• Den 5. bioteknologikonferansen for lærere, Oslo 23.–24. november 2009
 • Syntetisk biologi – liv laga? 09. november 2009
 • GMO-vurderingskriterier etter matloven/genteknologiloven 10. juni 2009
 • HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet  01. april 2009
 • Small molecules – crucial questions 29. januar 2009
 • Genetisk testing ved bryst- og eggstokkreft 7. januar 2009

Bioteknologinemnda og Skolelaboratoriet i biologi ved Universitetet i Oslo inviterer til:

Den femte, årlige nasjonale bioteknologikonferansen for lærere
– møt ekspertene og se hvordan de jobber

Konferansen arrangeres 23.–24. november, Blindern (Helga Engs hus), Oslo.

Årets konferanse retter seg mot lærere som underviser i naturfag, religion, livssyn, etikk og
samfunnsfag på barneskolen, ungdomsskolen og videregående.

Konferansen vil inneholde plenumsforedrag og praktiske laboratorieøvelser. Både foredragene og laboratorieøvelsene er tilpasset lærere i ulike fag og på ulike klassetrinn. Lab 1 er laget med tanke på lærere i videregående skole. Lab 2 passer best for ungdomstrinnet, mens Lab 3 er myntet på yngre elever.

Deltakerne vil også i år spise lunsj sammen med en ekspert, og konferansen avsluttes
med omvisning på laboratorier der det arbeides med gen- og bioteknologi.

Maks 100 kursdeltakere.

Konferanseavgift kr 500. Eventuell overnatting og reise må deltakerne ordne selv.

Program

Mandag 23. november 2009

09.00–10.00 Registrering (Helga Engs hus)

Kaffe og te

10.00–10.15 Åpning og velkommen

Ole Johan Borge, seniorrådgiver i Bioteknologinemnda

Cato Tandberg, unversitetslektor ved Skolelaboratoriet i biologi ved Universitetet i Oslo

10.15–11.05 Genmodifisert mat og fôr

Casper Linnestad, seniorrådgiver i Bioteknologinemnda (presentasjon)

11.05–12.00 Deteksjon og sporing av GMO

Arne Holst-Jensen, seniorforsker, Seksjon for matbakteriologi og GMO, Veterinærinstituttet (presentasjon)

12.00–13.10 Lunsj med faglig påfyll

13.10–14.00 Planteforedling med og uten genteknologi

Magne Gullord, direktør i Graminor (presentasjon)

14.00–14.30 Pause

14.30–15.20 Status og perspektiver for bruk av genomteknologi i foredlingsarbeidet på dyr og fisk

Dag Inge Våge, professor i molekylærgenetikk, CIGENE, UMB (presentasjon)

Parallellsesjon I

15.20–17.30 Lab nr. 1: PCR

Lab nr. 2: Transformasjon

Lab nr. 3: Diverse elevøvelser

17.30– Pizza med sosialt samvær

Program

Tirsdag 24. november 2009

Parallellsesjon II

(Fortsettelse fra forrige dag)

08.30–10.30

Lab nr. 1: PCR Lab nr. 2: Transformasjon

Lab nr. 3: Diverse elevøvelser

10.30–10.45 Pause

10.45–11.25 Vaksiner for mennesker og dyr

Grethe S. Foss, seniorrådgiver i Bioteknologinemnda

11.25–12.00 En ny RNA-verden har åpnet seg

Audrun Utskarpen, seniorrådgiver i Bioteknologinemnda

12.00–13.00 Lunsj med faglig påfyll

Omvisning

13.00–15.15 Radiumhospitalet

 • Ola Myklebost
 • Institutt for molekylær biovitenskap
 • Reidunn Aalen
 • Bioteknologisenteret
 • Kjetil Taskén

Følgende fagpersoner deltar på lunsjene (listen vil bli løpende oppdatert):

 • Wenche Frølich, professor i ernæring
 • Casper Linnestad, seniorrådgiver i Bioteknologinemnda
 • Bjørn Lindqvist, professor emeritus, virus og molekylærbiologi, Universitetet i Oslo
 • Øyvind Haugland, forsker, veterinær, molekylærbiologi i laks, Veterinærhøgskolen
 • Marit Inngjerdingen, forsker, immunologi, Rikshospitalet
 • Arne Holst-Jensen, seniorforsker, matbakteriologi og GMO, Veterinærinstituttet
 • Tone Gregers, forsker, molekylærbiologi, Universitetet i Oslo
 • Ken Rosendal, forskningssjef, Spermatech
 • Grethe S. Foss, seniorrådgiver, Bioteknologinemnda
 • Øyvind Baune, professor, filosofi, Universitetet i Oslo

Bioteknologinemnda, GenØk og Teknologirådet inviterer til åpent møte:

Syntetisk biologi – liv laga?

Tid: Mandag 9. november 2009 kl. 12.30 – 15.30

Sted: DogA (Norsk design- og arkitektursenter), Hausmanns gate 16, Oslo

Tenk deg å programmere levende vesener via deres arvestoff til å skaffe energi, produsere medisiner eller avdekke matsmitte. Syntetisk biologi er en kraftfull blanding av bioteknologi og ingeniørkunst. Ambisjonene er store. Det er også dilemmaene som vil følge i kjølvannet. Bioteknologinemnda, Genøk og Teknologirådet inviterer til åpent møte.

Program

1200 Registrering

Kaffe og te

1230 Syntetisk biologi: Den nye bioteknologidebatten

Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet

1245 Syntetisk biologi – Hva, hvordan og hvorfor?

Trygve Brautaset, seniorforsker ved SINTEF Materialer og Kjemi, avdeling for bioteknologi (presentasjon)

1315 Intelligent design? Realitetssjekk, risiko og usikkerhet

Terje Traavik, forskningssjef Genøk, professor i genøkologi, UiT, og medlem av Bioteknologinem ((presentasjon)

Pause

Enkel bevertning

1400 Etiska och politiska utmaningar vid syntetisk biologi (tittel ikke bekreftet)

Göran Hermerén, professor i medisinsk etikk ved Lund Universitet, leder EGE

1440 Panelsamtale med spørsmål fra salen

Ordstyrer: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda

1530 Avslutning

Bioteknologinemnda inviterer til åpent fagseminar:

GMO-vurderingskriterier etter matloven/genteknologiloven

Tid: 10. juni 12.30 – 15.30

Sted: Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20

I Norge reguleres all handel med genmodifiserte mat- og fôrvarer. Genteknologiloven kommer til anvendelse dersom maten består av levende materiale, for eksempel spiredyktige frø. Dersom det kun dreier seg om prosessert mat, som for eksempel maismel eller rapsolje, anvendes matloven.

Genteknologiloven slår fast at bidrag til bærekraft, samfunnsnytte og etiske forhold er selvstendige vurderingskriterier for en GMO – i tillegg til en vurdering av risiko for helse og miljø. Matloven har ingen direkte hjemmel for å ta inn vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etikk. Formålsparagrafen lyder imidlertid:

«Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon.»

Bioteknologinemnda ønsker å få belyst hva som kan legges i uttrykkene «forbrukerhensyn» og «miljøvennlig produksjon» etter matloven og holde dette opp mot genteknologilovens bestemmelser.

Til fagseminaret har Bioteknologinemnda invitert innledere som holder korte innlegg før en avlsuttende debatt. Av punkter som Bioteknologinemnda finner det relevant å diskutere er:

Kan «forbrukerhensyn» i matloven romme vurderinger av etikk, bærekraft og samfunnsnytte slik de er operasjonalisert i genteknologiloven?

Kan bærekraftvurderingene som skal gjøres i henhold til genteknologiloven være relevante sett mot matlovens formål om å «ivareta miljøvennlig produksjon»?

Hva er lovgivers intensjon med at behandlingspraksis blir ulik alt etter hvilken form en GMO kommer inn til Norge på (frø eller mel)?

Er denne forskjellen i norsk GMO-regelverk problematisk for norske myndigheter i arbeidet med å implementere EUs regelverk på området?

Møtet er gratis og åpent for alle.

Påmelding nederst på siden.

Program

1200 – 1230 Registrering

Kaffe og te

1230 – 1240 Velkommen, introduksjon ved møteleder(video)

Odd Vangen, professor UMB og medlem av Bioteknologinemnda

1240 – 1310 Vurderingskriterier for genmodifiserte produkter etter matloven (video) (spørsmål fra salen) (presentasjon)

Joachim Nilsen, rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet

1310 – 1410 Korte replikker (5 – 10 min):

Miljøverndepartementet (MD) (video) (spørsmål fra salen)

Birgitte Valen, rådgiver

Norsk Landbrukssamvirke  (video) (spørsmål fra salen)

Aina Bartmann, rådgiver

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)

(video) (spørsmål fra salen)

Henrik Stenwig, direktør helse og kvalitet

Norgesgruppen (video) (spørsmål fra salen)

Gunvor Tollum Andersen, kvalitetsdirektør

Bioteknologinemnda åpner for at også andre interesserte bidragsytere kan holde korte forhåndspåmeldte replikker. Meld i så fall fra så snart som mulig, tidsrammen er begrenset.

