• Genmodifisert fôr til dyr 27. november 2007
  • Lærerkurs i etikk, samfunn og bioteknologi, Oslo 8.-9. november 2007
  • Reproduksjonsturisme, Oslo 1. november 2007
  • Lærerkurs i etikk, samfunn og bioteknologi, Lakselv 5. juni – 6. juni 2007
  • The stem cell challenge 14. mai 2007
  • Lærerkurs i etikk, samfunn og bioteknologi, Molde 24. april 2007
  • Lærerkurs i etikk, samfunn og bioteknologi, Ålesund 23. april 2007

 

Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte om:

Genmodifisert fôr til dyr

Tirsdag 27. november 2007 kl. 10.30 – 15.00
En stadig økende andel av verdens matproduksjon baseres på genmodifiserte planter. Kjøttproduksjonen i EU foregår allerede med en høy andel genmodifisert fôr. Norge har en fôrnæring som leverer til både marin- og landbasert produksjon. En stor del av råvarene importeres fra utlandet, og det kan bli vanskeligere og mer kostnadskrevende å skaffe til veie materiale som ikke er genmodifisert i tiden som kommer.

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) er av dem som ønsker å holde mulighetene åpne for å ta i bruk råvarer fra genmodifiserte planter i fôrvarer, men har så langt ikke tatt i bruk GMO i fôret. I det norske regelverket er det for tiden en overgangsordning som innebærer at det er lov å bruke en rekke genmodifiserte plantesorter i dyrefôr, uten en omfattende norsk godkjenningsprosedyre.

Seminaret har til hensikt å belyse ulike sider ved bruken av genmodifisert fôr med innspill fra myndigheter og forvaltning, fôrprodusenter, landbruk, oppdrettsnæring og forbrukere.

Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Rosenkrantz’ gt. 7, Oslo

Møtet er gratis og åpent for alle

Påmeldingsskjema nederst på denne siden.
 

Program
(kan bli endret)
 
1000- 1030 Registrering
Kaffe og te
1030 – 1040 Velkommen og introduksjon til dagens seminar
Knut A. Hjelt, avd.sjef i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og medlem av Bioteknologinemnda
 
DØRA PÅ GLØTT FOR GMO I NORSK FÔR?
 
1040 – 1100 Norsk regelverk for genmodifisert fõr
Solbjørg Hogstad, seniorrådgiver i Mattilsynet
1100 – 1120 Døra på gløtt for GMO i norsk fôr i Norge?
Henrik Stenwig, direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)
1120 – 1140 Hvilke råvarer til fôr må norsk landbruk importere, hvor vanskelig er det å skaffe GMO-fri vare?
Johnny Ødegård, fagsjef næringspolitikk, Felleskjøpet 
1140 – 1200 Hvorledes sikre fôrvareprodusentene GMO-fri soya.
Thor Kristoffersen, direktør i Denofa
1200 – 1240 Lett lunsj
 
MULIGE EFFEKTER VED Å TA I BRUK/IKKE TA I BRUK GMO I FISKEFÔR
1240 – 1300 Mer bærekraftig fôr med GMO?
Ståle Refstie, forsker, dr. scient, Akvaforsk
1300 – 1320 Mulige effekter på fisk ved å ta i bruk genmodifisert fôr
Gro-Ingunn Hemre, forskningssjef Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
 
VEIEN VIDERE
 
1320 – 1340 I hvilken retning går oppdrettsnæringen, og hvor fort?
Cato Lyngøy, direktør i MarineHarvest ASA
1340 – 1355
 Norges Bonde- og småbrukarlags holdning til GMO i fôr
Ole-Jacob Christensen, hovedstyremedlem
1355 – 1410 Påvisning og analyse av genmodifisert fõr
Knut Berdal, forsker ved seksjon for fõr- og næringsmiddelmikrobiologi, Veterinærinstituttet
1410 -1455 Debatt
1455 – 1500 Avslutning
Knut A. Hjelt

Møteleder: Knut A. Hjelt

Bioteknologinemnda, Naturfagsenteret og Skolelaboratoriet i biologi ved Universitetet i Oslo inviterer til:

Lærerkurs i etikk, samfunn og bioteknologi: Små molekyler – store spørsmål

Todagerskurs for lærere i videregående skole 8. – 9. november 2007

Sted: Universitetet i Oslo, oppmøte første dag ved Georg Sverdrups hus, auditorium 2 (bygning nr. 27 på dette kartet)

Kursavgift: 750 kroner. Inkluderer lunsj begge dager og middag torsdag samt utgifter til laboratoriemateriell.

