Lover om bioteknologi

De viktigste lovene som regulerer bruk av moderne bioteknologi i Norge er:

Mer om bioteknologiloven

Mer om genteknologiloven

Andre relevante lover (Lovdata):

I tillegg er Norge bundet av enkelte internasjonale avtaler og konvensjoner.