Genmodifiserte planter og mat

Soya med omega-3

Nyheter

Konferanse 2.–3. desember: Fosterdiagnostikk – individ og samfunn

Eldre arrangementer

Science Debate 7. desember: Syntetisk biologi – skrekkblandet fryd

Eldre arrangementer

Bioteknologikonferanse for lærere 27.–28. januar 2011

Eldre arrangementer

Debattmøte 22. november: Genmodifisert mat – nødvendig for å sikre verdens matforsyning?

Eldre arrangementer

Konferanse 2.–3. desember: Fosterdiagnostikk – individ og samfunn

Genmodifiserte dyr

Genmodifisert laks med ekstra veksthormon

Genmodifiserte planter og mat

Genmodifisert potet: Godkjent i EU – hva med Norge?

Genmodifiserte planter og mat

Uklar lovgivning for gener som gir resistens mot antibiotika

Nyheter

Nytt nummer av GENialt

Eldre arrangementer

Fagseminar: Kan genmodifiserte plantar bidra til berekraftig utvikling?

Nyheter

Nobelpris til prøverørsbefruktningens far

Arv og genetikk

Avlsarbeid – viktig bidrag til fremgang i norsk fiskeoppdrett

Assistert befruktning

Assistert befruktning – kva skal vere lov i Noreg?

Arv og genetikk

Norske gener?

Arv og genetikk

Stamceller og kjønnsceller viser oss hvordan genene våre skrus av og på

Arv og genetikk

Epigenetikk – alt ligger ikke i genene

Genmodifiserte planter og mat

Genmodifisering mot tørke

Genmodifiserte planter og mat

Ønskjer meir dokumentasjon om genmodifisert soya

Assistert befruktning

Hva mener «folk flest» om bioteknologi?

Nyheter

Nytt temaark om syntetisk biologi

Eldre arrangementer

Fagseminar 20.9: Genmodifiserte planter og bærekraft

Arv og genetikk

10-årsjubileum for kartleggingen av menneskets arvestoff 26.6.2010

Nyheter

Nytt nummer av GENialt

Assistert befruktning

Høringssvar: Surrogatbarn bør ikke gis forrang

Nyheter

Syntetisk biologi - Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0, en bakterie for historiebøkene

Biobanker og helseregistre

Høringssvar: «Gode helseregistre bedre helse»

Biobanker og helseregistre

Høringssvar: Etterkontroll av personopplysningsloven

Gentesting av befruktede egg (PGD)

Informasjonshefte og -brosjyre om gentesting av befrukta egg