
Bioteknologinemnda arrangerer åpent møte om bioteknologi i samarbeid med Odda Videregående skole
 

PROGRAM
(kan bli noe endret)
 
08.30 – 08.40 Åpning
Åpning og indroduksjon av dagens tema ved Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda
08.40 – 10.30 Visning av filmen GATTACA
10.30 – 10.45
Pause
 
10.45 -11.50
 Gjennomgang av filmen og diskusjoner
11.50 – 12.20 Pause og forflytting til aulaen i Odda Videregående skole 
12.20 – 13.05 Bruk av bioteknologi
Metoder og eksempler ved Sissel Rogne
13.05 – 13.15 Pause
13.15 -14.10 Bioteknologi og etiske problemstillinger
ved Sissel Rogne
14.10 – 15.30 Diskusjon 

 
 
Del II Teknologiske eventyr
Åpent møte i samrbeid med Universitet i Bergen og Norges Forskningsråd
Tidspunkt: kl. 18.00 – 21.00

Sted: Kraftstova, Norges Vasskrafts- og industrimuseum
 
PROGRAM
(kan bli noe endret)
 
18.00 – 18.10 Velkommen til Tyssedal og NVIM
v/Ingvild Hansen, NVIM
18.10 – 19.00
 Eventyr på godt og vondt
18.10 – 18.40 Miljølærdommer fra vannkraftutbygging
Kjetil Hindar, NINA
18.40 – 19.00
 Teknologiens tvetydighet: Vannkrafttroll og hellige motorsykler
Roger Strand, Senter for vitenskapsteori, UiB
19.00 – 19.15 Pause
Hardangerfrukt m.m
19.15 – 20.15
 Dagens og framtidens teknologiske eventyr
19.15 – 19.45 Hardangers teknologiske og biologiske framtid
Lars Sekse, Planteforsk Lofthus
19.45 – 20.15 Veien mot et bærekraftig og livskraftig Bygde-Norge
Aina Bartmann, Bondens marked
20.15 – 21.00 Plenumsdiskusjon
Teknologisering, vern og bruk i framtidens Bygde-Norge

Det er mulighet til å se filmen: «Industrieventyret i Tyssedal» .
Filmframvisningen vil finne sted umiddelbart etter møtet

Bioteknologinemnda arrangerer fagdag i Ullensvang 8.september 2005

Møtet er gratis og åpent for alle.

Hardangers blomstrende fruktnæring -hva kan vi høste i fremtiden?
Fagdagen vil ta for seg frukt- og bærindustrien i Hardanger og se på dens utvikling, dagens status, ringvirkninger for turisme i Hardanger, fremtidsplaner og benyttelse av nye metoder innen genteknologi og bruk av genressurser.
Sted: Hotell Ullensvang, Lofthus
 

Program
(kan bli noe endret)
 
09.45 – 10.00 Registrering
Åpning
10.00 – 10.10 Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda, ønsker velkommen
Frukt og bærdyrking – grunnlag, utvikling og verdiskaping 
10.10 – 10.50 Lars Sekse – Planteforsk Ullensvang:
– Utviklingen i næringen og naturlige forutsetninger for fruktdyrkingen i Hardanger
10.50 – 11.20
 Lars Sekse, Planteforsk Ullensvang:
-Fruktdyrking som moderne næring og turistmagnet
-Store verdier i turistnæring (de «selger» fruktblomstring og innhøsting)
-Effekten av forandringer i landskapet (endringer fruktdyrking)
 
11.20 – 11.50 Aina Bartmann – Bioteknologinemnda, Bondens marked:
-Næringsutvikling og matproduksjon
11.50 – 12.10 Diskusjon
12.10 – 12.40 Lunsj
Forandringer og foredling – genteknologi, regelverk, genressurser og sameksistens
12.40 – 13.25 Sonja Klemsdal – Planteforsk, Plantevernet Ås:
-Genteknologi og sykdomsresistens/diagnostikk
13.25 – 13.55 Dag Røen, Graminor:
-Foredling av frukt og bær
-Genressurser (Nordisk samarbeid)
13.55 – 14.25 Anne I. Myhr – Universitetet i Tromsø:
-Næringsinteresser – miljøvern
-Optimisme – risiko
-GMO – økologisk
14.25 – 14.45 Nina Vik – Bioteknologinemnda
-Genmodifiserte organismer og regelverk EU/EØS
14.45 – 15.05 Diskusjon
15.05 – 15.15 Sissel Rogne – avslutning

Bioteknologinemnda har hatt åpent møte om:

DNA-registrering av hele befolkningen?