Kurset skal gi lærere en innføring og oppdatering i aktuelle bio- og genteknologiske temaer. Fagforedragene vil ta opp biologiske, etiske og samfunnsmessige sider ved bioteknologiske problemstillinger innen mat og medisin.

Påmelding

Program
torsdag 8. november
0930-1000 Registrering og kaffe i kantina Biologisk Institutt
1000 – 1100 Åpningsforelesning
v/Professor Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda
Nytt fra forskningsfronten, arv, genetikk og epigenetikk, etiske dilemmaer, lover
1100-1200 Fagforedrag
v/dr. scient. Norunn Torheim, seniorrådgiver i Bioteknologinemnda
Om reproduksjon og bioteknologi
1200-1300 Lunsj
1300-1600 Laboratorieeksperiment (gruppe 1)
v/ Universitetslektor Cato Tandberg, Skolelaboratoriet i biologi
Gentesting av storfamilie og etiske problemstillinger
Datalab (om læringsressurser fra Naturfagsenteret) og etikkspill
(gruppe 2)
v/Universitetslektor Wenche Erlien, Naturfagsenteret og dr. scient. Norunn K. Torheim, seniorrådgiver i Bioteknologinemnda
 
1600 – 1800 Filmvisning med forfriskninger
Om gentesting, PGD og DNA-analyser innledningsvis og kort diskusjon etterpå
1800-2000 Middag på universitetet

Fredag 9. november
0900-1200 Laboratorieeksperiment (gruppe 2)
Datalab (om læringsressurser fra Naturfagsenteret) og etikkspill (gruppe 1)
 
1200-1300 Lunsj
1300-1400 Fagforedrag
v/PhD Ole Johan Borge, seniorrådgiver i Bioteknologinemnda
Om stamceller og kloning
1400-1500 Fagforedrag
v/dr. scient. Casper Linnestad, seniorrådgiver i Bioteknologinemnda
Om genmodifiserte planter og genmodifisert mat
1500 – 1600 Fagforedrag
v/PhD Jakob Elster, Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo
Om etiske problemstillinger og etisk argumentasjon
1600 -1630 Felles avslutning
Oppsummering

Bioteknologinemnda og Nasjonalt medisinsk museum inviterer til:

Åpent møte om reproduksjonsturisme

Torsdag 1. november 2007 kl. 10.45 – 17.15
Internasjonalt tilbys det meste innen reproduksjonsteknologi og til møtet kommer blant annet utenlandske leger og nordmenn som har reist ut for å fortelle om sine erfaringer. Nordmenn har i flere tiår reist utenlands for å få assistert befruktning og par eller enslige som foretar slike reiser bryter ikke norsk lov. Nasjonalt medisinsk museum har for tiden utstillingen ”Cyberstorken” som synliggjør det mangfold av tilbud som finnes i utlandet. Assistert befruktning av nordmenn i utlandet har til nå vært lite diskutert i Norge, og vi ønsker med møtet å sette fokus på dette.

Sted: Teknisk museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo (kart og veibeskrivelse)

Møtet er gratis.

Påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Møtet holdes delvis på engelsk.
 
Program
(kan bli endret)
 
1020 – 1100 Registrering
Kaffe og te
1100 – 1120 Åpning og erfaringene med utstillingen «Cyberstorken»
Olav Hamran, leder av Nasjonalt medisinsk museum
Henrik Treimo, Nasjonalt medisinsk museum
1120 – 1200 Cyberstorken: Hvor den flyr og hvilke utfordringer den møter underveis
Ingvild Brunborg Morton, leder i foreningen Ønskebarn
1200 -1225 Ut på tur – aldri sur? Filosofiske betraktninger over reproduksjonsturisme
Bjørn Hofmann, Post.doc stipendiat og professor II ved UiO og Høgskolen i Gjøvik
1225 – 1250 Hvor går grensen?
Marit Melhuus, professor, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
1250 – 1340 Lunsj 
1340 – 1415 Reproduksjonsturisme: Konsekvenser for norske fertilitetsklinikker
Arne Sunde, leder for fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital og
Norsk forening for assistert befruktning (NOFAB)
1415 – 1525 Reproductive tourism: Voices from clinics abroad
Karsten Petersen, sjefslege, Ciconia Aarhus Privathospital
Gedis Grudzinskas, medisinsk direktør, The London Bridge Fertility, Gynaecology and Genetics Centre
1525 – 1600 Pause
  Surrogacy in the UK: Tales from a surrogate mother
Jackie Hunter, surrogatmor og ‘surrogacy support worker’, Surrogacy UK
UTGÅR PÅ GRUNN AV FORFALL
1600 – 1635
 Hvordan møter norsk byråkrati barna som kommer med cyberstorken?
Odd Jenvin, far til to barn født ved bruk av surrogatmor
1635 – 1710
 Prioritering av ulike grupper: Bør det skilles mellom hva offentlige og private infertilitetsklinikker tilbyr?
Kjell Arne Johansson, lege og stipendiat innenfor fagområdet prioriteringsetikk, Universitetet i Bergen
1710 – 1715
 Avslutning
Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda

Møteleder: Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda

I samarbeid med Finnmark fylkeskommune inviterer Bioteknologinemnda, Naturfagsenteret og Skolelaboratoriet i biologi, Universitetet i Oslo til:

Lærerkurs i etikk, samfunn og bioteknologi:Små molekyler – store spørsmål

Todagerskurs for lærere i videregående skole 5. – 6. juni 2007.

Sted: Lakselv videregående skole, Lakselv

Kurset er for lærere i videregående skoler som er underlagt Finnmark fylkeskommune.
Kurset er gratis. Det er begrenset antall plasser, og du vil få bekreftet om du har fått plass. Lunsj begge dager og middag tirsdag er inkludert.

Kurset skal gi lærere en innføring og oppdatering i aktuelle bio- og genteknologiske temaer. I fagforedragene tar vi opp biologiske, etiske og samfunnsmessige sider ved bioteknologiske problemstillinger innen mat og medisin.

Program
tirsdag 5. juni
0930-1000 Registrering og kaffe i kantina 
1000-1045 Åpningsforelesning
v/Bioteknologinemnda
1100-1200 Datarom v/ Naturfagsenteret(gruppe 1)
Skolelab v/Skolelaboratoriet i Biologi, UiO (gruppe 2)
1200-1300 Lunsj
1300-1500 Fortsettelse av aktiviteter før lunsj
Datarom v/ Naturfagsenteret(gruppe 1)
Skolelab v/Skolelaboratoriet i Biologi, UiO (gruppe 2)
1500-1545 Fagforedrag
v/Bioteknologinemnda
Åpent for elever og andre interesserte
1600-1800 Visning av filmen GATTACA med kaffe, frukt og kaker
Åpent for elever og andre interesserte
19.30 Middag på hotellet

 onsdag 6. juni
0900-1200 Datarom v/ Naturfagsenteret(gruppe 2)
Skolelab v/Skolelaboratoriet i Biologi, UiO (gruppe 1)
1200-1300 Lunsj
1300-1345 Fagforedrag
v/Bioteknologinemnda
Åpent for elever og andre interesserte
1400-1445 Fagforedrag
v/Bioteknologinemnda
Åpent for elever og andre interesserte
1445-1500 Avslutning
Oppsummering og tips til læringsressurser
 
Bioteknologinemnda og Det norske stamcellesenteret (NCS) inviterer til:

Internasjonalt stormøte om stamceller
The Stem Cell Challenge

Mandag 14. mai 2007 kl. 09.00 – 19.30

Stamceller er sentrale i mye av den medisinske forskningen.Stamceller er av avgjørende betydning for nydannelse av celler og vil trolig vise seg viktige for genterapi og terapi av kreft. Internasjonalt anerkjente forskere vil presentere forskningsfronten med hensyn på både adulte og embryonale stamceller, og diskutere de forventningene det er realistisk å stille til stamcellefeltet i årene som kommer.

Bioteknologiloven forbyr i dag forskning på embryonale stamceller, men er nå under revisjon i Stortinget.

Sted: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo

Møtet er gratis. Påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Møtet avholdes på engelsk.

Møtet er en del av en internasjonal ”Spring School for Regenerative Medicine”.
Mer informasjon
 

Program
(kan bli noe endret)
 
