Genredigering er forventet å kunne få stor betydning for blant annet hvordan vi behandler sykdom og hvordan vi produserer mat. Teknologien medfører imidlertid betydelige regulatoriske utfordringer, og det er mye debatt om hvilke juridiske rammer som bør gjelde. Her gjennomgår vi ulike aspekter knyttet til lovregulering av genredigering.

 

Planter og dyr:

Her finner du en oversiktlig gjennomgang av de juridiske aspektene ved genredigering/CRISPR på dyr og planterParagraf

Hvordan reguleres genredigerte organismer i Norge og andre land? Hva er argumentene i debatten om hvordan de bør reguleres? Hvordan er patentlandskapet? Innholdet er produsert i samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke.

 

CRISPR matFra vårt tidsskrift GENialt: Genredigert mat – en juridisk nøtt

En populærvitenskapelig artikkel om de mest sentrale juridiske stridspunktene i debatten om regulering av genredigert mat.

 

genialt-3-2016-forside Fra vårt tidsskrift GENialt: Klare for genredigering?

Her kan du lese om tre eksempler på hva norske forskningsmiljøer innen mat og landbruk tenker om bruk og regulering av genredigering.

 

 

Eksterne ressurser:

EU_rapportRapport fra EU-kommisjonen utgitt mai 2017: Et oppdatert vitenskapelig kunnskapsgrunnlag som beslutningsverktøy for kommisjonen i juridiske spørsmål

Her sammenlignes genredigering og andre nye teknikker med både de klassiske metodene for genmodifisering og tradisjonelle avls- og foredlingsmetoder, basert på publiserte vitenskapelige studier, oversiktsartikler og offisielle uttalelser.

 

 

Mennesker:

uttalelse genred embryoerLes Bioteknologirådets uttalelse om genredigering av menneskeembryoer og kjønnsceller i forskning og genterapi

Bioteknologirådet uttalte i desember 2015 at genredigering av embryoer og kjønnsceller bør tillates i forskning, men ikke til å lage endringer som går i arv i mennesker.

 

EmbryoFra bloggen vår hos forskning.no: National Academy of Sciences: vil tillate genredigering av embryoer for sykdomsforebygging

Våren 2017 mente en av verdens største vitenskapelige institusjoner at arvelige genetiske endringer bør tillates dersom et par ikke kan få friske barn på andre måter.