Mandag 13. juni 2005 kl. 09.45 – 15.30
Sted: Oslo, Hotel Opera (ved Oslo Sentralstasjon).

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Begrenset antall plasser.

Jevnlig foreslås det å opprette et DNA-register for alle nordmenn. Nå har Justis- og politidepartementet nedsatt et utvalg som skal vurdere dette, og dermed er et slikt register muligens nærmere enn noen gang tidligere. En DNA-registrering av befolkningen reiser viktige etiske og samfunnsmessige spørsmål som vi vil ta opp i møtet:

Bør dagens DNA-register med de tungt kriminelle utvides til andre grupper?
Bør DNA-registrering være frivillig?
Hva er spesielt ved biologiske spor?
Er vi alle potensielle forbrytere?
Når veier samfunnsnytten mer enn personvernet?
Hvordan skiller DNA-registeret seg fra gentesting for sykdom?
Hvilke muligheter og farer gir bruk av og kobling mellom registre?
Hva viser historiske eksempler på bruk og misbruk av befolkningsregistre?
 

Program
 
 
0945 – 1000 Registrering
1000 – 1015 Velkommen og innledning
– Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda
 
1015 – 1005 DNA-register: til ulike formål?
– Torleiv Ole Rognum, Professor i rettsmedisin, Universitetet i Oslo
– Georg Apenes, Direktør i Datatilsynet
1005 – 1200 Debatt
– Professor i offentlig rett, UiO, Aslak Syse stiller spørsmål i debatten
1200 – 1245 Lunsj
1245 – 1430 Politiets bruk av DNA-registre
– Vigleik Antun, Leder av analyseavsnittet i Nye Kripos
– Nils Johan Mikalsen, Lensmannen i Sjøvegan, Salangen kommune
– Advokat Christine Hamborgstrøm, Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm
1430 – 1515 Debatt
– Advokat Kate Rodin M.N.A. stiller spørsmål i debatten
1515-1530 Avslutning
– Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda
 

Åpent møte om:

Navlestrengsblod

Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring
Torsdag 17. mars 2005 kl. 12.00 – 18.00
Sted: Oslo, Hotel Opera (Hotel Opera ved Oslo Sentralbanestasjon).

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Begrenset antall plasser.

Privat lagring av stamceller fra navlestrengsblod er kontroversielt og enkelte fødeavdelinger har nektet fødende denne muligheten. De mener markedsføringen er feilaktig og spekulativ.

Et flertall i Bioteknologinemnda har uttalt at fødeavdelingene ikke bør nekte privat lagring under forutsetning om at blant annet markedsføringen er realistisk og korrekt med hensyn på mulig fremtidig bruk.

På møtet ønsker Bioteknologinemnda å samle involverte parter, bidra til å tydeliggjøre de ulike synspunktene og bringe frem tilgjengelig kunnskap om nytten av lagring av celler fra navlestreng og morkake.
 
Bakgrunnsinformasjon  

Program
 
 
1200 – 1230 Registrering
1230 – 1240 Velkommen og innledning
Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda
1240 – 1310 Transplantasjon av celler fra navlestrengsblod – status og fremtidsutsikter
Torstein Egeland, seksjonsoverlege, Immunologisk institutt, Rikshospitalet
1310 – 1330 Et tilbud til noen få gravide
Klaus Riskær Pedersen, direktør i CopyGene
1330 – 1350 Privatfinansiert lagring av celler fra navlestrengsblod – ønsker vi dette?
Bjarne Nilsen, informasjonsansvarlig for Biolante/Cryo-Save i Skandinavia
1350 – 1440 Debatt
1440 – 1500 Pause
1500 – 1515 Tapping av navlestrengsblod sett fra en fødeavdelings side
Tore Henriksen, Kvinneklinikken, Rikshospitalet
1515 – 1530 Markedsføring av helseprodukter
Bjørn Erik Thon, Forbrukerombudet
1530 – 1545 Status og veien videre
Kari Sønderland, ekspedisjonssjef, Helse- og omsorgsdepartementet
1545 – 1605 Pause
1605 – 1620 Jeg har fått tillatelse til å lagre celler fra navlestrengsblod
Lie Wang Hodneland
1620 – 1640 Biologiske avfallsprodukter – mitt, sykehusets eller alles?
Marit Halvorsen, førsteamanuensis i privatrett, Universitetet i Oslo
1640 – 1745 Paneldebatt
1745 – 1750 Avslutning
Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda

Møteledere: Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda