Fra klasserommet.

På desse sidene finn du informasjon om materiell og aktivitetar som kan brukast i undervisning.

 

Tidsskriftet GENialt

Tidsskrift frå Bioteknologirådet kjem både i papir og elektronisk utgåve. Det er gratis å abonnere.

For ungdomsskulen:

Eit digitalt univers i livsvitskap og bioteknologi og mykje meir. Prosjektet er eit samarbeid mellom Bioteknologirådet, UiO:Livsvitenskap og teknologiselskapet Creaza.

For vidaregåande skule:

Bioteknologirådet har laga to prosjekt med Naturfagsenteret:

* Bloggaren Genja vurderar å bestille gentest over internett. (Naturfag vg1)

* Følg politiet og rettsgenetikere i arbeidet med å løse en kriminalsak ved bruk av DNA. (Biologi 2 og ToF)

Prosjekt: Ungdommens bioteknologiråd

«Ungdommens bioteknologiråd», eit skuleprosjektet om bioteknologi i vidaregåande skule. Prosjektet vart gjennomført våren 2015. Her kan du lese kva elevene sendte til ministeren. Her finn du meir informasjon om prosjektet.

Kurs for lærere

i moderne bioteknologi og om etiske spørsmål rundt teknologien. Vi kjem helst til samlingar for lærarar frå fleire skular. Kontakt oss på post@bioteknologiradet.no.

Bioteknologiskolen: Filmar om bioteknologi

Bioteknologirådet, Naturfagsenteret og Snøball Film har laga 10 korte undervisningsfilmar om bioteknologi. Til saman gir filmane ei fin oversikt over kva bioteknologi er, og kva det kan brukast til, saman med innblikk i nokre av dei etiske utfordringane som følgjer med.

Biotekpodden

I Biotekpodden snakker vi om gen- og bioteknologi, og etikken kring bruk av slik teknologi.

SmåGENialt

Bioteknologirådet sitt tidsskrift GENialt har artiklar skrevne for og av skuleelevar.

Temasider

Bioteknologirådet har temasider om alt fra kloning og genredigering til fosterdiangostikk og gentesting.

Oppgaver og undervisningsopplegg:

Oppgave 1:

Her kommer snart oppgaver for elever og lærere

potetplanter som vannes

Oppgave 2:

Her kommer snart oppgaver for elever og lærere