Mette Risa
Kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet 
Telefon: 940 19 740
E-post: mette.risa[at]bioteknologiradet.no