Kan genetiske selvtester gjøre deg syk?

Tenk å finne ut hva genene dine sier om hvilke sykdommer du har anlegg for, sånn at du kan prøve å forebygge akkurat den eller de sykdommene. Men kan genetiske selvtester faktisk gjøre deg syk?

Biotekpodden har besøk av hypokonderlegen Ingvard Wilhelmsen og vi snakker om hvordan mennesker reagerer på informasjon om risiko for sykdom, hva man kan finne ut med genetiske selvtester og hvordan vi skal forberede oss på en fremtid der vi kan få stadig mer informasjon om kropp og helse.