Høsten 2010

Minisymposium om prøverørsbefruktning i anledning utdelingen av Nobelprisen i medisin 10. desember

Science Debate 7. desember: Syntetisk biologi – skrekkblandet fryd

Fosterdiagnostikk – individ og samfunn 2. og 3. desember

Debattmøte 22. november: Genmodifisert mat – nødvendig for å sikre verdens matforsyning?
Genetically modified food – securing the world food supply?

Genmodifiserte planter og bærekraft 20. september 2010

Våren 2010

Assistert befruktning – hva skal være tillatt i Norge?

Bioteknologinemnda invitererte til åpent møte

Tirsdag 8. juni 2010 kl. 10.00-15.00

Sted: Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgt. 20
Møtet er gratis og åpent for alle.

Les omtale av møtet i GENialt 2/2010

Lenker til presentasjonene på møtet finner du i programmet under.

På møtet vil vi belyse følgende:

 • Er det prinsipielle forskjeller på sæddonasjon og eggdonasjon?
 • Er surrogati «menneskehandel»?
 • Er det prinsipielle forskjeller på assistert befruktning til heterofile og homofile/lesbiske par og enslige?
 • Hvordan begrunner ulike parter sine standpunkt? Hvem sine behov vurderer man? Barnas foreldrenes eller samfunnets? Blir barn nå en handelsvare?
 • Hvem benytter seg av assistert befruktning i dag? Trender?
 • Hvilken betydning har det for barna å kjenne/ikke kjenne sitt biologiske opphav og hvordan er det for donorer?
 • Juridiske og biologiske foreldrenes egnethet
 • Dersom vi åpner for eggdonasjon/surrogati – hvordan lager vi et reelt tilbud?
 • Hvem skulle ev. kunne være eggdonor? Hvilke kompenasjoner og rettigheter skal de ha?
 • Hvem skulle ev. være surrogatmor? Hvilke kompenasjoner og rettigheter skal de ha?
 • Problemer man kan støte på, som f.eks. at surrogatmor knytter seg til barnet
 • Dersom behandlingen skal foregå i utlandet, hvilke rettigheter har da barna og foreldrene?

Møtet holdes i forbindelse med at bioteknologiloven, som nå blir evaluert, etter hvert skal revideres.

Møteleder: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda

Program

09.30-10.00 Registrering med kaffe og te

10.00-10.10 Velkommen og innledning

10.10-10.40 Assistert befruktning – fra eksotisk spissmedisin til hverdagsmedisin
Arne Sunde, leder ved Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital/medlem av Bioteknologinemnda
Last ned foredraget (pdf åpnes i nytt vindu)

10.40-11.10 Vurdering av enslige versus vurdering av par
Julie Molin, sjefsjordmor og Lilian T. Jørgensen, sykepleier, StorkKlinik Danmark
Last ned foredraget(pdf åpnes i nytt vindu)

11.10-11.40 Experiences of oocyte donation and surrogacy treatment in Finland
Viveca Söderström-Anttila, Helsinki Clinic, Finland
Last ned foredraget
(pdf åpnes i nytt vindu)

11.40-12.25 Lunsj

12.25-12.45 Bruk av surrogatmødre i et nord-sør-perspektiv – nye etiske problemstillinger
Sidsel Roalkvam, førsteamanuensis, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo
Last ned foredraget (pdf åpnes i nytt vindu)

12.45-13.15 Etiske betraktninger
Bjørn Myskja, førsteamanuensis, NTNU
Last ned foredraget ( (pdf åpnes i nytt vindu)

13.15-13.40 Korte innlegg à 5-10 minutter

– Innspill fra Norsk forening for assistert befruktning (NOFAB)
Karin Hallman, overlege, leder av NOFAB
Last ned foredraget(pdf åpnes i nytt vindu)

– Om dagens rett Tove Friisø, avdelingsdirektør, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Ikke elektronisk versjon av foredrag.

– Om surrogatiforeningens erfaringer
Hege Anita Kappelslåen, representant for Surrogatiforeningen
Last ned foredraget(pdf åpnes i nytt vindu)

13.40-13.55 Kaffepause

13.55-14.55 Paneldebatt

14.55-15.00 Avslutning

——

Bioteknologinemnda, genetikkmiljøer i Oslo og Trondheim og S. K. Thoresens legat inviterer til åpent møte

Norske gener?

Et tverrfaglig møte om genetikk i den norske befolkning. Vi legger vekt på de muligheter ny teknologi som helgenomanalyser nå bringer og ser dette i sammenheng med biobanker og helseregistre. Det legges opp til å belyse et bredt felt av problemstillinger som favner blant annet historie, evolusjon, sykdom, behandlingsmuligheter og språk. Hvilke etiske problemstillinger støter vi på?

Tid: 27. og 28. mai 2010
Sted: Auditoriet, Forskningsbygget, Radiumhospitalet
Møtet er gratis og åpent for alle

Møtet ble filmet og kan ses her

Les omtale av møtet i GENialt 2/2010

Program

27. mai 2010

09.30 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.15 Velkomst med kaffe og te
Praktisk informasjon ved professor Eivind Hovig
Åpningsord ved Statssekretær Ragnhild Mathisen (Helse- og omsorgsdepartementet), direktør i Bioteknologinemnda Sissel Rogne, og en representant for Thoresens legat.

Norgeshistorien i våre gener

10.15 – 11.00 Scandinavian genetics

Post doc. Karola Rehnström (Sanger Institute)

11.00 – 11.30 Trekk i norsk genetisk variasjon
Stipendiat Maiken Bratt Elvestad/professor Hans Krokan (NTNU)

11.30 – 12.00 Genetiske endringer fra Middelhavet til Ishavet
Stipendiat Morten Mattingsdal/professor Eivind Hovig (Oslo universitetssykehus)

12.00 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.05 Forholdet mellom genvarianter og sykdom og behandling
Professor Vessela N. Kristensen (Oslo universitetssykehus)

13.05 – 13.25 Historisk befolkningsregister
Forsker Kåre Bævre (Folkehelseinstituttet)

13.25 – 13.45 Isoglosser i Norge-kartlegging av dialektgrenser
Professor Janne Bondi Johannessen (UiO)

Genetikken i den norske befolkningen satt i banker?

13.45 – 14.05 Genetiske data fra biobanker og befolkningsundersøkelser koblet med helseopplysninger: dagens situasjon og framtidig bruk
Instituttleder Rolv Terje Lie (UiB)

14.05 – 14.25 Internasjonalt forskningssamarbeid basert på norske biobanker og genetiske data. Muligheter, begrensninger og forpliktelser.
Professor Kristian Hveem (HUNT/NTNU)

14.25 – 14.45 Eierskap biologisk materiale og helsedata
Professor Berge Solberg (NTNU)

14.45 – 15.05 Pause med lett servering

Individer, forsker og samfunn

15.05 – 15.25 Individ, forsker og samfunn: hvem skal veie interessene?
Professor May Thorseth (NTNU)

15.25 – 15.45 Personvern, innsyn og samtykke
Representant fra Datatilsynet

15.45 – 16.05 Står samtykke for fall?
Førsteamanuensis Jostein Halgunset (NTNU)

16.05 – 16.25 Hva er sensitiv informasjon?
Personvernombud Heidi Thorstensen (Oslo universitetssykehus)

16.25 – 16.45 Mot en nasjonal løsning for sikker lagring av genetiske data?
IT-sikkerhetssjef Espen Grøndahl (USIT)

16.45 – 17.45 Paneldebatt: Norske gener-en naturressurs eller et privat anliggende?

Stortingsrepresentant Bent Høie (H), Stortingsrepresentant (Ap), instituttleder Rolv Terje Lie (UiB), overlege Torunn Fiskerstrand (Haukeland sykehus og Bioteknologinemnda), professor Dag Undlien (Oslo universitetssykehus), professor Berge Solberg (NTNU og Bioteknologinemnda), representant fra Datatilsynet.

18.00 – 20.00 Middag (tapas) i foajeen til forskningsbygget

28. mai 2010

Genetikk sett fra legens/forskerens side

09.00 – 09.10 Innledning til dagens program

09.10 – 09.40 Forsker eller lege? Genetiske data i klinikken
Professor Dag Undlien (Oslo universitetssykehus)

09.40 – 10.00 Den terapeutiske misforståelsen
Professor Berge Solberg (NTNU)

10.00 – 10.25 Genomvide assosiasjonsstudier: Psykologi og mentale lidelser
Professor Ole A. Andreassen (TOP/Oslo universitetssykehus)

10.25 – 10.50 Genomvide assosiasjonsstudier: Predisposisjon for lungekreft
Professor Frank Skorpen (NTNU)

10.50 – 11.10 Arv og miljø: hvordan kvantifisere dette i humangenetisk forskning.
Professor Odd Vangen (UMB)

11.10 – 11.55 Lunsj

11.55 – 12.15 Hvordan kvalitetssikre genetiske tester
Overlege Torunn Fiskerstrand (Haukeland universitetssykehus)

12.15 – 12.35 Klinisk bruk av genomdata.
Overlege Ketil Heimdal (Oslo universitetssykehus)

12.35 – 12.55 Arvelig kreft i Norge.
Seksjonsoverlege Pål Møller (Oslo universitetssykehus)

12.55 – 13.15 Regulering av genetiske data i forskning og klinikken
Seniorrådgiver Anne Forus (Helsedirektoratet)

13.15 – 13.40 Hvilken rolle skal de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ha?
Professor Stein A. Evensen (Oslo universitetssykehus)

13.45 – 14.00 Slutt