Bioteknologirådets samansetnad
2019—2023

Medlemmene vart oppnemnde av regjeringa Solberg 15. april 2019. Sjå pressemeldinga frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Ole Frithjof Norheim
Bergen
Leiar i Bioteknologirådet
Førsteamanuensis Kristin Solum Steinsbekk
Trondheim
Nestleiar i Bioteknologirådet

Medlem i rådet:

Professor Trine Hvoslef-Eide
Ås
Direktør Anne Ingeborg Myhr
Tromsø
Seniorforskar Arne Holst-Jensen
Oslo
Avdelingsleiar Hans Ivar Hanevik
Porsgrunn
Forsker Bushra Ishaq
Oslo
Professor og overlege Benedicte Paus
Oslo
Seniorrådgiver Geir Sverre Braut
Bryne
Professor Raino S.E. Malnes
Oslo
Fagsjef Bente Sandvig
Bærum
Forsker Morten Magelssen
Oslo
Politisk rådgiver Synne Lerhol
Oslo
Administrerende direktør Kristin Børresen
Stange
Professor Emeritus Inge Lorange Backer
Oslo

Varamedlem i rådet:

Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus
Kristiansand
Forskar og genetisk rettleiar Cathrine Bjorvatn
Bergen
Førsteamanuensis Jakob Elster
Oslo
Professor Trygve Brautaset
Trondheim
Lege Ishita Barua
Oslo