Oslo, 3. desember kl. 12–14.30
Går vi på et etisk nederlag i patentpolitikken?
Arrangører: PatentEtikk-prosjektet på Høgskolen i Oslo og Akershus, Nasjonale Forskningsetiske Komiteer, vertsinstitusjon for Etisk Nemnd for Patentsaker, Bioteknologirådet.
Sted: Oslo, Litteraturhuset, Kjelleren
Se video

Trondheim, 3. desember kl. 18–20
Persontilpassa kreftmedisin – kva betyr det for pasientane? 
Stad: Konferansesenteret i Sparebank 1, Søndre gate 4, sal Amfiet
Arrangørar: Nasjonal kreftsatsing, Bioteknologirådet, Kreftforeningen, Kreftgenomikk.no

Oslo, 17. november, kl. 18–20.
Genetikk, mental helse og personlegdom
Arrangør: Bioteknologirådet
Stad: Litteraturhuset, sal Amalie Skram.
Sjå video

Stavanger, 12. november, kl. 15.30–18.30
Kreftgenomikk – vår nye kliniske hverdag
Arrangører: Helse Stavanger og Bioteknologirådet
Sted: Stavanger Universitetssykehus

Bergen, 10. november, kl. 9:15-16:30
Genomics in Current Clinical Practice
Arrangører: Norsk selskap for human genetikk, Norsk forening for medisinsk genetikk og Bioteknologirådet.
Sted: Hotell Scandic Bergen City

Oslo, 22. oktober
Gentesting av barn i skole og idrett
Arrangør: Bioteknologirådet
Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter
Se video

Oslo, 12. oktober Oslo
Fremtidens omega-3 – er genmodifiserte planter svaret?
Arrangører: Bioteknologirådet og Tekna Biotek
Sted: Litteraturhuset
Se video

Oslo, 5. mai Oslo
Resistens mot antibiotika – medieskapt frykt eller dødsens alvor?
Arrangører: Forbrukerrådet, Polyteknisk Forening, Bioteknologirådet og Norsk selskap for farmakologi og toksikologi
Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter

Bergen, 16. april
Bør eggdonasjon og surrogati tillates?
Arrangører: Bergens Tidende og Bioteknologirådet. Inngår i møteserien BT-allmenningen
Sted: Bergens Offentlige Bibliotek

Oslo, 14. april
Fosterdiagnostikk for alle?
Sted: Litteraturhuset
Se video

Oslo, 9. mars
Seminar om eggdonasjon
Arrangører: Kvinneklinikken ved Rikshospitalet i samarbeid med Bioteknologirådet
Sted: Rikshospitalet

Trondheim, 24. februar
Karriere, familie og assistert befruktning
Sted: Studentersamfundet, Klubben
Se video

Stavanger, 7. februar
Kunst og DNA-teknologi
Åpningsarrangementet til Article-biennalen i Stavanger byr på spennende debatter om DNA-teknologi i kunst, etterforskning og kreftdiagnostikk. Bioteknologirådet er en av samarbeidspartnerne.

Oslo, 29.-30. januar
Etterutdanningskurs i bioteknologi for lærere Etterutdanningskurs i bioteknologi for lærere
Sted: Universitetet i Oslo, auditorium 2 i Kristine Bonnevies hus.
Arrangør: Bioteknologirådet og Skolelaboratoriet for biologi ved Universitetet i Oslo