Ønsker du å bruke temasidene våre til undervisning? Det er fritt frem å skrive ut og kopiere opp informasjon fra nettsidene våre, vi ber bare om at du viser til hvor informasjonen kommer fra.

Hva er moderne bioteknologi?

Moderne bioteknologi brukes ofte synonymt med genteknologi, men kan også brukes som et fellesbegrep på ulike nye bioteknologiske metoder, der genteknologi er en mer eller mindre viktig komponent. Genmodifisering av levende organismer, genterapi på mennesker, gentester, stamcelleforskning, assistert befruktning og kloning er alle eksempler på bruksområder innen moderne bioteknologi.

I Norge reguleres moderne bioteknologi hovedsakelig ved to lover, Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) og Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.(bioteknologiloven). Det er verdt å merke seg at kortformene «genteknologiloven» og «bioteknologiloven» ikke direkte tilsvarer skillet mellom genteknologi og bioteknologi. Genteknologiloven dekker mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi, mens bioteknologiloven dekker medisinsk bruk av bioteknologi på mennesker.

Hva er bioteknologi?

Bioteknologi betegner tradisjonelt all bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – til å lage produkter som er nyttige og nødvendige for oss.

Selv om ordet bioteknologi er nytt, har menneskene i tusenvis av år bakt brød, brygget øl og ystet ost, alt ved hjelp av forskjellige mikroorganismer. Denne type bruk av bioteknologi er det ingen som stiller spørsmål ved.

Annerledes er det med moderne bioteknologi, hvor man benytter seg av organismer og prosesser basert på at arvestoffet er endret ved hjelp av genteknologi.

Hva er genteknologi?

Genteknologi er teknologi basert på at man kan isolere, studere og endre arvestoffet, DNA.

Ved hjelp av genteknologiske metoder er det mulig å overføre genetisk informasjon (DNA) mellom organismer, også mellom organismer som ikke naturlig utveksler genmateriale.

Genteknologi gir oss muligheter vi aldri har hatt før, og som all ny teknologi kan den virke skremmende, og som all ny viten kan den også misbrukes.

Genteknologi og bruk av genmodifiserte organismer har stor betydning innen grunnforskning og har bidratt sterkt til å øke forståelsen av basale biologiske prinsipper. Genmodifiserte dyr som modeller for sykdom hos mennesker gjør det mulig å studere utviklingen av, og forhåpentligvis finne årsaken til, mange sykdommer.

Velg tema fra menyen til høyre.

Bioteknologi: En kort introduksjon from Kunnskapsfilm on Vimeo.