Når familiearven er en sykdom

Tenk deg at du en dag finner ut at din far har en alvorlig, arvelig sykdom – og at han ikke har fortalt deg og resten av familien at dere også kan ha denne sykdommen. Barnet som vokser i magen din har kanskje også arvet sykdommen. Hva hadde du tenkt da? Og burde legene som visste ha plikt å fortelle deg dette?

Overlege Ida Wiig Sørensen, ved avdeling for medisinsk genetikk ved Haukeland universitetssykehus og medlem i Bioteknologirådet, diskuterer denne og andre problemstillinger med Eirik Joakim Tranvåg, seniorrådgiver i Bioteknologirådet og lege med spesialisering innen medisinsk etikk, og Mette Risa, kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet.

– Hva er arvelig sykdom?

– Hvem bør teste seg for arvelig sykdom?

– Hvilken veiledning får man i helsevesenet?

– Legens taushetsplikt og nødretten – når kan en lege informere uten samtykke?