Er det en rett å få barn?

De fleste voksne mennesker ønsker seg egne barn. Å få barn er for mange det samme som å stifte familie, og de forpliktelser som hører familielivet til er av vesentlig betydning. Bruk av metoder for befruktning utenfor kroppen har ført til mange diskusjoner om det er en rett å få barn – og om innføring av slike metoder også betyr en rett til å få samfunnets hjelp til å få barn dersom man trenger det så lenge det skjer med metoder som er etisk akseptable.

Det er ulike oppfatninger om befruktingsudyktighet er en sykdom, men de fleste aksepterer at det kan være en stor belastning ikke å kunne få egne barn, dersom et par ønsker det. Metoder for befruktning utenfor kroppen oppfyller derfor et stort behov for dem som ikke kan få barn.

I mange land som har lovregulering om befruktning utenfor kroppen, stilles det krav om at behandlingen skal sikre at barna som blir født får gode oppvekstvilkår. Slik er det også i Norge. Målet med behandlingen er et barn – som selv ikke har noe det skulle ha sagt. Mange befruktningsudyktige har ønsket seg barn lenge. Undersøkelser har vist at barn født etter prøverørsbehandling i de fleste tilfeller får en god oppvekst nettopp fordi de har vært sterkt ønsket av begge foreldre.

Fremtidige muligheter

Hos mus er det laget kjønnsceller fra stamceller og det er avlet fram musunger fra to egg som er smeltet sammen (men da måtte eggene til den ene musa endres slik at DNA-et i dette ”oppførte” seg som DNA-et i en sædcelle). Dersom det blir mulig for mennesker, betyr det at det kan bli mulig for to av samme kjønn å få barn sammen. Homofile menn kan da få både gutter og jenter siden de har både X-kromosom og Y-kromosom. Lesbiske kan derimot bare få jenter dersom de vil ha genetisk egne barn, fordi de mangler Y-kromosom. Foreløpig er dette imidlertid science fiction.