Norske

Helsedirektoratets nettside om bio- og genteknologi

Regjeringen om genteknologi 

Folkehelseinstituttet

Miljødirektoratet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Mattilsynet

Senter for biosikkerhet – GenØk

Teknologirådet

De nasjonale forskningsetiske komiteer

Norges forskningsråd

Veterinærinstituttet 

Nordiske

Nordisk komité for bioetikk

Den svenske genteknologinemnda

Dansk Etikkråd

Dansk Teknologiråd

Internasjonale

Europabio

European Society of Human Genetics

OECD – Emerging technologies, including Biotechnology

FDA (Food and Drug Administration) (USA)