Malaria

Malaria er ein alvorleg, ofte dødeleg, sjukdom som øydelegg dei raude blodcellene hos friske menneske. Malariamyggen (Anopheles) er berar av malariaparasitten (Plasmodium). Malaria bekjempes med medisin (eks. klorokin og kinin), myggnett over sengene for å hindre smitte og innendørs sprøyting. Sjukdommen tek livet av fleire millionar menneske kvart år i utviklingsland, særleg barn under fem år. For folk i utviklingsland kan medisinane vere både dyre og utilgjengelege. I tillegg har parasitten begynt å utviklet resistens i enkelte områder og myggen har begynt å utvikle resistens mot insektmiddelet som brukes sammen med myggnett. Det er til og med observert at malariamyggen kan endre atferd og bli mer aktiv på dagtid når folk er mer tilgjengelige for å bli stukket. Det er utviklet en vaksine mot malaria som er under utprøving, men det er for tidlig å si om den vil være avgjerande for bekjempelsen av malaria. I tillegg forskes det på ca. 30 vaksinekandidater.

Hiv/aids

Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome) er ein sjukdom som kan føre til systematisk øydeleggjing av immunforsvaret, og årsaka er viruset hiv (Humane Immunodeficiency Virus). Hiv/aids tek livet av fleire millionar menneske kvart år, særleg i utviklingsland i Afrika. Det finst ingen lækjande kur for hiv/aids. Det finst likevel medisinar som held viruset i sjakk, noko som forlengar livet til hiv-positive med mange år. Det blir òg forska mykje for å finne fram til ein vaksine, men i følgje WHO er det lite sannsynlig at det blir utvikla ei vaksine i nær framtid.

Vatnborne sjukdommar

Dette er sjukdommar som ein får gjennom ureint vatn. Diarésjukdommar er dei viktigaste og er årsak til 1,5 mill dødsfall per år. Diaré er eit symptom på infeksjon forårsaket av bakterier, virus eller parasitter (eks. Rotavirus og E. coli), og meir enn halvparten av dødsfallene skyldes helsefarlig drikkevann og dårlige sanitær- og hygieneforhold. Kolera, dysenteri, sniglesjuke (schistomiasis, bilharzia), tyfoidfeber er eksempel på bakterie- eller parasittsjukdommar som kjem av kloakk i drikkevatnet (noen av disse faller også under Neglisjerte tropiske sykdommer – se neste avsnitt). Vatnborne sjukdommer kan lett førebyggjas med tilgang på rent vann, bedre sanitærforhold og hygiene (bl.a. håndvask med såpe), amming de første 6 månedene, og opplæring i korleis ein kan hindre sjukdomsspredning. Det finnes nå en vaksine mot rotavirus (ble tatt inn i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2014), men det er berre 19 prosent vaksinedekning (andelen av befolkningen som har blitt vaksinert) globalt sett (per 2016).

Hepatitt B

Hepatitt B er ein sjukdom som smittar mellom menneske og skuldast eit virus som gir kronisk leversjukdom eller betennelse med symptom som gulsott. Årleg døyr mer enn 780 000 menneske på grunn av sjukdommen. Den er mest utbreidd i Asia, Afrika Sør for Sahara og Sør-Amerika. Det er barn under 6 år som har størst sannsynlighet for å utvikle kronisk sykdom. Per 2014 hadde 194 land, mellom anna Noreg, innført vaksinering mot heptatitt B på oppfordring frå Verdas helseorganisasjon (WHO).

Neglisjerte tropesjukdommer

Eksempler på neglisjerte tropesjukdommer er denguefeber, afrikansk trypanosomiasis (sovesyke), Lymfatisk filariasis (elefantsyke), og Chagas sykdom (forårsakes av den encellete parasitten Trypanosoma cruzi). Ifølgje WHO rammer disse sykdommene mer enn 1 milliard mennesker i 149 land og 17 av dei gir en sykdomsbyrde som er ca. halvparten av malaria eller tuberkulose (sykdomsbyrde måles som antall tapte leveår grunnet sykdom og død). WHO har som mål å få kontroll på desse 17 sjukdommane innen 2020. Mange av sjukdommene overføres til mennesker av insekter og effektiv kontroll av desse insektene er eit viktig tiltak for å begrense sykdommene. I Brasil har man gjort forsøk med ein genmodifisert mygg av arten Aedes aegypti som overfører Denugefeber for å hindre desse i å få avkom og på den måten begrense sykdommen.