Bioteknologirådet 2019-2023

 • Ole Frithjof Norheim (leder)
  Professor, Bergen
 • Kristin Solum Steinsbekk (nestleder)
  Førsteamuensis, Trondheim
 • Inge Lorange Backer
  Professor Emeritus, Oslo
 • Geir Sverre Braut
  Professor, Stavanger
 • Kristin Børresen
  Adm. dir, Oslo
 • Hans Ivar Hanevik
  Overlege, Skien
 • Arne Holst-Jensen
  Forsker, Oslo
 • Trine Hvoslef-Eide
  Professor, Ås
 • Bushra Ishaq
  Lege og forsker, Oslo
 • Synne Lerhol
  Politisk seniorrådgiver, Oslo
 • Morten Magelssen
  Professor, Oslo
 • Raino S-E. Malnes
  Professor, Oslo
 • Anne Ingeborg Myhr
  Avdelingsleder, Tromsø
 • Benedicte Paus
  Professor og overlege, Oslo
 • Bente Sandvig
  Spesielrådgiver, Bærum
 • Varamedlemmer:
 • Marianne Klungland Bahus
  Førsteamanuensis, Kristiansand
 • Cahtrine Bjorvatn
  Forsker og genetisk veileder, Bergen
 • Jakob Elster
  Førsteamanuensis, Oslo
 • Trygve Brautaset
  Professor, Trondheim
 • Ishita Barua
  Lege og forsker, Oslo

Bioteknologirådet 2014-2019

Medlemmene vart oppnemnde av regjeringa Solberg i 2014. Medlemmer som ikkje sat heile perioden, blei erstatta av nye medlemer. Perioden for rådet vart forlenga i to omgangar. Ved den siste forlenginga – frå årsskiftet 2019 til 15.4.- var det tre medlemer som trakk seg. Desse vart ikkje erstatta.

 • Kristin Halvorsen – Leiar
  Direktør, Oslo
 • Bjørn Kåre Myskja – Nestleiar
  Professor, Trondheim
 •  Nils Vagstad
  Forskningsdirektør, Ås
 • Fern Elizabeth Wickson
  Forsker, Tromsø (fram til 31.12.2018)
 • Arne Holst-Jensen
  Forsker, Oslo
 • Bernadette Nimal Kumar
  Direktør, Oslo (fram til 16.06.2017)
 • Bushra Ishaq
  Lege, Oslo (frå 01.09.2017)
 • Torolf Holst-Larsen
  Seksjonsoverlege, Haugesund
 • Benedicte Paus
  Professor og overlege, Oslo
 • Gunnar Heiene
  Professor, Oslo
 • Raino S-E. Malnes
  Professor, Oslo
 • Bente Sandvig
  Fagsjef, Bærum
 • Sonja Irene Sjøli
  Tidligere stortingsrepresentant, Eidsvoll
 • Birgit Lovise Røkkum Skarstein
  Student, Oslo
 • Petter Frost
  Forskningssjef, Bergen
 • Inge Lorange Backer
  Professor, Oslo
 • Varamedlemmer:
 • Dag Inge Våge
  Professor, Ås
 • Terje Mesel
  Førsteamanuensis, Kristiansand (fram til 31. desember 2015)
 • Bjørn Hoffman
  Professor, Lillehammer (frå 01.09.2016)
 • Cahtrine Bjorvatn
  Forsker og genetisk veileder, Bergen
 • Ole Christian Fauchald
  Forskningssjef, Bergen (fram til 31.12.2018)
 • May Thorseth
  Professor, Trondheim (fram til 31.12.2018)

Sjå pressemelding frå Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologinemnda 2008–2013

Medlemmene vart oppnemnde av regjeringa Stoltenberg i 2008 og på nytt i samband med evalueringa av Bioteknologinemnda i 2012. Medlemmer som ikkje sat heile perioden, blei erstatta av nye medlem.

Sjå pressemelding frå Helsedepartementet.

