Sæddonasjon og donorunnfangede – hva kan de få vite?

Hvor kommer jeg fra? Og hvem ligner jeg på?

I 2023 er det 18 år siden bioteknologiloven ble endret og Norge gikk over fra anonym til kjent donor. Neste år lanseres registeret som har oversikt over donorer og alle donorunnfangede som har blitt til siden lovendringen i 2005. Hvordan skal donorunnfangede som nærmer seg 18 år få finne ut hvem som var donor? Og hva kan de få vite?

Biotekpodden har besøk av Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og leder i Bioteknologirådet Ole Frithjof Norheim.

Programleder: Mette Risa

Donorregisteret lanseres desember 2023, da det så vidt helsemyndighetene kjenner til ikke er noen donorunnfangede med kjent donor som vil fylle 18 år før den tid.