Foredragsholder foran banner med teksten "Bioteknologinemnda skaper debatt - informerer - gir råd"

Mange av møtene ble filmet. Du finner lenker til opptakene nedenfor.

Oslo, 18. desember 2013
Åpent møte: DNA i kunst og etterforskning
Arrangør: Bioteknologinemnda

Bergen, 17. desember 2013
Åpent møte: DNA i kunst og etterforskning
Arrangør: Bioteknologinemnda
Se video

Trondheim, 11. desember
Ope møte: Genmodifiserte plantar og berekraft
Arrangørar: Bioteknologinemnda og Miljødirektoratet

Oslo, 9.-10. desember 2013
Samtykke til forskning og behandling – forutsetning eller unødvendig hinder?
Arrangører: Bioteknologinemda, Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og Biotek 2021-prosjektet Personalized cancer medicine
Se video

Tromsø, 6. desember 2013
Åpent møte: Antibiotika – farvel?
Arrangører: Bioteknologinemnda, Universitetet i Tromsø, GenØk og NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober

Oslo, 3. desember 2013
Utilsiktede funn – genomanalyse og persontilpasset behandling
Bioteknologinemnda og Norsk Kreftgenomikkonsortium
Se video

Tromsø, 23. oktober 2013
Åpent møte: Global helse og fremtidens helseforskning
Arrangører: Bioteknologinemnda og Institutt for medisinsk biologi

Trondheim, 22. oktober 2013
Åpent møte: Global helse og fremtidens helseforskning
Arrangører: Bioteknologinemnda og NTNU Tematisk satsingsområde Medisinsk teknologi
Se video

Oslo, 21. oktober 2013
Åpent møte: Global helse og fremtidens helseforskning
Arrangører: Bioteknologinemnda og LEVE

27. mai 2013
Åpent møte: Svangerskap, etikk og politikk
Arrangør: Bioteknologinemnda
Støttet av Fritt Ord
Se video

21. mars 2013
Mor for enhver pris? Teater og debatt i Oslo
Arrangører: Bioteknologinemnda og Teatret Vårt
Støttet av Fritt Ord

20. mars 2013
Mor for enhver pris? Teater og debatt på Hamar
Arrangører: Bioteknologinemnda og Teatret Vårt
Støttet av Fritt Ord

14. mars 2013
Hva kan genene røpe? Åpent møte i Bergen
Arrangører: Morgenbladet og Bioteknologinemnda
Støttet av Fritt Ord
Se video

28. januar 2013
Mor for enhver pris? Teater og debatt i Ålesund
Arrangører: Teatret Vårt, Ålesund sjukehus og Bioteknologinemnda.
Støttet av Fritt Ord

24.-25 januar 2013
Lærerkonferansen i bioteknologi og etikk 2013
Arrangører: Skolelaboratoriet i biologi og Bioteknologinemnda