 
0900 – 0930 Registration
Coffee and tea
0930 – 0940 Opening
Stefan Krauss, Professor, Head of The Norwegian Stem Cell Center
Arndt Rolfs, MD, University of Rostock, Head of the Marie Curie program on regenerative medicine
0940 – 1020 Welcome Addresses
Øystein Djupedal, Minister of Education and Research
Wegard Harsvik, State Secretary, The Ministry of Health and Care Services
Mariana Resnicoff, EUROCORES
Arvid Hallen, The Research Council of Norway
Haakon Benestad, Prorector, University of Oslo
Session I Stem cells: the basics
Chairman: Stefan Kraus, Head of Norwegian stem cell center/CAST biomedical innovation center
1020 – 1050 Stem cells and regenerative medicine:
what can we expect for the next 10 years? Stem cell + Regenerative medicine translation
Chris Mason, University College, London
1050 – 1120 Stem cells and Parkinson’s disease: Hopes and threats
Ernest Arenas, Professor in Developmental Biology, Karolinska instituttet
1120 – 1150 Industry perspective
Mahendra Rao, Dr., Invitrogene, Baltimore
1150 – 1220 Podium discussion
Leif Arild Fjellheim, Head of The Norwegian National Spinal Cord Injury Association
Hilde Steineger, Senior Associate, NeoMed
Iver Langmoen, Professor, Ullevål University Hospital 
1220 – 1310 Lunch 
1310 – 1325 Cultural program
Session II Stem cells: threats and hopes
Chairman: Steinar Funderud, Professor Rikshospitalet-Radiumhospitalet
1325 – 1355 Tumor stem cells: major players in cancer propagation
Malcolm R. Alison, Professor at Centre for Diabetes and Metabolic Medicine, London
1355 – 1425 Signalling in stem cells and tumors
Ariel Ruiz i Altaba, Ph.D, Geneva, Switzerland
1425 – 1455 Establishment of Permanent HIV-1 Resistance by Gene Therapy
Elena Perez, Assistant Professor, Pennsylvania, USA
1455 – 1525 Podium discussion
Ola Myklebost, Professor, Rikshospitalet-Radiumhospitalet
Dag Kvale, Professor, Senior consultant, Ullevål University Hospital
Ernest Arenas, Professor in Developmental Biology, Karolinska instituttet
1525 – 1545 Break
Coffee, tea and fruit
Session III Ethics of stem cell research
Chairman: Ernest Arenas, Karolinska Institute, Stockholm
1545 – 1615 Stem cell ethics
Lars Østnor, Professor, MF Norwegian School of Theology
1615 – 1645 Alternative sources of pluripotent stem cells?
Ole Johan Borge, Senior adviser, The Norwegian Biotechnology Advisory Board
1645 – 1715 Podium discussion
Ulla Schmidt, Senior researcher, Centre for Church Research
Marit Melhuus, Professor, Sosialantropologisk institutt, University of Oslo
Joel Glover, Professor, University of Oslo
1715 – 1745 Break
Coffee, tea and a small bite
Session VI The biotech industry meets the stem cell challenge
Chairman: Arndt Rolfs, Head Marie Curie programme on regenerative medicine
1745 – 1905 The biotech industry meets the stem cell challenge
ReNeuron, Eric Miljan, UK
Novocell, Alan Lewis, SanDiego
Cellartis, Catherine Ellerström, Gothenburg
1905 – 1925 Podium discussion
Mahendra Rao, Invitrogene, Baltimore
Martin Welschoff, CEO Affitech
Yen Choo, CEO, Plasticell Ltd
1925 – 1930 Closing remarks
Lars Ødegård, Chairman, The Norwegian Biotechnology Advisory Board
2000 – 2300 Sailing tour on the Oslo fjord with dinner
(for invited guests only)

Lærerkurs:

Dagskurs i Ålesund 23. april 2007 og i Molde 24. april

Kurset består av fagforedrag, gjennomgang av tips til laboratorieøvelser som gjør at elever får erfaring med moderne bioteknologiske teknikker, tips til andre praktiske aktiviteter og nettressurser som kan brukes i undervisningen. Deltakerne får også praktisk erfaring med bruk av etikkspill og det blir filmvisning med diskusjon. Kurset er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Bioteknologinemnda og er for lærere i Møre og Romsdal. Kursavgift: 400 kroner.

Program
 
0900-0915 Registrering og kaffe 
0915-1000 Åpningsforelesning: Oversikt over fagfeltet
v/Sissel Rogne
1000-1045 Fagforedrag: Genetisk kode, proteinsyntese, arv og genetikk
v/Norunn Torheim
1045-1145 Etikkspill
1145-1245 Lunsj
1245-1330 Fagforedrag: Gentesting
v/Norunn Torheim
1330-1415 Fagforedrag: Bruk av bioteknologi til foredling av planter og dyr
v/Sissel Rogne
1415-1430 Kort pause med frukt, kaker, kaffe og te
1430-1530 Forslag til laboratorieøvelser, praktiske aktiviteter, animasjoner og andre læringsressurser
v/Norunn Torheim
1530-1800 Visning av filmen GATTACA med påfølgende debatt
Introduksjon v/Sissel Rogne