1410 – 1420 Pause

Kaffe, te og frukt

1420 – 1520 Debatt

1520 – 1530 Oppsummering

Odd Vangen, professor UMB og medlem av Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte:

HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Tid: onsdag 1. april 12.30 – 17.00

Sted: Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo

Det er nylig vedtatt å innføre en vaksine mot humant papillomavirus (HPV) i barnevaksinasjonsprogrammet. HPV kan gi livmorhalskreft. Vaksinen skal tilbys jenter i 7. klassetrinn fra og med høsten 2009 og Stortinget har bevilget 57 millioner til tiltaket.

Bioteknologinemnda har anmodet Helse- og omsorgsdepartementet om å utsette innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet ett år for å få mer tid til å diskutere etiske, samfunnsmessige og praktiske forhold.

Bioteknologinemnda inviterer nå til et åpent møte hvor vi ønsker at berørte parter kan diskutere ulike sider ved saken.

Presentasjonene fra møtet om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet finner du ved å trykke på linkene i programmet.

Møteleder: Aslak Bonde

Program

1230 – 1300 Registrering

1300 – 1305 Velkommen

Lars Ødegård, leder Bioteknologinemnda

1305 – 1320 HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet  (presentasjon)

Geir Stene-Larsen, direktør Folkehelseinstituttet

1320 – 1335 HPV-vaksiner

Geir Natland, Sanofi Pasteur MSD  (presentasjon)

Olav Flaten, medisinsk direktør, GSK  (presentasjon)

1335 – 1350 Synspunkter fra kliniker med nær 10 års erfaring med

HPV-vaksinasjon og -forskning (presentasjon)

Ole-Erik Iversen, professor, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

1350 – 1400 Prioriteringsutvalgets arbeid  (presentasjon)

Hans Petter Aarseth, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

1400 – 1410 Kreftregisterets rolle  (presentasjon)

Frøydis Langmark, direktør Kreftregisteret

1410 – 1420 Samtykkekompetanse

Lucy Smith, professor emerita, Universitet i Oslo

1420 – 1435 Ubesvarte spørsmål

Charlotte Haug, Dr. med., redaktør Tidsskrift for Den norske legeforening  (presentasjon)

1435 – 1500 Pause

1500 – 1700 DebattInnledning til debatt:

Sissel Rogne, kommentar angående masteroppgaven til Meryl Lillenes

Loveleen Brenna, leder Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Kjerstin Møllebakken, Landsgruppen av helsesøstre    (presentasjon)

Gro Ramsten Wesenberg, direktør Statens legemiddelverk   (presentasjon)

Per Brandtzæg, professor, Patologiklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (presentasjon)

Frank Karlsen, fagsjef Norchip og professor Høgskolen i Vestfold (presentasjon)

Bjørn Hofmann, professor, Høgskolen i Gjøvik og Seksjon for medisinsk etikk, UiO (presentasjon)

1700 Møteslutt

Relevant informasjon:

Bioteknologinemnda og Den norske UNESCO-kommisjonen inviterer til vinterens store begivenhet:

Sekvensering av ditt arvestoff og syntetisk biologi

Dato: 29. januar 2009 kl. 10.30 – 15.30

Sted: Edderkoppen teater, St. Olavsplass 1

Craig Venter kommer!

Nå i desember ble Venter utpekt av TIME Magazine som en av verdens ”10 People Who Mattered” i 2008. De to foregående årene har han vært på Times liste over verdens 100 mest innflytelsesrike personer.

Hans interessefelt spenner fra sekvensering av enkeltpersoners arvemateriale, kartlegging av mikroorganismer i havområdene til syntetisering av nytt liv i form av nye mikroorganismer.

Han skal snakke om:

 • Syntetisk biologi
 • Bioprospektering
 • Sekvensering av enkeltpersoners arvemateriale

H.M. Kong Harald V vil være tilstede under første forelesning og møtet åpnes av Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Møtet vil foregå på engelsk.

Møtet arrangeres i samarbeid med Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø og biovitenskap og Polyteknisk Forening.

Foreløpig program

10.30 – 10.40 Velkommen

Terje Traavik, professor i genøkologi og medlem av Bioteknologinemnda

10.40 – 10.45 Åpning

Tora Aasland, Forsknings- og høyere utdanningsminister

10.45 – 11.30 Syntetisk biologi: nye muligheter for forskning og næringsliv

Craig Venter

11.30 – 12.30 Paneldebatt

Bjørn Fuglaas, viseadministrerende direktør GE Healthcare

Kathrine Aspaas, Kathrine Aspaas Media

Nils Christian Stenseth, professor i biologi ved Universitetet i Oslo

Terje Traavik, professor i genøkologi, Universitetet i Tromsø

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 14.15 Sekvensering av enkeltindividets arvemateriale

Craig Venter

14.15 – 15.15 Paneldebatt

Kathrine Aspaas, Kathrine Aspaas Media

Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Torunn Fiskerstrand, Overlege, Senter for medisinsk Genetikk og Molekylærmedisin, Haukeland Sykehus

15.15 – 15.30 Avslutning

Vigdis Lian, leder UNESCO-kommisjonen

Bioteknologinemnda og Helsedirektoratet inviterer til åpent møte om:

Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Tid: 7. januar kl. 09.30 – 16.00

Sted: Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20

Gentesting for arvelig bryst- og eggstokkreft har vært tilgjengelig i Norge siden slutten av 90-tallet. Til nå har i hovedsak gentest bare blitt tilbudt dersom det har vært mistanke om arvelig kreft i familien. Flere fagmiljøer har foreslått at tilbudet bør utvides til å omfatte alle de 3000 kvinnene som får bryst- eller eggstokkreft hvert år.

En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet har vurdert forslaget, og levert en rapport som konkluderer med at dette bør gjennomføres. Rapporten har nylig vært på høring. De fleste høringsinstansene støtter forslaget, men flere peker på viktige problemstillinger som ikke er tilstrekkelig belyst i rapporten. Mer info om høringen. Rapporten er et innspill til myndighetene i denne saken.

Høringssvar fra Bioteknologinemnda til Helsedirektoratet vedrørende tilbud om gentesting ved påvist bryst- eller eggstokkreft (07.11.08)

Forslaget om gentesting reiser en rekke spørsmål av både etisk og praktisk karakter:

Skal gentesten tilbys før operasjonen?

Har gentesten betydning for pasienten selv eller bare for hennes slektninger?

Hvordan skal eventuelt informasjon gis til friske slektninger med høy risiko for bryst- eller eggstokkreft?

Hvordan skal de berørte følges opp?

Hvordan vi velger å håndtere dette for bryst- og eggstokkreft, kan også få konsekvenser for andre kreftformer. Derfor er det behov for å diskutere saken bredt, og også innhente råd og innspill fra andre land.

Dette møtet er et ledd i den brede debatten som vi mener er nødvendig før myndighetene tar stilling til hvilket tilbud som skal gis.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Forhåndsanmeldte innlegg

For å sikre en best mulig høring der alle får komme til orde, ønsker arrangørene at interesserte bidragsytere, snarest og senest to dager før høringen, melder at de ønsker å holde et kort innlegg (maks 5 min).

Program

0930 – 1000 Registrering

Kaffe og te

1000 – 1005 Velkommen

Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet

1005 – 1020 Prosessen vi er inne i

Stein Kaasa, strategidirektør, Nasjonal strategi for kreftomsorgen, og Enhet for palliativ medisin, St Olavs hospital

1020 – 1040 Viktige verdivalg

Bjørn Myskja, Filosofisk institutt, NTNU og og medlem av Bioteknologinemnda

1040 – 1100 Genetikkens plass i klinikken – overordnede tanker

Trine Prescott, Avdeling for medisinsk genetikk, Rikshospitalet

1100 – 1115 Spørsmål og svar

1115 – 1200 Lunsj

1200 – 1220 For meg og min familie?

Lise Høie, Foreningen for brystkreftopererte

1220 – 1240 Bør tilbudet utvides?

Erik Wist, Leder i Norsk Bryst Cancer Gruppe, Onkologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus

1240 -1300 Hva med nordmenn med minoritetsbakgrunn?

Sarah Khasay, jordmor, Ullevål universitetssykehus, og medlem av Bioteknologinemnda

1300 – 1320 Spørsmål og svar

1320 – 1340 Pause med kaffe

1340 – 1400 Genetisk veiledning: luksus eller helt avgjørende

Nina Strømsvik, Genetisk veileder ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge. Doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen

1400 – 1420 Hurtigtest – egnet for formålet?

Torunn Fiskerstrand, overlege Haukeland Universitetssykehus og medlem i Bioteknologinemnda

1420 – 1440 Kost nytte i et vidt perspektiv – for andre sykdommer også?

Erik Nord, Nasjonalt folkehelseinstitutt

1440 – 1455 Hva kan vi lære av andre land?

Anne Forus, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

1455 – 1555 Debatt

Med forhåndsinnmeldte innlegg a maks 5 minutter

Stein Are Aksnes, Helsedirektoratet

Anne Dørum, Seksjon for gynekologisk kreft, Radiumhospitalet

Kjetil Heimdal, Avdeling for medisinsk genetikk, Rikshospitalet og leder av Norsk Forening for medisinsk genetikk

Ole-Erik Iversen, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Per Eystein Lønning, Haukeland Universitetssykehus

Sidsel Sandvik, Kreftforeningen

1555 – 1600 Oppsummering og avslutning

Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda

Møteledere:

Hans Petter Aarseth og Sissel Rogne