Xenotransplantasjon, organmangel og en genredigert gris

7. januar 2022 fikk en hjertesyk 57 år gammel amerikaner, David Bennett, et nytt hjerte. Men det var ikke et hvilket som helst hjerte han fikk. Hjertet kom nemlig fra en genmodifisert og genredigert gris, og var den første såkalt vellykkede transplantasjonen av et genredigert grisehjerte i et menneske.

Biotekpodden har besøk av professor og transplantasjonskirurg Pål-Dag Line, og avdelingsleder ved avdeling for transplantasjonskirurgi ved Rikshospitalet og seniorrådgiver i Bioteknologirådet, lege Eirik Joakim Tranvåg. Programleder: Mette Risa

Vi snakker om utfordringene ved organtransplantasjon, både fra mennesker og dyr, hvordan genteknologi ble brukt for å gjøre xenotransplantasjon mulig, og vi diskuterer etiske utfordringer ved xenotransplantasjon og hva alternativene rundt organtransplantasjon kan være.

Bildet viser David Bennett, fire uker etter operasjonen. Bennett døde 8. mars 2022, to måneder etter xenotransplantasjonen.

Foto: University of Maryland School of Medicine