Lagring av stamceller fra navlestrengsblod

Bioteknologinemnda har sammen med Helsedirektoratet laget en informasjonsside om «Lagring av stamceller fra navlestrengsblod». Siden er laget på oppfordring fra Helse- og omsorgsdepartementet. For en innføring i hva navlestrengsblod er, anbefaler vi at du først leser denne informasjonen, du finner den på Helsenorge.

Nedenfor har vi samlet ulike dokumenter som inneholder mer utfyllende informasjon om navlestrengsblod. Dette for at du skal kunne sette deg bedre inn i hva navlestrengsblod er og hva det kan brukes til.

Forside navlestrengsblodfolder

Informasjonsside – Lagring av stamceller fra navlestrengsblod (02.2021)
Det er nå mulig å lagre navlestrengsblod mot betaling. Mange blir usikre på om de bør lagre navlestrengsblodet for å kunne gi barnet, eller andre familiemedlemmer, behandling om alvorlig sykdom skulle oppstå senere i livet. Her ser vi på noen av de momentene som er relevante når en selv skal vurdere behovet for lagring av navlestrengsblod.

Retningslinjer for tapping av navlestrengsblod ved offentlige fødeavdelinger (06.07.2005)
Helse- og omsorgsdepartementets har utgitt veiledende retningslinjer for hvordan sykehusene skal forholde seg til par som ønsker å bruke private bedrifter til å lagre navlestrengsblod.

Last ned uttalelsen

Møterapport – Navlestrengsblod – åpent møte (17.03.2005)
Bioteknologinemnda arrangerte 17. mars 2003 et åpent møte om lagring av navlestrengsblod. Bakgrunnen for møtet var at privat lagring av navlestrengsblod er kontroversielt, og at enkelte fødeavdelinger hadde nektet fødende denne muligheten. I denne rapporten kan du blant annet lese hva både medisinske eksperter og representanter for de ulike bedriftene sa på møtet.

Opprettelse av biobanker for navlestrengsblod – Rapport fra en arbeidsgruppe (11.11.2004)
På bakgrunn av at Stortinget ba regjeringen om å utrede opprettelsen av navlestrengsblodbanker satte Sosial- og helsedirektoratet ned en arbeidsgruppe for å vurdere den faglige/medisinske nytteverdien av navlestrengsbiobanker. Rapporten Opinion nr. 19 Ethical aspects of umbilical cord blood banking (16. mars 2004 fra European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission er et vedlegg i denne rapporten.

Last ned rapporten

Bioteknologinemndas uttalelse om privat lagring av navlestrengsblod (05.03.2004)
Et flertall i Bioteknologinemnda har uttalt at helsemyndighetene ikke bør nekte privat lagring av celler fra morkake eller navlestreng når den fødende selv ønsker det. En forutsetning er imidlertid at den informasjon som gis til parene må være realistisk med hensyn på mulig fremtidig bruk, basert på korrekte fakta og oppfylle pasientrettighetslovens og markedsføringslovens krav til korrekt og uttømmende informasjon.

Last ned uttalelsen

Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod – medisinsk metodevurdering basert på egen litteraturgranskning (SMM-rapport Nr. 4/2003)
En ekspertgruppe, i regi av Senter for medisinsk metodevurdering, har gjennomgått og vurdert all relevant litteratur som belyser det faglige grunnlaget for terapeutisk bruk av bloddannende stamceller fra navlestrengsblod.