DNA og personvern

Over 320 000 nordmenn har sendt sitt eget, og i noen tilfeller også andres, DNA til analyse i utlandet. Hva betyr det for den enkeltes personvern når menneskers unike arvemateriale blir kartlagt i store, internasjonale databaser? Og hva er egentlig personvern?

Med Camilla Nervik, jurist og seksjonsleder i Datatilsynet og Anne Marit Ryen fra Bioteknologirådet.

Programleder: Mette Risa