• Den 4. bioteknologikonferanse for lærere, Oslo 4. -5. desember 2008
 • Vaccine workshop 24. – 25. november 2008
 • Bioprospektering 6. juni 2008
 • Biodrivstoff – regner vi oss inn i solnedgangen? 22. mai 2008
 • Helseforskning og personvern – ja takk, begge deler! 04. april 2008
 • Bioteknologi i et Nord/Sør-perspektiv 06. mars 2008
 • Gentesting i forskning 24. januar 2008

Bioteknologinemnda og Skolelaboratoriet i biologi ved Universitetet i Oslo inviterer til:  

Den fjerde, årlige nasjonale bioteknologikonferansen for lærere

– møt ekspertene og se hvordan de jobber

 

Konferansen arrangeres 4. – 5. desember, Blindern (Georg Sverdrups hus), Oslo.  

Årets konferanse retter seg mot lærere som underviser i naturfagene, religion og etikk, KRL og samfunnsfag fra barneskolen til den videregående skolen.  

Konferansen vil inneholde plenumsforedrag, demonstrasjoner av nye læringsressurser, praktiske laboratorieøvelser og foredrag tilpasset lærer på ulike klassetrinn og fag.  

Nytt av året er at deltakerne spiser lunsj sammen med en ekspert og at konferansen avsluttes med omvisning på laboratorier der det arbeides med bioteknologi.  

Konferansen er begrenset til 100 deltakere.  

Konferanseavgift kroner 500. Eventuell overnatting må deltaker ordne selv.  

Program

4. desember 2008

 

 09.00 – 10.00 Registrering  

kaffe og te  

10.00 – 10.10 Åpning og velkommen  

Ole Johan Borge, PhD og seniorrådgiver i Bioteknologinemnda  

Cato Tandberg, unversitetslektor ved Skolelaboratoriet i biologi ved Universitetet i Oslo  

10.10 – 10.40 Bioteknologiens fortid, nåtid og fremtid  

Sissel Rogne, professor og direktør i Bioteknologinemnda  

10.40 – 11.20 Genteknologiens inntog i avlsarbeidet  

Odd Vangen, professor, Universitetet for miljø og biovitenskap  

11.20 – 12.00 Genmodifisert mat og fôr  

Casper Linnestad, Ph.D og seniorrådgiver i Bioteknologinemnda  

12.00 – 13.15 Lunsj med faglig påfyll  

13.15 – 14.00 Etisk argumentasjon  

Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo  

14.00 – 15.00 Prøverørsbefruktning, PGD, stamceller og kloning  

Ole Johan Borge, Ph.D og seniorrådgiver i Bioteknologinemnda  

15.00 – 15.30 Pause  

Parallellsesjon I  

15.30 – 17.30 Lab – PCR  

Skolelaboratoriet i biologi, UiO Presentasjon av ulike gratis læringsressurser (Snøball film, Viten.no, Bioteknologinemnda) 

 17.30 – Pizza med sosialt samvær 

Program

5. desember 2008 

 

Parallellsesjon II 08.00 – 10.00 Lab – PCR 

 Skolelaboratoriet i biologi, UiO Demonstrasjon av ulike elevforsøk 

 Skolelaboratoriet i biologi, UiO Bioteknologi på barne- og ungdomstrinnet. 

 Ikke bare mulig, men også tverrfaglig. 

 Hanne Finstad, leder forskerfabrikken 

 10.00 – 10.30 Pause 

 10.30 – 11.10 DNA til identifikasjon og i rettsmedisinen 

 Torleif Ole Rognum, professor i rettsmedisin, Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo 

 11.10 – 11.50 Genetiske sykdommer 

 Arvid Heiberg, professor i medisinsk genetikk, Rikshospitalet 

 11.50 -13.00 Lunsj med faglig påfyll 

 Omvisning 

 13.00 – 15.00 Radiumhospitalet   

 • Ola Myklebost Rikshospitalet
 •  Ole Petter Ottersen Bioteknologisenteret
 •  Kjetil Tasken  

Følgende fagpersoner deltar på lunsjene:   

 • Øyvind Baune, professor i filosofi
 • Wenche Frølich, professor i ernæring
 • Steinar Funderud, professor i eksperimentell hematologi
 • Joel Glover, professor i nevrofysiologi
 • Gunnar Heiene, professor i teologi
 • Kjetill Jakobsen, professor i genetikk
 • Bjørn Lindqvist, professor emeritus, virus og molekylærbiologi
 • Inger Sandlie, professor i immunologi

 

Vaccine Workshop: 

Genetic Vaccines – Benefits and Challenges

24 – 25th November 2008 – Oslo, Norway 

SAS Radisson Scandinavia Hotel (v/Holbergsplass) 

The Norwegian Biotechnology Advisory Board is organising an international two-day workshop addressing the risks and benefits of DNA vaccines and genetically modified virus vaccines. The aim of the workshop is to facilitate a debate on the biological, ethical, and regulatory issues related to the risks and benefits of these genetic vaccines. 

The workshop is aimed at vaccine developers, researchers, regulatory bodies in the field, policy makers, non-governmental organisations, and others who have a special interest in this topic. The majority of this workshop will be held in English. 

After lunch on the 25th, there will be a session held in Norwegian addressing the specific regulatory situation of genetic vaccines in Norway. 

Subjects covered: 

 • Genetically modified virus vaccines and DNA vaccines – biological aspects
 • Prophylactic and therapeutic use of genetic vaccines for humans and animals
 • Introducing new properties in animals via DNA and GM virus vaccines
 • Environmental risks and benefits of various genetic vaccines on the market and in research
 • Health risks and benefits of different genetic vaccines
 • Gene medication or genetic modification? Regulatory challenges
 • Cost-benefit evaluations and ethical challenges specific for developing countries

Please also indicate if you are interested in participating in panel debates on some of the subjects covered. 

The workshop, lunch both days, and the dinner are free of charge. 

Workshop contact person: Dr. Grethe S. Foss, tel. +47 24 15 60 24. 

Programme

Monday 24th November

1100 – 1200 Registration and Refreshments 

1200 – 1230 Opening Remarks 

Welcome 

Sissel Rogne, The Norwegian Biotechnology Advisory Board 

Programme for Global Health and Vaccination Research – GLOBVAC 

Kårstein Måseide, Research Council of Norway 

Session I 

1230 – 1430 Genes as Vaccines 

Chair: Grethe S. Foss, The Norwegian Biotechnology Advisory Board 

Engineering DNA Vaccines for Infectious Disease Targets 

David Weiner, University of Pennsylvania, U.S.A. 

DNA Rabies Vaccine 

VA Srinivasan, Indian Immunologicals Ltd, India 

The use of GM viruses for the management of wildlife Ecological, environmental, social, political and regulatory aspects thereof 

Elena Angulo, Doñana Biological Station, Spain, and 

Ben Gilna, University of Hull, UK, and Australian National University 

Panel Discussion and Debate 

1430 – 1500 Coffee and Refreshments 

Session II 

1500 – 1700 Regulation and Risk Assessments of Genetic Vaccines 

Chair: Randi Winsnes, Norwegian Medicines Agency 

The EU Approach to Live Recombinant and DNA Vaccines Regulation 

James Robertson, National Institute for Biological Standards and Control, UK 

Veterinary Genetically Modified Vaccines in the EU 

Anja Holm, Danish Medicines Agency, Denmark (and vice-chair CVMP, EMEA 

The road to licensure of a DNA vaccine for salmon 

Nathalie C. Simard, Novartis Animal Health, Canada 

Environmental Assessment of DNA Vaccines and GM Virus Vaccines 

Terje Traavik, GenØk – Centre for Biosafety, Norway 

Panel discussion and debate 

1700 – 1730 Coffee and Refreshments 

Session III 

1730 – 1930 A Global Perspective on Prophylactic Genetic Vaccines 

Chair: Hanne Nøkleby, Norwegian Institute of Public Health 

Scientific Challenges of HIV Vaccine Development 

Hansi Dean, International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) 

 Experimental and Clinical Experience of Genetic Vaccination 

Britta Wahren, Karolinska Institutet and Swedish Institute for Infectious Disease Control, Sweden 

Panel Discussion and Debate 

2000 – Dinner (aperitif from 1930) 

Tuesday 25th November

Session IV 

0830 – 1030 Veterinary Genetic Vaccines in Food Production 

Chair: Terje Traavik, GenØk – Centre for Biosafety, Norway 

Genetic Vaccines for Brucella Infections in Sheep and Cows 

Fernando Goldbaum, Instituto Leloir, Buenos Aires, Argentina 

Safety Issues with DNA Vaccines for Food-Producing Animals 

Anja Holm, Danish Medicines Agency, Denmark (and vice-chair CVMP, EMEA) 

Development of a DNA vaccine against a Fish Virus 

Niels Lorenzen, National Veterinary Institute, Denmark 

What Happens to the DNA Vaccine in Fish? 

Roy Dalmo, Norwegian College for Fishery Science, Norway 

Panel Discussion and Debate 

1030 – 1100 Coffee and Refreshments 

Session V 1100 – 1230 Therapeutic Genetic Vaccines 

Chair: Iacob Mathiesen, Inovio AS, Norway 

Terapeutic DNA Vaccine for Hepatatis C 

Matti Sällberg, Karolinska Institute, Sweden 

A therapeutic Vaccine for Canine Malignant Melanoma 

Laurent Fischer, Merial, Lyon, France 

Panel Discussion and Debate 

1230 – 1330 Lunch 

Session VI 1330 – 1600 Regulating Genetic Vaccines in Norway 

NB: The session will be held in Norwegian 

Chair: Grethe S. Foss, The Norwegian Biotechnology Advisory Board 

Norwegian Regulation of DNA and GM Virus Vaccines 

Rolf Dalseg, Norwegian Directorate for Health 

Eirik Biering, Directorate for Nature Management 

Panel Discussion and Debate 

Closing Words 

Sissel Rogne, The Norwegian Biotechnology Advisory Board 

Fridtjof Nansens Institutt, Forskningsrådet og Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte:

Bioprospektering: Bioteknologisk gulljakt eller politisk luftspeiling?

Tid: Fredag 6. juni 2008 kl 10.00-14.30

Sted: Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo

Vi inviterer til informasjon og debatt om nasjonal innsats på bioprospektering, muligheter, praktiske erfaringer, juridiske og byråkratiske flaskehalser.

Hvordan skal Norge få til satsning på bioprospektering på best mulig måte?

Bakgrunn for møtet er blant annet at en gruppe nedsatt i samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet har utredet satsing på bioprospektiering i Norge. Dessuten lages det nå nye lover som oppfølging av internasjonale avtaler.

Møte er gratis og åpent for alle. Påmelding nederst på siden.

Program

0930 – 1000 Registrering

Kaffe, te og frukt

1000 – 1010 Velkommen

Christina Abildgaard, avdelingsdirektør Forskningsrådet og medlem av Bioteknologinemnda

Møteleder frem til lunsj

1010 – 1040 Bioprospecing & convention of biodiversity, options and challenges!

Lene Lange, professor og instituttleder Institutt for Biologi, Københavns Universitet

1040 – 1200 Hva gjøres for å finne, benytte og beskytte genressurser? Hva er utfordringene?

4 sentrale aktører utfordres:

Marbank – en nasjonal infrastruktur som tilrettelegger for marin bioprospektering

Kjersti Lie Gabrielsen, prosjektleder Marbank

Mikrobiell bioprospektering ved SINTEF/NTNU.

Industrielle muligheter

Trond Ellingsen, professor og forskningssjef SINTEF Materialer og kjemi

Hva gjør vi ved UMBs institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap + noen generelle tanker

Vincent Eijsink, professor Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Bioprospektering

Even Søfteland, daglig leder Capmare AS

1200 – 1240 Lunsj

Møteleder: Peter Johan Schei, direktør Fridtjof Nansens Institutt

 1240 – 1340 Internasjonalt regelverk som setter rammer for bioprospektering i Norge

Peter Johan Schei, direktør Fridtjof Nansens Institutt

Havressursloven og bioprospektering

Tore Riise, spesialrådgiver Fiskeri-og Kystdepartementet

Patentrett og bioprospektering

Morten Walløe Tvedt, forsker Fridtjof Nansens Institutt

Rettferdig fordeling og urfolks rettigheter

Jon Petter Gintal, seniorrådgiver Sametinget

1340 – 1420 Debatt med tilrådninger til forvaltningen

Ordstyrer: Sissel Rogne, direktør Bioteknologinemnda

1420 – 1430 Avslutning

Teknologirådet, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte:  

Biodrivstoff – regner vi oss inn i solnedgangen?

Tid: Torsdag 22. mai 2008, kl. 09.00–12.30  

Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantz’ gate 7 (inngang Kristian IV gate)  

Noen av spørsmålene som vil bli diskutert:  

Er klimagevinsten ved biodrivstoff mindre enn tidligere antatt?
Bør Norge satse på biodrivstoff?
Kan ny teknologi som genteknologi gjøre klimaregnskapet bedre for 2. generasjons biodrivstoff?
Er norsk næringsliv interessert i å satse på biodrivstoff?
Dokument med foredragene fra møtet (22.05.08 pdf)
 
Program
 
0830 – 0900 Registrering
Kaffe, te og frukt
0900 – 0910 Velkommen og innledning ved Bioteknologinemnda
Karl Georg Høyer, professor ved Høgskolen i Oslo og medlem av Bioteknologinemnda
0910 – 0940 SFTs klimaregnskap – hva er utfordringene?
Roar Gammelsæther, seniorrådgiver, Statens forurensningstilsyn
0940 – 1010 Livssyklusanalyser av biodrivstoffbasert transport
– viktigheten av helhetlige vurderinger og farer knyttet til unnlatelsessynder
Anders Strømman, førsteamanuensis, NTNU
1010 – 1030 Pause med kaffe, te og frukt
1030 – 1115 Kan nye teknologier forbedre klimaregnskapet for
2. generasjons biodrivstoff?
Presentasjon av nye teknologier ved forskere ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Enzymteknologi, forsker Svein Jarle Horn
Mikrobølgeassistert pyrolyse, førsteamanuensis, Petter H. Heyerdahl
Drivstoff fra skogen; bærekraft, forsker Erik Trømborg
1115 – 1130 Vil norsk næringsliv satse på biodrivstoff?
Klaus Schöffel, Norske Skog
1130 – 1230 Paneldebatt:
Bør Norges biodrivstoffstrategi endres?
Anders Strømman, NTNU
Klaus Schöffel, Norske Skog
Odd Jarle Skjelhaugen, avdelingsdirektør, UMB
Truls Gulowsen, Greenpeace
Ketil Solvik-Olsen, FrP, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité  

Ordstyrer: Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet  

Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte:  

Helseforskning og personvern – ja takk, begge deler!

Tid: fredag 4. april 2008 kl. 09.00–15.00  

Sted: Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20
Bioteknologinemnda vil på møtet belyse dagens praksis for forskning på biobanker og helseopplysninger:  

Hvordan kan man best forene enkeltindividets interesser med god helseforskning?
Hvordan er interessekonflikter mellom enkeltindivid og forskningen/samfunnet løst i dagens helseforskning?
Hvordan skaper økt informasjonsutveksling og søkemuligheter både utfordringer og mulige løsninger?
Stortinget behandler nå et forslag til egen helseforskningslov.  

Møte er gratis og åpent for alle.  

Program 
0900–0930 Registrering
Kaffe og te
0930–0940 Åpning og innledning
Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda
0940–1005 Deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning: En dugnad for fellesskapet?
Berge Solberg, 1. amanuensis, Institutt for helsevitenskap, NTNU
1005–1030 Individets vs. forskningens og samfunnets interesser
Jon Lekven, leder i REK-Vest
1030–1050 Hvem taler pasientens sak?
Anne-Lise Farstad, Pasientombudet i Aust-Agder
1050–1110 Helseforskningsloven
Sigmund Simonsen, jurist, dr.gradsstipendiat, NTNU
1110–1130 Er personvern til unødig hinder for forskning?
Cecilie Rønnevik, seniorrådgiver i Datatilsynet
1130-1220 Lunsj
1220-1240 Personvern og dagens praksis
Jon Bing, professor, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo
1240–1300 Internasjonale dommer i personvernlovgivningen
Anna Kristin Ulfarsdottir, jurist, LLM i informasjon og kommunikasjon teknologi rett
1300–1320 De nasjonale biobankene og helseregistrene
Inger Njølstad, professor i epidemiologi, Universitetet i Tromsø
1320–1335 Ullevål: Hvordan gjør vi det i dag?
Roger Bjugn, biobankkordinator, Ullevål Universitetssykehus
1335–1350 Forskning på biologisk materiale og helseopplysninger i farmasøytisk industri
Pål Magnus Nordby, Astra Zeneca
1350–1450 Debatt med innledning fra:
Astri Arnesen, leder i Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Ulf Lunde, Styremedlem i Prostatakreftforeningen
1450–1500 Avslutning
Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda  

Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte:  

Bioteknologi i et Nord/Sør-perspektiv

Tid: torsdag 6. mars 2008 kl. 10.00–16.00  

Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantz’ gate 7 (inngang Kristian IV gate)  

Bioteknologinemnda ønsker å sette søkelys på bruk av bioteknolgi innenfor helse, landbruk og handel og hvilken rolle moderne bioteknologi kan tenkes å spille i Norges fremtidige bistands- og utviklingsarbeid.  

Gen- og bioteknologi vil bli drøftet blant annet i forbindelse med internasjonale avtaler, kunnskapsoverføring og industri/næringsliv.  

Møte er gratis og åpent for alle.   

PROGRAM
(kan bli noe endret) 
 
0930–1000 Registrering
Kaffe og te, frukt
1000–1015 Åpning
Heidi Sørensen, statssekretær, Miljøverndepartementet
1015–1100 Biotechnology and food production: current status of health and development
Alexander Haslberger, professor, WHO og Universitetet i Wien
1100–1115 GM Crops and GM food:
– What are the challenges ?
– Norwegian support to developing countries for biosafety capacity building
Helle Biseth, rådgiver Norad
1115–1200 Debatt med foredragsholdere og inviterte paneldebattanter
Truls Gulowsen, leder Greenpeace Norge (kom ikke)
1200–1245 Lunsj
1245–1315 Erfaringer knyttet til bruk av bioteknologi i land i sør: Utvikling av infeksjonsdiagnostikk som eksempel
Odd Odinsen, forskningsdirektør i PlasmAcute AS
1315-1330 Norges internasjonale vaksinasjonsengasjement
Hanne Nøkleby, divisjonsdirektør Folkehelseinstituttet
1330-1415 Debatt med foredragsholdere og inviterte paneldebattanter
Truls Gulowsen, leder Greenpeace Norge
Arvid Solheim, daglig leder Utviklingsfondet
1415–1430 Kaffepause
1430–1500 Næringsutvikling – Norges viktigste bidrag til utvikling av Afrika?
Kjell Roland, administrerende direktør Norfund
1500–1530 Kompetanse og kapasitetsbygging gjennom internasjonalisert høyere utdanning
Harald Holt, direktør United Nation University og Global Virtual University, Grid Arendal
Anne Ingerborg Myhr, dr.scient Nasjonalt senter for biosikkerhet (GenØk), Tromsø
1530–1600 Debatt med foredragsholdere og inviterte paneldebattanter
Truls Gulowsen, leder Greenpeace Norge  

Møteleder Even Søfteland, medlem av Bioteknologinemnda  

Bioteknologinemnda og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)  

Åpent møte om Gentesting i forskning

Torsdag 24. januar 2008 kl. 10.00 – 15.00
Vi ønsker å belyse etiske prinsipper og praksis knyttet til gentesting av barn og voksne i forskning. Eksempler vil blant annet være genetisk risiko for diabetes (MIDIA-prosjektet) og risiko for arvelig bryst- og eggstokkreft.  

Sted: Hotell Scandic KNA, Parkveien 68, Oslo  

Møtet er gratis. Det er begrenset antall plasser.

Lenke til rapport fra møtet.

Program
 
09.30 – 10.00 Registrering
10.00 – 10.10 Velkommen
Knut Ruyter, sekretariatsleder, NEM
10.10 – 10.30 «Hva skjer i MIDIA-prosjektet?»
Kjersti Skjold Rønningen, prosjektleder for MIDIA, Folkehelseinstituttet
10.30 – 11.00 «MIDIA fra etikkomiteers synspunkt»
Beate Indrebø Hovland, leder, NEM
Torleiv Ole Rognum, nestleder, Bioteknologinemnda
11.00 – 11.15 Innledning til debatt:
«MIDIA sett fra en allmennlege»
Karin Frydenberg, fastlege, Skreia Legesenter
«Hvordan lever barn med risikoinformasjon?»
Anne Inger Helmen Borge, professor, Psykologisk Institutt, UIO
«En klinikers syn på MIDIA»
Jak Jervell, professor emeritus, Rikshospitalet
11.15 – 12.00 Debatt
12.00 – 12.50 Lunsj 
12.50 – 13.10 «Helsehjelp, screening og forskning – når er det hva?»
Torunn Fiskerstrand, overlege, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssykehus, og medlem av Bioteknologinemnda
13.10 – 13.30 «Gentesting: for meg, for slekta, for samfunnet?»
Berge Solberg, 1. amanuensis, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU, og medlem av Bioteknologinemnda
13.30 – 13.50 «Forslaget til ny helseforskningslov – krav til forsvarlighet og til informert samtykke»
Kari Sønderland, ekspedisjonssjef, Helse- og omsorgsdepartementet
13.50 – 14.10 «Hvordan skal sensitiv genetisk informasjon håndteres?»
Sverre Engelschiøn, seniorrådgiver, Datatilsynet
14.10 – 14.50 Debatt
14.50 – 15.00 Avsluttende ord
Torleiv Ole Rognum, nestleder, Bioteknologinemnda