Regelverk

Kloning av dyr er regulert i genteknologiloven. Det er forbudt å klone virveldyr og krepsdyr.

Det kan gis dispensasjon til kloning i biologisk og medisinsk grunnforskning eller medisinsk virksomhet på bestemte vilkår, for eksempel av mus. Men man kan ikke få dispensasjon til å klone primater (aper).

Se lovteksten på Lovdata.

Siden ble opprettet: 13.07.2010. Siden ble oppdatert: 24.07.2014

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter