Her finner du saker fra Bioteknologirådets tidsskrift GENialt fra og med 2000.

Vi anbefaler spesielt oversiktsartikkelen GM-plantar frå 1993 til i dag – kva meiner Bioteknologinemnda? i GENialt 1/2010

Temahefter

Eksterne lenker