Crispr og genredigering i mennesker – 2023

Med genredigering kan man endre arvestoffet til mennesker og andre levende organsimer. Det har åpnet for nye medisinsker behandlinger av sykdom som vi i dag ikke kan kurere, men åpner også for å gjøre genetiske endringer som vil gå i arv. Hva skjer innen genredigering og Crispr nå? Og hvor står den etiske debatten?

Biotekpodden har besøk av molekylærbiolog Caroline Bianchi Strømme og cellebiolog Stine Hufthammer Indrelid , som begge er seniorrådgivere i Bioteknologirådet . De har nylig vært i London på det tredje «International Human Genome Editing summit» for å finne ut mer om hva som skjer på forskningsfronten og hvor den etiske debatten rundt bruk, tilgang og regulering står i dag.

Programleder: Mette Risa