GENialt

I GENialt: Rottehjerne med hjerneorganoider

Nyheter

Nytt Bioteknologiråd er på plass - Marianne Aasen ny leder

GENialt

I GENialt: Genredigering mot vonde hundehofter

CRISPR

I GENialt: Hvordan har den sterile Crispr-laksen det?

GENialt

I GENialt: Naturlig GMO

Assistert befruktning

I GENialt: Vil gjere surrogati enklare i Danmark

Bioetikk

I GENialt: Kunstig intelligens og bioetikk

Arv og genetikk

I GENialt: Jakten på utdødde genomer

Assistert befruktning

Uttalelse: Bioteknologirådet mener at det bør settes betingelser ved eksport av sæd fra Norge til våre naboland

Assistert befruktning

Leder i GENialt: Hvor går grensen?

Assistert befruktning

I GENialt: For ung til å bli donor – fordi ho er kvinne

DNA-analyser

I GENialt: Nye DNA-metoder på gamle spor

DNA-analyser

I GENialt: Første drap løst med internasjonale DNA-databaser

Arv og genetikk

I GENialt: Kartlegging av menneskets genom komplett

Arrangement

Bioteknologidagen 2023 - 15. februar kl 16-18.30

GENialt

I GENialt: Golden Rice – historien om en humanitær GMO

GENialt

I GENialt: Fra hudceller til bankende hjerte

Nyheter

Nytt Bioteknologiråd fra 1. mai 2023 – vil du foreslå kandidater?

GENialt

I GENialt: Nytt øyre med 3D-skrivar

GENialt

I GENialt: Nytt glimt i døde øyne

Biobanker og helseregistre

I GENialt: Donorhalvsøsken bør kunne finne hverandre

Arv og genetikk

I GENialt: Sjeldan anonymitet

Fosterdiagnostikk

I GENialt: Norske gendata havner i Kina

Epigenetikk

I GENialt: Leter etter løsning på aldringsgåten

CRISPR

I GENialt: Ny metode reduserer risiko ved Crispr

CRISPR

I GENialt: Skal det være en allergivennlig Crispr-katt?

GENialt

I GENialt: Genterapi i salveform

GENialt

I GENialt: Klonet ilder skal redde arten

Bioetikk

I GENialt: Ein promille med stor betyding

Nyheter

Debatt under Arendalsuka 2022: Står det GMO-frie Norge for fall?