Bioteknologirådets samansetnad
2023—2027

Medlemane vart oppnemnde av regjeringa Støre 26. mai 2023. Sjå pressemeldinga frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Leiar: Marianne Aasen – Spesialrådgivar og tidlegare Stortingsrepresentant

Nestleiar: Trygve Brautaset – Professor ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU

Medlemar i rådet:

Geir Sverre Braut, Bryne – Seniorrådgivar ved Stavanger universitetssjukehus og professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Anne Ingeborg Myhr, Tromsø – Avdelingsleiar Bioteknologi og sirkulærøkonomi, NORCE

Kristin Solum Steinsbekk, Trondheim – Forskar og førsteamanuensis ved institutt for bioingeniørfag ved NTNU.

Hans Ivar Hanevik, Porsgrunn – Forskar og overlege ved fertilitetsavdelingen Sør, Sykehuset i Telemark og forsker FHI.

Gaute Lenvik, Asker – Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke (NLS)

Håvard Sletta, Trondheim – Marknadssjef Bioteknologi og nanomedisin, Sintef

Ida Wiig Sørensen, Bergen – Overlege ved avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland universitetssjukehus.

Solveig Marianne Nordhov, Tromsø – Overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, UNN HF og universitetslektor ved UiT.

Espen Gamlund, Bergen – Professor i filosofi UiB

Synne Lerhol, Oslo – Politisk rådgivar

Bushra Ishaq, Oslo – Forskar og lege

Kari Sønderland, Oslo – Pensjonist, tidlegare ekspedisjonssjef i HOD

Mathias Barra, Oslo – Seniorforskar Helsetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus

Varamedlemar i rådet:

Ishita Barua, Oslo – Lege og spesialist på kunstig intelligens

Anna Wargelius, Bergen – Forskingssjef Havforskningsinstituttet

Karen Landmark, Færvik – Strategidirektør Greenstat

Karl Harald Søvig, Bergen – Dekan ved det Juridiske fakultet, UiB

Morten Magelssen, Oslo – Førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, UiO