Mitokondriedonasjon og arvelige, genetiske endringer

Da bioteknologiloven ble endret i 2020, ba stortingsflertallet daværende Solberg-regjering om å «jobbe for å endre Biomedisinkonvensjonen eller forståelsen av den, for å sikre at mitokondriedonasjon kan tillates i Norge når metoden er trygg og faglig forsvarlig». Men hva betyr egentlig det?

Bioteknologirådet har diskutert mitokondriedonasjon over en rekke møter i 2021, og for å få frem de forskjellige argumentene og se nærmere på hva dette vedtaket faktisk kan bety, har Biotekpodden besøk av to av Bioteknologirådets medlemmer;

* Hans-Ivar Hanevik, medisinsk ansvarlig overlege ved Fertilitetsavdelingen Sør ved sykehuset i Telemark, og forsker på senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet og
* Morten Magelssen, lege og medisinsk etiker og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Programleder: Mette Risa

Les mer om mitokondriedonasjon på vår temaside.

Les Bioteknologirådets uttalelse om mitokondriedonasjon her.