Trenger vi to kjønn?

Forskere har klart å omprogrammere hudceller til kjønnsceller hos mus, slik at to hunnmus fikk barn sammen. Kan slike kjønnsceller gjøre at mennesker, både infertile, enslige og likekjønnede par, nå kan få barn med genetisk tilkobling til begge partnerne? Bør vi gjøre dette? Og bør vi bruke begrepet «kunstige kjønnsceller»?

Biotekpodden har besøk av professor Arne Klungland, som forsker på utvikling av befruktede egg og genregulering, og professor Ole Frithjof Norheim, leder av Bioteknologirådet. Vi snakker om hvordan man kan lage stamceller av spesialiserte celler, reprogrammere disse til andre typer spesialiserte celler og noen av de mange etiske problemstilingene dette fører til.

Programleder: Mette Risa