Klipping av DNA med restriksjonsenzymer er en sentral teknikk i genteknologi. Også sammensetting av ulike DNA-biter med ligase er et nyttig verktøy for genteknologer. Her skal dere tørrtrene på kutting og liming av DNA ved hjelp av papir.

PapirforsøkForberedelser

 1. Last ned og skriv ut papirmaler til utstyret (pdf). 
 2. Klipp ut et sett med papirstrimler til hver elev.
 3. Lim plasmident til en ring.
 4. Marker genproben med en farge.
 5. Sett merkelapper på sakser og taperuller.

Prosedyre for elever

Dette er et modellforsøk der vi bruker papirstrimler, saks og tape som modeller for DNA (lineært eller plasmid), klippeenzym (restriksjonsenzym) og limeenzym (ligase).

Utstyr:

 • Plasmid (sirkulært DNA)
 • DNA-bit (lineært DNA)
 • Klippe-enzym (saks)
 • Lime-enzym (tape)
 • Merket genprobe

Dette gjør du:

 1. Finn ut hva som er hva av modellene.
 2. Klipp i DNA-biten med klippe-enzymet
 3. Klipp i plasmidet med klippe-ezymet
 4. Velg en DNA-bit og lim det inn i plasmidet med lime-enzymet
 5. Bruk genproben til å undersøke om ønsket DNA-bit er satt inn.

Utstyr til modellforsøk med rekombinant DNA

Gratulerer med eventuell vellykket framstilling av rekombinant DNA i modellverdenen!

Aktiviteten er utarbeidet av Guttorm Iversen ved Molde videregående skole og tilrettelagt for nett av Bioteknologinemnda.