Biotekpodden

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye muligheter, men som også kan medføre etiske utfordringer. I Bioteknologirådets nye podkast, Biotekpodden, samtaler vi om bioteknologi. Det kommer ny episode hver måned.

Du finner alle episodene av Biotekpodden på iTunes og på Spotify

Episoder:

Varighet: 56 min

Hvor gammel vil du bli? Aldring og anti-aldring med Trond-Viggo

Hva er aldring? Kan bioteknologi forlenge livet? Hva kan du gjøre nå for å få en bedre alderdom? Og vil vi egentlig leve lengst mulig? Lege Trond-Viggo Torgersen (Kroppen for voksne) og molekylærbiolog Caroline Bianchi Strømme fra Bioteknologirådet snakker om aldring og anti-aldring, og hvordan forskning på udødelige dyr, epigenetikk…

Varighet: 26 min

Genetikk, etikk og minoritetshelse

Nesten 20 år etter at forskere kartla det menneskelige genomet gjennom the Human Genome project, er det fortsatt arvematerialet til mennesker med europeisk forfedre vi vet mest om. I 2021 ble hele 86 prosent av alle genetiske studier gjort på personer med europeisk opphav. Samtidig blir kunnskap…

Varighet: 24 min

Mitokondriedonasjon og arvelige, genetiske endringer

Da bioteknologiloven ble endret i 2020, ba stortingsflertallet daværende Solberg-regjering om å «jobbe for å endre Biomedisinkonvensjonen eller forståelsen av den, for å sikre at mitokondriedonasjon kan tillates i Norge når metoden er trygg og faglig forsvarlig». Men hva betyr egentlig det? Bioteknologirådet har diskutert mitokondriedonasjon over en rekke møter…

Varighet: 28 min

Xenotransplantasjon, organmangel og en genredigert gris

7. januar 2022 fikk en hjertesyk 57 år gammel amerikaner, David Bennett, et nytt hjerte. Men det var ikke et hvilket som helst hjerte han fikk. Hjertet kom nemlig fra en genmodifisert og genredigert gris, og var den første såkalt vellykkede transplantasjonen av et genredigert grisehjerte i et menneske. Biotekpodden…

Varighet: 24 min

Insulin, diabetes og genteknologi

For 100 år siden lå 14 år gamle Leonard Thompson for døden på et sykehus i Toronto, Canada. Gutten hadde diabetes type 1, men ble reddet med insulinet fra bukspyttkjertelen til en okse. I denne episoden av Biotekpodden snakker vi om diabetes og insulin, det som skjedde for 100 år…

Varighet: 17 min

Kloning

Hva er kloning? Hvorfor bruker man kloning? Eller hvorfor bruker man det ikke? Og hva er forskjellen på reproduktiv og terapeutisk kloning? I denne episoden av Biotekpodden snakker vi om sauen Dolly, favoritthunder og utdødde mammuter, og vi snakker også  om kloning som medisinsk behandling. Med…

Varighet: 26 min

Persontilpasset medisin og kreftbehandling

Vi vet stadig mer om hvordan sykdom, biologi og genetikk henger sammen. Det har gjort det mulig å persontilpasse medisinsk behandling for en rekke pasienter. Men hvilke diagnoser og pasienter er dette relevant for i dag, og hvor går veien videre? Med professor Bjørn Tore Gjertsen fra Senter for kreftmarkører…

Varighet: 29 min

Oppdrettslaks og genteknologi

Norsk oppdrettsnæring har en rekke utfordringer rundt dyrehelse og bærekraft, men kanskje kan genteknologi brukes for å håndtere noen av disse utfordringene. Hvilke kriterier skal bestemme om man skal bruke genredigering på oppdrettslaksen, og hva skal man i så fall bruke genredigering for å oppnå? Med Anna Wargelius, forskningssjef ved…

Varighet: 28 min

Stamceller som gir grunn til å smile

Vi har alle blitt til fra den ultimate stamcellen; det befruktede egget. Men også andre typer stamceller gjør stor nytte i medisinsk behandling. Biotekpodden har besøk av en forsker som har gitt sine pasienter en ekstra god grunn til å smile; Cecilie Gjerde, tannlege og spesialist i oralkirurgi og oralmedisin…

Varighet: 27 min

Arvelig kreft og norske genvarianter

Visste du at mange familier med arvelig kreft på Sørvestlandet kan spores tilbake til noen få personer som overlevde Svartedauden i Rogaland? Biotekpodden har besøk av Hildegunn Høberg Vetti, overlege ved Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft i Helse Bergen og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole og Eirik Joakim Tranvåg, lege…

Varighet: 30 min

Den nye GMO-debatten

Hva er egentlig en genmodifisert organisme (GMO)? Og hvilke konsekvenser får det at den definisjonen EU, og dermed også Norge, bruker er forskjellig fra mange av landene vi i Europa handler mat og dyrefor med? Biotekpodden har besøk av Arne Holst-Jensen, forskningsleder ved Veterinærinstituttet og medlem i Bioteknologirådet og Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet, for å diskutere hvordan blant annet genredigering har laget et skille et mellom Europa og resten av verden.

