Videre lesning

Her finner du saker fra Bioteknologirådets tidsskrift GENialt fra og med 2000.

Vi anbefaler spesielt oversiktsartikkelen GM-plantar frå 1993 til i dag – kva meiner Bioteknologinemnda? i GENialt 1/2010

Temahefter

Eksterne lenker

Siden ble opprettet: 13.07.2010. Siden ble oppdatert: 02.07.2014

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter