Biotekpodden

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye muligheter, men som også kan medføre etiske utfordringer. I Bioteknologirådets nye podkast, Biotekpodden, samtaler vi om bioteknologi. Det kommer ny episode hver måned.

Du finner alle episodene av Biotekpodden på iTunes og på Spotify

Episoder:

Varighet: 50 min

Bioteknologi, biotrusler og kunstig intelligens

Bioteknologi kan redde liv. Men den samme teknologien kan også brukes til å ta liv. I kombinasjon med kunstig intelligens – som kan analysere enorme mengder data om ditt, mitt og andre organismers DNA –står verden nå overfor helt nye biotrusler. Denne episoden er opptak av et åpent møte om…

Varighet: 19 min

Ny teknologi - gammel lov

Norge har kanskje verdens strengeste regelverk for bruk av genmodifisering og genredigering i matproduksjon. Nå mener Bioteknologirådet at vi må endre loven slik at vi også i Norge legger til rette for å bruke genredigering for eksempel for å unngå sykdom på dyr og planter. Hva går forslaget til Bioteknologirådet…

Varighet: 34 min

Fosterdiagnostikk og abort

Hvordan har moderne fosterdiagnostikk påvirket abortdebatten? Bør gravide få mulighet til å ta valg om abort basert på informasjonen de får etter fosterdiagnostikk? Og hvem skal bestemme hva det skal være lov å se etter med fosterdiagnostikk? I denne episoden av Biotekpodden får du høre segmentet om fosterdiagnostikk og abort…

Varighet: 22 min

Hvem bor i kroppen min? om mikrobiota og mikrobiom

Noen ganger føler man seg veldig alene, som om det er ingen andre i verden som forstår deg. Men vi har alle sammen venner. Millioner av venner. De fleste er bare gode venner. Noen litt mindre gode. Men vi er helt avhengige av dem. Denne episoden av Biotekpodden handler om…

Varighet: 54 min

Natursyn - en samtale om biologi og filosofi

Hva er menneskets plass i naturen? Hvilket natursyn råder i dag? Og hvilken rolle spiller natursyn i forhold til klimakrisen og naturkrisen? Denne episoden av Biotekpodden handler om natursyn, og er opptak av en samtale mellom Vigdis Vanvik, professor i biologi og Espen Gamlund, professor i filosofi, (begge fra Universitetet…

Varighet: 39 min

Når familiearven er en sykdom

Tenk deg at du en dag finner ut at din far har en alvorlig, arvelig sykdom – og at han ikke har fortalt deg og resten av familien at dere også kan ha denne sykdommen. Barnet som vokser i magen din har kanskje også arvet sykdommen. Hva hadde du tenkt…

Varighet: 34 min

Genterapi

Hva er egentlig genterapi? Hvordan virker genterapi? Og hvorfor er genterapi så dyrt? Molekylærbiolog Caroline Bianchi Strømme og lege og medisinsk etiker Eirik Joakim Tranvåg snakker om genterapi i denne episoden av Biotekpodden. Programleder: Mette Risa, kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet.  …

Varighet: 42 min

Human embryo models - with Dr. Jacob Hanna

*Denne måneden kommer Biotekpodden på engelsk. Neste måned er vi tilbake i norsk utgave. What are embryo models? Why do we need them? And when should we treat them like actual human embryos? How an embryo develops into a foetus is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma.

Varighet: 38 min

Skal politiet få lete i din slekt?

Arendalsuka spesial: I over 20 år hadde det vært et mysterium hvem som sto bak drapet på Knut Kristiansen i Oslo i 1999. Politiet fant biologiske spor på åstedet, men da de søkte i sin egen database over tidligere straffedømte, så fikk de ingen treff. I USA og Sverige har…

Varighet: 34 min

Crispr og genredigering i planter og dyr - 2023

Alt som lever på jorden, fra et gresstrå til elefanter og også oss mennesker, har en oppskrift for hvordan hver enkelt celle vi er satt sammen av skal fungere og hva cellene skal gjøre. Denne oppskriften er DNA-et vårt, og mange av de prosessene som skjer i mennesker, dyr og…

Varighet: 25 min

Paleogenomikk - arkeologi i vårt arvemateriale

I denne episoden tar Biotekpodden lytterne med på en ganske annerledes reise. Vi skal besøke Neanderdalen i Tyskland, Denisovahulen i Russland og et forhistorisk Grønland. Vi skal dra tusenvis, og også millioner, av år, tilbake i tid. Og vi skal reise inn i oss selv, inn i menneskets arvemateriale, og…

Varighet: 47 min

Du spør - Bioteknologirådet svarer

Er det farlig å spise GMO-mat? Bør jeg lagre navlestrengsblodet til mitt nyfødte barn? Hvor kan jeg ta en gentest hvis jeg har nær familie med alvorlig, arvelig sykdom? Finnes det en genterapi for sykdommen jeg har? Kan forsikringsselskap kreve at jeg opplyser om resultater av privat gentesting…

Varighet: 45 min

Kunstig intelligens og bioteknologi

Det har vært mye diskusjon om kunstig intelligens, hva det kan brukes til og frykt for at utviklingen nå har gått for fort. Lærere har vært bekymret for at elever skal bruke språkmodeller til å jukse på innleveringer og eksamen, en bildemodell har utkonkurrert menneskelige kunstnere og det er stor…

Varighet: 37 min

Crispr og genredigering i mennesker - 2023

Med genredigering kan man endre arvestoffet til mennesker og andre levende organsimer. Det har åpnet for nye medisinsker behandlinger av sykdom som vi i dag ikke kan kurere, men åpner også for å gjøre genetiske endringer som vil gå i arv. Hva skjer innen genredigering og Crispr nå? Og hvor…

Varighet: 32 min

Gamle saker løst med nye metoder

I over 20 år var det et mysterium hvem som sto bak drapet på Knut Kristiansen, selv om man fant DNA fra en mulig gjerningsperson på åstedet. Men ved hjelp av søk i internasjonale slektskapsdatabaser har politiet nå klart å identifisere den ukjente mistenkte. Nye metoder som analyse…

Varighet: 29 min

Epigenetikk - en bro mellom genetikk og miljø

Epigenetikk er studiet av hva som påvirker hvilke av genene våre som er aktive og hvilke gener som ikke er det. Epigenetikken er relevant for hvordan kroppens celler utvikler seg fra det befruktede egget, det påvirker hvordan kroppen fungerer og hvordan vi eldes. Med molekylærbiolog Caroline Bianchi Strømme, seniorrådgiver i…

Varighet: 15 min

Sæddonasjon og donorunnfangede - hva kan de få vite?

Hvor kommer jeg fra? Og hvem ligner jeg på? I 2023 er det 18 år siden bioteknologiloven ble endret og Norge gikk over fra anonym til kjent donor. Neste år lanseres registeret som har oversikt over donorer og alle donorunnfangede som har blitt til siden lovendringen i 2005. Hvordan skal…

Varighet: 38 min

Enigmatiske enzymer - fra møllarvespytt til cellulose og bakterieslim

Enzymer hjelper oss med å fordøye mat, de er i vaskepulveret som gjør at vi kan vaske klærne våre rene på lave temperaturer, og nå kan også enzym fra larven til en møll hjelpe oss med å gjenvinne og resirkulere plast. Men hva er egentlig enzymer? Hva annet…

Varighet: 34 min

MS og stamceller

MS, multippel sklerose, er en sykdom hvor kroppens immunsystem angriper beskyttelsen rundt nervetrådene i sentralnervesystemet. Sykdommen kan føre til at nervene blir skadet. Det finnes ingen kurerende behandling i dag. Noen MS-pasienter blir behandlet med stamceller i Norge for å stoppe sykdommen, andre reiser til utlandet for lignende stamcellebehandling for…

Varighet: 40 min

Dyrket kjøtt - hva er det egentlig?

Hva er dyrket kjøtt? Hvordan lager man det? Og bør det være et mål at alt kjøtt skal dyrkes i fremtiden? Og hva med å dyrke seg selv, på kjøkkenbenken? Med seniorforsker Sissel Beate Rønning fra matforskningsinstituttet Nofima og seniorrådgiver Håvard Øritsland Eggestøl fra Bioteknologirådet.

Varighet: 15 min

Norske gendata til Kina

Mange norske gravide kvinner reiser til våre naboland for fosterdiagnostiske tester for å finne ut mer om fosteret enn man har lov til i Norge. Men én av testene som selges i Danmark sender blodprøvene til analyse i Kina, i strid med europeiske regler for personvern. Det gjør at DNA…