Personleg oppnemnde medlemmer (til og med 31.12.2013)

 • Lars Ødegård – Leiar
  Spesialrådgivar i Norges Handikapforbund
 • Kristin Eiklid
  Seksjonsleiar, Ullevål universitetssykehus
 • Njål Høstmælingen
  Direktør, International Law and Policy Institute
 • Bernadette Nirmal Kumar (vikar for Sara Kahsay frå 04.12.12–31.12.13)
  Direktør, Ullevål universitetssykehus/NAKMI
 • Bjørn Myskja (vikar for Ingvild Riisberg 07.04.–medio oktober. 2011, oppnemnd etter Torunn Fiskestrand frå 16.01.13)
  Professor, Institutt for filosofi og religionsvitskap, NTNU
 • Ingvild Riisberg (permisjon 07.04–medio okt. 2011)
  Miljødirektoratet
 • Torleiv Ole Rognum
  Professor i rettsmedisin, Folkehelseinstituttet
 • Anne Synnøve Røsvik
  Førsteamanuensis, Høgskolen i Ålesund
 • Berge Solberg
  Professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU
 • Arne Sunde
  Professor II ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesjukdommar, Det medisinske fakultet, NTNU og leiar ved Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital
 • Even Søfteland
  Dagleg leiar CapMare AS
 • Terje Traavik
  Professor i genøkologi, Universitetet i Tromsø
 • Odd Vangen
  Professor i husdyravl og -genetikk ved Universitetet for miljø- og biovitskap

Medlemmer oppnemnde etter forslag frå organisasjonar (til og med 31.12.2013)

 • Thor Amlie
  Representant frå Næringslivets Hovedorganisasjon og fagsjef Norsk Industri
 • Liv Helene Arum — Nestleiar
  Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Dagny Johnson Hov (frå 01.06.12)
  Representant frå Norges Naturvernforbund
  Studieleiar ved Høgskolen i Oslo og Akershus (dr.art.)
 • Ali Reza Tirna (frå 11.10.12)
  Representant frå Landsorganisasjonen
  Yrkeshygienikar i LO
 • Knut Hjelt
  Representant frå Norges Fiskarlag og FHL Havbruk
  Fagsjef havbruk, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)
 • Jacob Edward Wang (etter Christin Krokene frå 01.11.11)
  Representant frå Forskingsrådet
  Spesialrådgivar, Forskingsrådet
 • Toril Wikesland
  Representant for faglaga i landbruket, Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag
  Organisasjonssjef, Akershus Bondelag

Medlemmer i delar av perioden (oppnemnde etter forslag frå organisasjonar)

 • Bell Batta Torheim (medlem til 10.08.13)
  Seniorrådgiver Utviklingsfondet
 • Torunn Fiskertrand (perm. 09.10.09–01.03.10, medlem til 16.01.13)
  Overlege, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssjukehus
 • Sara Kahsay (perm. 04.12.12–31.12.13)
  Jordmor, Ullevål Universitetssykehus
 • Nina Tangnæs Grønvold (medlem til 07.10.12)
  Kommunalsjef Fredrikstad kommune, Omsorg og kommunale tjenester
  Representant frå LO
 • Unni Grønsberg Berge (perm. nov. 2010–t.o.m. okt. 2011, medlem til 15.05.12)
  Prosjektmedarbeidar i Miljøstiftelsen ZERO
 • Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (vikar 01.11.10–31.10.11)
  Naturvernforbundet
 • Christin Krokene (perm. 29.09.10–medio april 2011, medlem til 27.09.11)
  Representant for Noregs forskingsråd
 • Sonja Prehn (vikar for Christin Krokene 29.09.10–medio april 2011)
  Representant for Noregs forskingsråd

Bioteknologinemnda 2004–2008

Oppnemnd av regjeringa Bondevik for perioden 1. august 2004 til 1. august 2008.

Sjå pressemeldinga frå Helsedepartementet.

Nemnda bestod av 21 medlemmer, 14 var personleg oppnemnde medlemmer, mens 7 av medlemmene var oppnemnde på forslag frå ulike organisasjonar; i tillegg var det observatørar frå 7 departement.

Personleg oppnemnde medlemmer

 • Lars Ødegård – Leiar, Generalsekretær i Norges Handikapforbund
 • Torleiv Ole Rognum – Nestleiar, Professor i rettsmedisin, Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo
 • Torunn Fiskerstrand Overlege, Senter for medisinsk Genetikk og Molekylærmedisin, Haukeland sjukehus
 • Kjetil Hindar Seniorforskar ved Norsk institutt for naturforsking, Trondheim
 • Erling Johannes Husabø Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Siri Mathiesen Revisorleiar Teknologisk institutt
 • Randi Reinertsen Forskingssjef SINTEF Helse
 • Ulla Schmidt Seniorforsker, Stiftelsen Kirkeforskning, KIFO
 • Berge Solberg Førsteamanuensis ved institutt for sosialt arbeid og helsevitskap NTNU
 • Arne Sunde Professor St. Olavs Hospital
 • Even Søfteland Dagleg leiar i SalmoBreed AS
 • Lisbeth Tranebjærg Forskingsrådet og professor ved Audiologisk Afdeling ved Bispebjerg Hospital i København
 • Marte Rostvåg Ulltveit-Moe  Redaktør for Ren Mat – magasin for økologi, mat og miljø
 • Odd Vangen Professor i husdyravl og -genetikk ved Universitetet for miljø- og biovitskap.

Medlemmer oppnemnde etter forslag frå organisasjonar

 • Christina Abildgaard Avdelingssjef i Noregs Forskingsråd
 • Thor Amlie Representant frå Næringslivets Hovedorganisasjon og fagsjef Norsk Industri
 • Liv Helene Arum Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Aina Nilsen Bartmann Spesialrådgivar, Bondens Marked
 • Wenche Frølich Professor ved Universitetet i Stavanger
 • Knut Hjelt Representant frå Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF)
 • Karl Georg Høyer Professor ved Høgskolen i Oslo.

Bioteknologinemnda 2000–2004

Oppnemnd for perioden 1. august 2000 til 1. august 2004.
Sjå pressemelding fra Helsedepartementet.

Tre av medlemmene (her merka med stjerne bak namnet) blei oppnemnde frå 1. januar 2002 til 1. august 2004.

Nemnda hadde 24 medlemmer, 16 personleg oppnemnde og 8 som var oppnemnd etter forslag frå ulike organisasjonar; i tillegg var det observatørar frå 6 departement.

Medlemmene vart oppnemnde av regjeringa Stoltenberg; tre medlemmer vart oppnemnde av regjeringa Bondevik.

Personleg oppnemnde medlemmer

 • Werner Christie – Leiar, Sjølvstendig næringsdrivande, World Health Connections
 • Hilde Kruse – Nestleiar, Leiar av Norsk zoonosesenter
 • Jan Fridthjof Bernt Professor i rettsvitskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
 • Wenche Frølich Professor i ernæringsvitskap, Høgskolen i Stavanger
 • Kjetil Hindar Seniorforskar ved Norsk institutt for naturforsking, Trondheim
 • Torben Hviid Nielsen Professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo
 • Olavi Junttila Professor i plantefysiologi ved institutt for biologi, Universitetet i Tromsø
 • Rita Kolvik Seksjonsoverlege ved Fertilitetsseksjonen, Fylkessjukehuset i Haugesund
 • Inger Nordal Professor i biologi ved Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • Egil Olsen Forskingssjef ved Genpoint, Oslo
 • Torleiv Ole Rognum (*) Professor i rettsmedisin, Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo
 • Jan Helge Solbakk Professor og leiar ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo og professor II i medisinsk vitskapsteori og etikk, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Henrik Syse (*) Forsker, Institutt for fredsforskning
 • Lisbeth Tranebjærg Avdelingsoverlege/professor ved Regionsykehuset i Tromsø – avd. for medisinsk genetikk
 • Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (*) Informasjonsansvarleg i Regnskogsfondet
 • Odd Vangen Professor i husdyravl og -genetikk ved Noregs landbrukshøgskole (NLH)

Medlemmer oppnemnde etter forslag frå organisasjonar

 • Christina Abildgaard Avd.sjef i området Bioproduksjon og foredling i Forskingsrådet. Sekretariatsansvarlig for FUGE. Leiar av Forskingsrådet sitt interne Koordineringsutvalg for bioteknologi.
 • Liv Arum Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Aina Nilsen Bartmann Representant for Norges Bondelag og rådgivar same stad
 • Bjørn Erikson Representant frå Landsorganisasjonen i Norge. Yrkeshygienikar i LO, Arbeidslivsavdelingen
 • Thor Amlie Representant frå Næringslivets Hovedorganisasjon og fagsjef Norsk Industri.
 • Knut Hjelt Representant frå Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF).
 • Karl Georg Høyer Teknologiprofessor ved Høgskolen i Oslo.
 • Lars Ødegård Representant frå Forbrukarrådet. Generalsekretær i Norges Handikapforbund

Bioteknologinemnda 1998-2000

Medlemmene vart oppnemnde av regjeringa Bondevik.

Nemnda vart redusert frå 23 til 19 medlemmer, elleve personleg oppnemnde medlemmer, inklusiv leiar.

Personleg oppnemnde medlemmer

 • Torleiv Ole Rognum – Leiar, Professor og instituttleiar, Rettsmedisinsk institutt Rikshospitalet
 • Andreas Føllesdal, Seniorforskar, dr. philos, ARENA
 • Kjetil Hindar,  Seniorforskar, Norsk institutt for naturforsking
 • Lars Østnor, Professor teologi, Det teologiske Menighetsfakultet
 • Lisbeth Tranebjerg, Professor dr. med., Universitetet i Tromsø
 • Jaran Apold, Professor dr. med., Universitetet i Bergen
 • Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Student, Norges Landbrukshøgskule
 • Hilde Kruse, Forskar, veterinær, Veterinærinstituttet
 • Sissel Rogne (fråtredd 28.02.1999), Forskingsdirektør, Norges Landbrukshøgskule
 • Torvald Sirnes, Forskar, Universitetet i Bergen
 • Jan Fridthjof BerntProfessor dr. juris, Universitetet i Bergen

Medlemmer oppnemnde etter forslag frå organisasjonar

 • Liv Arum, Assisterande generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Karl Georg Høyer, Representant frå Norges Naturvernforbund. Forskingsleiar, Vestlandsforsking
 • Inger Sandlie, Representant frå Noregs Forskingsråd. Professor, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Lars Ødegård, Representant frå Forbrukarrådet. Generalsekretær, Norges Handikapforbund
 • Janet Bakke, Representant frå Norges Fiskarlag. Administrerande leiar, Hordaland fiskarlag
 • Gunnar Dalen, Bonde, 1. nestleiar, Norges Bondelag
 • Grethe Evenssen, Representant frå Næringslivets Hovedorganisasjon. Seniorforskar, Alpharma
 • Bjørn Erikson, Yrkeshygienikar, Landsorganisasjonen i Norge

Bioteknologinemnda 1993-1997 (forlenga til 1998)

Medlemmene vart oppnemnde av regjeringa Harlem Brundtland.

Personleg oppnemnde medlemmer

 • Julie Skjæraasen, Leiar, Professor, Rikshospitalet
 • Torleiv Austad, Professor, Det teologiske Menighetsfakultet
 • Kåre Berg, Professor, Institutt for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo
 • Karl Baadsvik, Direktør, Norsk institutt for naturforsking
 • Wenche Blix Gundersen, Professor, Bakteriologisk institutt, Rikshospitalet
 • Sigurd Osberg (fråtredd 31.08.1997), Biskop, Tunsberg bispedømme
 • Askild Holck (tiltredd 24.05.1994), Forskar, Matforsk
 • Terje Traavik, Professor, Virologisk avdeling, Universitetet i Tromsø
 • Reidunn Aalen, Førsteamanuensis, Avdeling for generell genetikk, Universitetet i Oslo

