Bioteknologirådets samansetnad
2023—2027

Medlemane vart oppnemnde av regjeringa Støre 26. mai 2023. Sjå pressemeldinga frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Leiar i Bioteknologirådet
Marianne Aasen – Spesialrådgivar OsloMet og tidlegare Stortingsrepresentant

Nestleiar i Bioteknologirådet
Trygve Brautaset – Professor ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU
Geir Sverre Braut, Bryne – Seniorrådgivar ved Stavanger universitetssjukehus og professor ved Høgskulen på Vestlandet.
Anne Ingeborg Myhr, Tromsø – Avdelingsleiar Bioteknologi og sirkulærøkonomi, NORCE
Kristin Solum Steinsbekk, Trondheim – Forskar og førsteamanuensis ved institutt for bioingeniørfag ved NTNU.
Hans Ivar Hanevik, Porsgrunn – Overlege ved Fertilitetsavdelingen, Sykehuset Telemark og forsker ved Folkehelseinstituttet.
Gaute Lenvik, Asker – Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke (NLS)
Håvard Sletta, Trondheim – Marknadssjef Bioteknologi og nanomedisin, Sintef
Ida Wiig Sørensen, Bergen – Overlege ved avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland universitetssjukehus.
Solveig Marianne Nordhov, Tromsø/Skien – Overlege PhD ved Avdeling for Barne – og ungdomsmedisin ved Sykehuset Telemark..
Espen Gamlund, Bergen – Professor i filosofi, UiB
Synne Lerhol, Oslo – Avdelingsleder for politikk og kommunikasjon i LNU
Bushra Ishaq, Oslo – Forskar og lege
Kari Sønderland, Oslo – Pensjonist, tidlegare ekspedisjonssjef i HOD
Mathias Barra, Oslo – Seniorforskar Helsetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus

Varamedlemar i rådet:

Ishita Barua, Oslo – Lege med PhD i kunstig intelligens
Anna Wargelius, Bergen – Forskingssjef Havforskningsinstituttet
Karen Landmark, Færvik – PhD Sustainability, Managing Director for Grid-Arendal. Foto: Mona Hauglid
Karl Harald Søvig, Bergen – Dekan ved det Juridiske fakultet, UiB
Morten Magelssen, Oslo – Førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, UiO