Varighet: 24 min

Hvor lenge skal det være lov å forske på befruktede egg? 14-dagersregelen og stamcelleforskning

I dag er det lov å forske på overtallige, befruktede egg i inntil 14 dager etter befruktning i Norge og en rekke andre land. Nå ønsker den internasjonale stamcelleforskerforeningen ISSCR å fjerne 14-dagersgrensen. Hvorfor det? Og hva er de etiske utfordningene ved å forske på stamceller?

Varighet: 41 min

Manipulert eller modifisert? Kunstig eller assistert?

Språkforsker Gunnstein Akselberg, kjent fra Linda Eides Språksjov på NRK, besøker Biotekpodden for å snakke om ord vi bruker når vi snakker om bioteknologi og genteknologi. Noen ord har blitt erstattet av mer nøytrale ord, andre ord har kommet til for å beskrive teknologisk utvikling. Hvorfor er det så…

Varighet: 29 min

Gravid 2022 - Biotekpodden

Da bioteknologiloven ble endret i 2020, kom det store endringer i hva gravide skal få tilbud om: Tidlig ultralyd til alle, tilbud om trisomitesting med Nipt til risikogruppene, og alle gravide vil kunne ta Nipt-testen på private klinikker. Biotekpodden har snakket med overlege Birgitte Heiberg Kahrs, ekspert på fosterdiagnostikk…

Varighet: 34 min

Trenger vi to kjønn?

Forskere har klart å omprogrammere hudceller til kjønnsceller hos mus, slik at to hunnmus fikk barn sammen. Kan slike kjønnsceller gjøre at mennesker, både infertile, enslige og likekjønnede par, nå kan få barn med genetisk tilkobling til begge partnerne? Bør vi gjøre dette? Og bør vi bruke begrepet «kunstige…

Varighet: 38 min

Kan genetiske selvtester gjøre deg syk?

Tenk å finne ut hva genene dine sier om hvilke sykdommer du har anlegg for, sånn at du kan prøve å forebygge akkurat den eller de sykdommene. Men kan genetiske selvtester faktisk gjøre deg syk? Biotekpodden har besøk av hypokonderlegen Ingvard Wilhelmsen og vi snakker om hvordan mennesker…

Varighet: 26 min

Genteknologiske vaksiner og Covid-19

Bruk av genteknologi har gjort det mulig å lage vaksiner mot Covid-19 i rekordfart, men den avanserte teknologien gjør også distribusjonen mer utfordrende. Vi ser nærmere på teknologien som ble brukt, og fordeler og ulemper med denne.

Varighet: 32 min

Ti nye halvsøsken

Fram til 2005 praktiserte Norge anonym sæddonasjon. Via private DNA-tester er det i dag mulig å spore både halvsøsken og donor. Dette er Øysteins historie.

Varighet: 21 min

Ukens gjest: Synne Lerhol

Synne Lerhol er politisk rådgiver i Røde Kors, sentralstyremedlem i Senterungdommen og medlem i Bioteknologirådet. I denne episoden snakker hun om den nye bioteknologiloven, om hvorfor «sorteringssamfunn» er et dårlig begrep og hva hun tror blir viktige debatter i årene som kommer – og om å være del av verdens…

Varighet: 36 min

Ny bruk av DNA i politietterforskning

Historien om The Golden State Killer har vist at DNA-analyser kan brukes på nye måter for å oppklare uløste saker. Svensk politi har nylig oppklart et 16 år gammelt dobbeltmord ved å bruke slektskapsdatabaser. Er de nye metodene noe for norsk politi? Elisabeth Gråbøl-Undersrud og Truls Petersen har…

Varighet: 18 min

CRISPR i mennesker

I 2015 endret for første gang forskere gener i menneskeembryoer ved hjelp av CRISPR. Siden har utviklingen gått raskt. Men er det riktig å «tukle» med genene våre for å redigere bort gener som kan gi alvorlig sykdom? Hvor står feltet i dag? Og kan CRISPR brukes i kampen mot…