Medlemmer oppnemnde frå departement og offentlege institusjonar

 • Jan Husby (tiltredd 20.03.1997), Representant frå Miljøverndepartementet. Rådgivar, Direktoratet for naturforvalting
 • Heidi Bente Hoel Draget (fråtredd 20.03.1997), Representant frå Miljøverndepartementet.Førstekonsulent, Direktoratet for naturforvalting
 • Grete Gjertsen, Rådgivar, Sosial- og helsedepartementet
 • Ellen Mari Grande, Representant frå Landbruksdepartementet. Avdelingsdirektør, Landbrukstilsynet
 • Aage Haugen, Representant frå Kommunaldepartementet. Forskingssjef, Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Heide Merethe Eidet (tiltredd 24.03.1997), Rådgivar, Nærings- og handelsdepartementet
 • Oddrun Holmboe (fråtredd 24.03.1997), Rådgivar, Nærings- og handelsdepartementet
 • Tore Riise (permisjon 01.10.1994-01.01.1996), Byråsjef, Fiskeridepartementet
 • Anne-Mari Voll (avløysar 23.01.1995-01.01.1996), Konsulent, Fiskeridepartementet
 • Gro Staveland (avløysar 01.10.1994-23.01.1995), Førstekonsulent, Fiskeridepartementet

Medlemmer oppnemnde etter forslag frå organisasjonar

 • Liv Arum, Assisterande generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Karen Johanne Baalsrud – Nestleiar (permisjon 01.10.1994-30.06.1995), Veterinær, Norges Naturvernforbund
 • Tore Killingland (avløysar 01.10.1994-30.06.1995), Norges Naturvernforbund
 • Bjørn Erikson (tiltredd 21.03.1996), Yrkeshygienikar, Landsorganisasjonen i Norge
 • Anders Iversen (fråtredd 17.11.1995), Miljøsekretær, Landsorganisasjonen i Norge
 • Sigurd Gulbrandsen, Representant frå Næringslivets Hovedorganisasjon. Seksjonssjef, Norsk Hydro
 • Hans Prydz, Representant frå Noregs forskingsråd. Professor, Bioteknologisenteret i Oslo
 • Wiktor Sørensen (fråtredd haust 1997), Direktør, Norges Fiskarlag.
 • Liv Solemdal. Representant frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Gardbrukar
 • Grete Øverlier, Konsulent, Forbrukarrådet

Bioteknologinemnda 1991-1993

Medlemmene vart oppnemnde av regjeringa Harlem Brundtland for ein periode på to år frå 1. april 1991

 • Viggo Mohr – Leiar, Professor, Universitetet i Trondheim – Norges Tekniske Høgskule
 • Heidi Bente Hoel Draget, Førstekonsulent, Direktoratet for naturforvalting
 • Ellen Mari Grande, Seksjonsleiar, Landbruksdepartementets giftnemnd
 • Tore Riise, Byråsjef, Fiskeridepartementet
 • Aage Haugen, Seksjonsleder, Statens arbeidsmiljøinstitutt’
 • Kari Selte Tybring-Gjedde, Underdirektør, Næringsdepartementet
 • Grete Gjertsen, Rådgivar, Sosialdepartementet
 • Karen Johanne Baalsrud, Nestleiar, Norges Naturvernforbund
 • Grete Øverlier, Nestleiar, Forbrukarrådet’
 • Kirsti Grevskott, Yrkeshygienikar, Landsorganisasjonen i Norge
 • Sigurd Gulbrandsen, Seksjonssjef, Norsk Hydro
 • Liv Arum, Assisterande generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Hans Prydz, Professor, Universitetet i Oslo
 • Andreas K. Ødegaard, Direktør, Avlslaget for Norsk Rødt Fe
 • Wiktor Sørensen, Direktør, Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforsking
 • Wenche Blix Gundersen, Professor, Universitetet i Oslo
 • Julie Skjæraasen, Professor, Rikshospitalet
 • Inge Lorange Backer, Professor, Universitetet i Oslo
 • Kåre Berg, Professor, Universitetet i Oslo
 • Sigurd Osberg, Biskop, Tunsberg bispedømme
 • Torleiv Austad, Professor, Det teologiske Menighetsfakultet
 • Ole D. Mjøs, Professor, Universitetet i Oslo
 • Karl Baadsvik, Direktør, Norsk institutt for naturforsking