Nyheter

Bioteknologisk tidslinje 2000–2010

Gentesting

Lita nytte i klinikken ti år etter det humane genom

Gentesting

Arvestoffet til prostatakreftsvulstar kartlagt

Fosterdiagnostikk

Fremtidens fosterdiagnostikk

Nyheter

Nytt nummer av GENialt (nr. 1/2011)

Assistert befruktning

Uttalelse om surrogati

Assistert befruktning

Delte meninger om surrogati

Nyheter

Konferanse 16. mars: Morgendagens idrettsutøvere - superatleter med genteknologi?

Biobanker og helseregistre

Rapport: God bioetikk – bedre samfunn

Biobanker og helseregistre

Internasjonal konferanse: Utveksling av genetiske forskningsdata fra mennesker

Genmodifiserte planter og mat

Soyahybrid med omega-3 – helsefordeler ikke dokumentert

Arv og genetikk

Framtidige behandlinger mot arvelig mitokondriesykdom

Arv og genetikk

Konferanse 16. mars: Morgendagens idrettsutøvere - superatleter med genteknologi?

Bioteknologi og helse i Sør

Hvor langt har vi kommet i utviklingen av en aidsvaksine?

Biobanker og helseregistre

Biobanksatsing må være robust

Biobanker og helseregistre

Europeisk samarbeid om biobanker

Biobanker og helseregistre

Anbefaler at det lages retningslinjer for bruk av helgenomsekvensering

Genmodifiserte planter og mat

Olje frå genmodifisert soya som erstatning for raps- og olivenolje

Genmodifiserte planter og mat

Kan genmodifisert mat sikre verdens matforsyning?

Genmodifiserte planter og mat

Bærekraftig utvikling av verdens matvareproduksjon?

Nyheter

De viktigste debattene kan ofte være de vanskeligste

Nyheter

Nytt nummer av GENialt (nr. 4/2010)

Eldre arrangementer

Konferanse 25. januar 2011: Nasjonal strategi for bioteknologi

Nyheter

Genteknologi i garasjen

Nyheter

Kronikk: Genteknologi på postordre

Assistert befruktning

Minisymposium 10. desember i anledning utdelingen av Nobelprisen i medisin

Assistert befruktning

Nobelprisen i medisin til pionér innen prøverørsbefruktning

Genmodifiserte planter og mat

Video fra møte om genmodifiserte mat 22. november

Arv og genetikk

Fars kosthold påvirker barnas helse

Genmodifiserte planter og mat

Olje fra genmodifisert soya som erstatning for raps- og olivenolje?