Genetikk, etikk og minoritetshelse

Nesten 20 år etter at forskere kartla det menneskelige genomet gjennom the Human Genome project, er det fortsatt arvematerialet til mennesker med europeisk forfedre vi vet mest om. I 2021 ble hele 86 prosent av alle genetiske studier gjort på personer med europeisk opphav. Samtidig blir kunnskap om hvordan gener og sykdom henger sammen stadig viktigere innen helsevesenet. Hvilke konsekvenser får det?

Med Bushra Ishaq, lege og forsker ved MF vitenskapelig høyskole og Universitetet i Oslo og medlem av Bioteknologirådet og Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet og professor i medisinsk etikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Programleder: Mette Risa