Oppdrettslaks og genteknologi

Norsk oppdrettsnæring har en rekke utfordringer rundt dyrehelse og bærekraft, men kanskje kan genteknologi brukes for å håndtere noen av disse utfordringene. Hvilke kriterier skal bestemme om man skal bruke genredigering på oppdrettslaksen, og hva skal man i så fall bruke genredigering for å oppnå?

Med Anna Wargelius, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet og Anne Ingebrog Myhr, direktør ved GenØk – Senter for biosikkerhet. Programleder: Mette Risa