Vi søker seniorrådgjevar til Sekretariatet i Bioteknologirådet

Vi har no ledig ei 100% fast stilling som seniorrådgjevar i Sekretariatet i Bioteknologirådet – moderne bioteknologi. Arbeidsstad er ved Bioteknologirådet sitt sekretariat i Bergen, men du må rekne med noko reiseverksemd.

Arbeidsoppgåver

 • Større faglege utgreiingar innan nemnde fagområde.
 • Utetterretta verksemd.
 • Utarbeide skriftlege faglege tekstar til det offentlege rommet.
 • Noko administrative oppgåver som å skipe til møte m.m.

Vi søkjer ein person med desse kvalifikasjonane: 

 • Doktorgrad innan genteknologi, genetikk, bioteknologi, molekylærbiologi, cellebiologi eller stamceller.
 • Minst 8 år relevant arbeidsrøynsle.
 • Kurs og/eller forskingserfaring innan molekylær genetikk i både planter, dyr, mikroorganismar og menneske.
 • Kommuniserer særs godt – både skriftleg og munnleg på engelsk og norsk. Du må òg meistre nynorsk skriftleg.
 • Røynsle frå administrativt arbeid i staten.
 • Det er ønskjeleg med relevante kurs i etikk/vitskapsfilosofi og forståing av tverrfaglege samfunnsordskifte.
 • Erfaring frå formidlingsarbeid.

Personlege egenskapar

 • Sjølvstendig.
 • Aktiv.
 • Samfunnsengasjert.
 • Interesse for fagområda i Bioteknologirådet.
 • God vurderingsevne.
 • Fleksibel og omgjengeleg.
 • Samvitsfull med gode samarbeidsevner.
 • Du må vere skriveglad og ein god kommunikatør. Vi legg særleg vekt på breidda i dei faglege kvalifikasjonane dine og på god skrivetame.

Vi legg vekt på personlege eigenskapar som gjer nettopp deg skikka til stillinga. 

Søknadsfrist

24. desember 2021

Les meir her.

Foto: iStock